Et skrabet cremefraichebæger eller en dryppende bøtte fra en pasteuriseret æggeblomme – det er oplagt at putte plastikaffald i en plastikpose, når du sorterer det i dit køkken. Både af hygiejniske årsager, og fordi det kan være praktisk, når du skal tømme plastikaffaldet i din affaldsbeholder til plast i indkørslen eller i baggården.

Men du skal IKKE putte plastikaffaldet i en plastikpose og smide den direkte i affaldsbeholderen.

Årsagen er, at det gør det sværere at sortere plastikaffaldet, forklarer Dansk Affaldsforening, som er en medlemsorganisation for kommunale affaldsselskaber.

– Alt plastikaffald skal eftersorteres for at adskille de forskellige plastiktyper fra hinanden. Det gøres i stor stil på private sorteringsanlæg, og ikke alle har såkaldte pose-opsprættere, der kan åbne poser, borgerne evt. har lagt deres plastikaffald i, lyder forklaringen fra Dansk Affaldsforening.

Besværliggør genbrug 

Det kan være, at de enkelte kommuner har egne retningslinjer for, hvordan plastikaffald bør afleveres. Men hvis du afleverer plastikaffaldet i en plastikpose, så risikerer du altså, at det ikke bliver sorteret og genbrugt. 

Det er forskelligt, om sorteringsanlæggene har mulighed for at sprætte plastikposer med plastikaffald op, og selvom dit anlæg har muligheden, bør du alligevel undgå plastikposer. 

– Det er ikke sikkert, at pose-opsprættere altid får åbnet alle poser fuldstændigt. Og generelt vil vi i branchen helst undgå for mange manuelle håndteringer af affaldet, så af hensyn til arbejdsmiljøet skal medarbejderne på sorteringsanlæggene helst ikke selv stå og åbne poserne, lyder det fra Dansk Affaldsforening. 
 

Skal også ligge løst i store sække

Du bør altså lægge cremefraichebægre, plastikindpakning – og i en række kommuner også mælkekartoner, da de flere steder bliver sorteret sammen med plast – løst i affaldsbeholderen. 

Nogle steder bliver plastikaffald indsamlet i gennemsigtige affaldssække, og også i dem skal affaldet ligge løst. 

I sommeren 2021 trådte landsdækkende regler for affaldssortering i kraft, så alle i hele landet fremover skal sortere ni typer af affald, nemlig mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Senere skal der også indsamles tekstiler. 

En række kommuner har dog fået dispensation, da de ikke har været klar til at gennemføre en sorteringsordning fuldt ud. 
 

Hver dansker producerer årligt mere end et halvt ton affald. Målet er, at halvdelen af affaldet skal genanvendes i 2022 – og ved at lægge plastikaffaldet løst i beholder eller pose, øger det altså chancen for, at det kan genanvendes. 

Dansk Affaldsforening tilføjer, at meget store stykker plastik – fx ødelagte vasketøjskurve, stort legetøj og så videre – helst skal afleveres på en genbrugsplads. 

– Generelt skal man kun putte ting i sin affaldsspand, der rent faktisk kan være i den, lyder det.