Hvad er gipsplader?

Gipsplader består, som navnet antyder af gips. Gipsen kan enten være et naturprodukt udvundet af gipssten, hvilket kaldes naturgips, ligesom der findes genbrugsgips, der, som navnet antyder, består af genanvendt gips. Der findes også industrigips, som er er biprodukt fra kulkraftværker. Mængden af industrigips på markedet falder i takt med, at der lukkes flere kulkraftværker rundt om i Danmark og resten af verden.

Uanset hvor gipsen kommer fra, pakkes den efter forarbejdning ind i karton, der får pladerne til at hænge sammen. Gipsplader bruges oftest til vægge eller lofter, men kan også bruges i gulvkonstruktioner. De findes både i en almindelig udgave og en vådrumsgips til brug i fx badeværelser, ligesom du også kan få plader af fibergips, som er diffusionsåbne.

Klimapåvirkning

Gipspladers klimaaftryk afgøres af, hvorvidt der er tale om naturgips, genbrugsgips eller industrigips. I produktionsprocessen er det forarbejdningen af gipsen, der bruger en del strøm. Derfor kan klimaaftrykket nedbringes, hvis pladerne produceres på grøn strøm.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Vær opmærksom på, at forskellige tagmaterialer kræver forskellige opbygninger under taget – og denne opbygning kræver også materialer, der har et aftryk.

Kilde: Materialepyramiden.dk

Pris

Profilbrædder
Gipsplader

Gipsplader er billige - især i forhold til, hvor stort et areal, en gipsplade dækker. Derfor er det også blandt de vægmaterialer, der er billigst i indkøb. 

Levetid og vedligehold

En gipsplades levetid afhænger af det miljø, den er opsat i. Er det en gipsplade i et køkken, der udsættes for fugt, varme og diverse sprøjt fra madlavningen, er holdbarheden kortere end i et rum, som fx soveværelset, hvor den udsættes for et mere stabilt indeklima og mindre slid.

Gipsplader i sig selv kræver ikke vedligeholdelse. Det er kun den overfladebehandling, du afslutter med, fx maling, der skal vedligeholdes. Omvendt er det omstændigt at reparere en gipsplade udover at spartle eventuelle mindre huller.
 

Andre tagmaterialer

Materialer til tag

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Tegltagsten
15,61
Tagpap
4,91
Tagplader af fibercement
4,17
Zinktag
44,50
Betontagsten
9,12
Aluminiumstag
57,78
Naturskifer
15,39
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for tagbelægninger. Udgifter til den resterende konstruktion og til professionelle fagfolk for at opføre taget er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.