Hvad skal du være opmærksom på, inden du køber emhætte?

En emhætte skal opsuge den opvarmede luft fuld af mados med partikler og damp fra madlavning, så den ikke spredes til resten af boligen. Luften suges væk, og for at få ny luft ind er det vigtigt, at enten friskluftventiler i vinduesrammerne er åbne, eller man har et vindue åbent. 

I nybyggeri kræver bygningsreglementet, at der er udsug på 20 l/s i køkkenet. Samtidig er der et særskilt krav om, at emhætter skal kunne suge med helt op til 120 l/s. Her er dog en række faktorer som afstand til kogeplader og rumtype – fx åbent eller lukket køkken – som gør, at det kan variere fra 40-120 l/s.

Det er yderligere et krav, at der er afkast til det fri. Dermed er recirkulerende emhætter normalt ikke lovlige i nybyggeri. 

  Kilde: Bygningsreglementet (BR18)

  Udformning

  Placering

  Åbent køkken

  Mindre aflukket køkken

  Alle typer emhætter

   

  120 l/s

  80 l/s

  Vandret med en hældning på maks. 15°

  Højst 60 cm over kogepladerne

  60 l/s

  40 l/s

  Vandret med en hældning på maks. 15°

  60-90 cm over kogepladerne

  80 l/s

  53 l/s

  Skrå vægthængte og frithængende over kogeøer

  Højst 90 cm fra kogeplade

  80 l/s

  53 l/s

  Har du et aflukket køkken med en emhætte placeret maks. 60 cm over kogepladerne, er kravet til emhætten, at den skal suge 40 l/s. Har du et åbent køkken, hvor emhætten er placeret i bordet eller loftet, er kravet, at den skal suge 120 l/s.

  Hvis du skal have en ny emhætte, vil kapaciteten ofte være opgjort i m3/t. 120 l/s svarer til 432 m3/t. 

   Hvilke typer emhætter findes på markedet?

   Der findes flere forskellige emhætter på markedet, men groft sagt kan de inddeles i to kategorier:

   • Udsugning med afkast til det fri
   • Udsugning med recirkulation.

   Udsugningsemhætten har afkast til det fri. Det sker enten via en aftrækskanal igennem ydermuren eller op igennem loftet og ud igennem taget gennem en taghætte. Har man et ventilationssystem med varmegenvinding i boligen, kan det være en fordel at tilslutte emhætten til systemet. På den måde kan varmen fra luften i køkkenet genbruges til opvarmning i boligen. 

   Recirkulationsemhætten kræver, modsat udsugningsemhætten, ikke et aftræk til det fri. I stedet sidder der et kulfilter, som har den funktion at skulle fjerne partiklerne i luften. Dette kulfilter skal renses eller skiftes med jævne mellemrum. Denne type emhætte sikrer ikke, at dampen fra maden fjernes og nogle indeklimaeksperter er kritiske over hvor effektive de er. Undersøgelser har vist, at nogle partikler bliver spredt mere, fordi de ledes ud med den varme luft. Det er derfor en god idé at få en emhætte med afkast til det fri. Det er dog ikke alle steder, det kan lade sig gøre.

   Udover de to kategorier kan emhætter inddeles i fire typer: 

   • Frithængende emhætter
   • Væghængt emhætter
   • Skabsintegreret emhætter
   • Bordemhætter.

   De fire typer emhætter findes inden for begge kategorier, altså emhætter med udsugning og emhætter med recirkulation og kulfilter. 

   Hvilken slags emhætte, der passer til dit køkken, bliver blandt andet afgjort af placeringen og forholdene omkring emhætten. Har du fx en kogepladerne placeret på en køkkenø, kan du ikke vælge den væghængte emhætte. Har du køkkenskabe over komfuret, skal du vælge enten en emhætte integreret i enten skab eller bord. 

    Frithængende emhætte

    • En frithængende emhætte er typisk placeret over kogepladerne på en kogeø og monteret i loftet. 
    • Ved en frithængende emhætte placeret over en kogeø vil der typisk være en større spredning af partikler til resten af boligen, end hvis komfur og emhætte er placeret langs væggen. 
    • Forsøg viser, at en frithængende emhætte fjerner meget få af de ultrafine partikler, der opstår i forbindelse med madlavning, hvis emhætten ikke har en tilstrækkelig høj luftmængde. 

    Væghængt emhætte

    • En væghængt emhætte er placeret på væggen over kogepladerne og kan enten have form som en kasse eller en (skrå) plade på væggen. 
    • Hænger en emhætte på væggen, kan den som udgangspunkt fjerne fugt og partikler med en lavere luftmængde, end hvis emhætten hænger frit over en kogeø med fri luft på alle sider. 
    • Forsøg viser, at den væghængte emhætte opfanger og fjerner partikler på samme niveau som den frithængende emhætte, men den kræver en mindre luftmængde. 

    Skabsintegreret emhætte

    • Emhætten fungerer på samme måde som en væghængt emhætte. Den mest almindelige type af emhætte er integreret i et skab over komfuret. Her sidder motoren typisk gemt i køkkenskabet. 
    • Der findes også emhætter, der er integreret i loftet. Ulempen er, at emhætten bliver placeret langt fra kogepladen, hvilket kan give større spredning af partikler. 

    Bordemhætte

    • Emhætten kan være integreret i enten bordet eller kogepladen. I disse tilfælde bliver damp og partikler suget ned i emhætten i stedet for op. Vær opmærksom på, at det kræver plads under bordet eller kogepladen. 
    • Forsøg viser, at en emhætte integreret i bordet er effektiv til at fjerne både fine og ultrafine partikler, dog kræver den kraftigere udsugning end andre typer emhætter. 

    Inden du vælger en emhætte til dit køkken, skal du tænke over, hvilke behov den skal dække, og hvad den skal kunne. Overvej blandt andet følgende forhold:

    • Placering og udformning
    • Støj og motor
    • Udsugning eller kulfilter
    • Energiforbrug.

    Placering og udformning

    Der har gennem flere år været en tendens til at bedømme emhættens effektivitet efter sugeevnen, mens parametre som udformning og placering er blevet undervurderet.

    En emhætte med en tragt, et såkaldt emfang, ned over kogepladen giver således en mere effektiv udsugning af damp og stegeos end en emhætte med en flad udformning.

    Det samme princip gælder, når emhætten er placeret midt i køkkenet over en kogeø. Her er den tragtformede udformning en klar fordel, fordi det er sværere for emhætten at suge stegeosen op, da den er omgivet af luft til alle sider.

    Er emhætten placeret op ad væggen eller endda i et hjørne, behøver sugekapaciteten ikke være så stor, da udsugningen foregår mere målrettet. 

    Bredden på emhætten

    Jo bredere emhætten er, jo bedre suger den, men der er grænser for, hvor stor en emhætte bør være. Emhætten bør ikke være så stor, at den dominerer alt for meget. Til gengæld er det en god tommelfingerregel at sørge for at købe en model, der kan klare et luftskifte på 10 gange i timen, for at sikre et godt indeklima.   

    Lyset fra emhætten 

    Du skal også tjekke, hvordan lyset er i emhætten. De fleste emhætter giver desværre ikke det bedste lys. I mange tilfælde er det enten for skarpt eller for svagt. Det kan derfor ikke anbefales, at du køber en emhætte på internettet, uden at du et andet sted har set og tjekket den ordentligt. 

    Hvor højt/lavt skal emhætten hænge? 

    Hvor højt emhætten skal placeres, afhænger af hvilken type, du vælger. Her kan dine arbejdsvaner og køkkenets sammenhæng med resten af boligen have indflydelse. Køkkenfirmaer og producenter af kogeplader anbefaler dog, at den ikke hænger lavere end 145 cm over gulvniveau. Højden afhænger også af eventuelle overskabe, som den helst skal hænge i niveau med. Hænger den frit, har du større mulighed for at vælge den korrekte højde.

    Køkkenfirmaer og producenter af kogeplader anbefaler desuden, at du hænger emhætten 50-60 cm over et elkomfur og 50-70 cm over et gaskomfur. 

    Støj og motor

    Der er stor forskel på, hvor meget emhætter larmer, når de suger. Der findes i dag mange modeller, som har et meget svagt lydniveau, dvs. under 50 dB. 

    Vær opmærksom på, at støjniveauet i emhætten kan afvige, hvis den ikke er monteret korrekt. Er rørdimensionen til en emhætte med udsugning til det fri for eksempel for lille, vil emhætten støje væsentligt mere, end angivet i deklarationen. Det samme gælder, hvis der er bøj eller knæk på rørene til det fri.

    I takt med at vores køkkener bliver større og større, stiger kravet til, hvor store luftmængder der skal fjernes fra rummet. Det har medført, at motorerne på emhætterne er blevet større – og dermed også mere støjende. 

    Ifølge bygningsreglementet må tekniske installationer ikke støje mere end 30 dB inde i boligen, hvis der er tale om en installation, som er tændt permanent. For at mindske støjen kan du fx lægge emhættens motor på loftet, hvis du bor i hus. Du skal dog være opmærksom på, hvor du monterer motoren. Det vil fx ikke være særlig smart at sætte den i skunken ved soveværelset. 

    Det kræver lidt større arbejde at montere emhættens motor på loftet. Til gengæld har du næsten ingen larm fra den i køkkenet, hvormed den kan være tændt i længere tid uden at være til gene. På den måde opnår du en mere optimal udsugning og dermed et bedre indeklima.

    Udsugning eller kulfilter

    Det er bedst, og desuden også et lovkrav i nybyggeri, at emhætten har udsugning med afkast til det fri, så madosen og ikke mindst dampen ryger udenfor. Det er dog ikke altid praktisk muligt at lave et udtræk. Eksempelvis hvis du bor i et fredet hus, hvor det ikke er tilladt at gennembryde muren for at montere en udtrækskanal, eller hvis det rent konstruktionsmæssigt er en udfordring. 

    I de tilfælde kan du installere en emhætte med kulfilter (emhætte med recirkulation). Denne type emhætte suger ikke madosen væk fra rummet, men filtrerer den i stedet og sender renset luft retur til køkkenet. Bemærk, at en emhætte med kulfilter ikke fjerner fugten i luften, men udelukkende kan fange partikler fra madlavning. Undersøgelser peger på, at det sjældent lykkes at få fanget alle partikler, og derfor vil recirkulerende emhætter ikke give et nær så godt indeklima som en emhætte med afkast til det fri.

    Kulfilteret i en recirkulationsemhætte bliver beskidt med tiden, fordi stegefedt og andet snavs sætter sig fast i det. Nogle kulfiltre tåler ikke vask, men skal udskiftes, når de bliver beskidte, mens andre sagtens kan vaskes. 

    Hvor tit et kulfilter bør skiftes og/eller vaskes, afhænger både af filteret, og hvor meget du bruger din emhætte. Når du køber ny emhætte, er det værd at undersøge, hvor lang tid kulfilteret holder, samt hvor nemt filteret er at tage ud og rense.

    Hvis du vælger en emhætte med afkast til det fri, skal du sørge for at monteringen er udført korrekt. Du skal også sikre dig, at rørene fra emhætten og ud er fastholdt, og at de passer sammen. Hvis ikke kan der komme støj. 

    Hvis du fører røret igennem en kold tagkonstruktion, skal du sørge for, at røret er isoleret. Ellers vil der kunne dannes kondens på både indersiden og ydersiden af røret på grund af temperaturforskelle mellem røret og loftet. Dannes der kondens på indersiden, vil du kunne risikere, at der løber kondensvand tilbage i din emhætte og ned i køkkenet. Dannes der derimod kondens på ydersiden, vil kondensvandet kunne løbe ned i tagkonstruktionen og i værste fald forårsage en fugtskade.

    Energiforbrug

    Der er energimærker tilknyttet nye emhætter, og de kan fås fra energimærke A++ til E. Forskellen i energiforbrug er fra 10 kWh om året for de bedste til 135 kWh for de dårligste.

    Er der tale om en emhætte med et effektivt emfang, behøver motoren ikke nødvendigvis køre på den maksimale effekt, hvilket sparer på elregningen. En lav, men mere målrettet sugeeffekt har ydermere den fordel, at du sparer på varmeudgifterne, da der udskiftes mindre varm luft i køkkenet.

    Hvornår skal du udskifte din emhætte?

    Der bliver brugt mange ressourcer til produktionen af en ny emhætte. Flere af de materialer, der bliver brugt til en ny emhætte, såsom metal og elektronik, har et stort klimaaftryk.

    En ny emhætte har samlet set en så stor klimabelastning, at det som udgangspunkt ikke kan betale sig at udskifte til en ny, før vaskemaskinen er helt udtjent. Selvom du evt. køber en ny emhætte i en bedre energiklasse end den gamle, kan det ikke gøre op for den ekstra energi og CO2-udledning, der bliver brugt på at producere selve emhætten.

    Hvis du vil tænke bæredygtigt, skal du beholde din emhætte så længe som muligt og om muligt reparere den. Undersøg om du kan købe en god brugt emhætte, inden du køber en ny. Og skal du købe en ny, så skift den ud med en i den bedste energiklasse og længste levetid.

    Kan det betale sig at købe en dyr emhætte?

    Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt, da prisen på en emhætte i meget høj grad afgøres af designet. De billigste emhætter fås i et prisleje på 400-600 kr., mens den dyreste emhætte koster over 30.000 kr. 

    For mange vil emhættens design have betydning for valget. Og ud fra en arkitektonisk vinkel kan det også være en god idé at vælge en emhætte, der rent æstetisk passer godt ind i dit køkken. Men du bør i høj grad også gå efter en emhætte med en god sugeevne, for på den måde at sikre et bedre indeklima 

    Ud over designet kan prisforskellene henføres til, om der er tale om en fritstående emhætte eller en hætte monteret op mod væggen eller i loftet. Ved en fritstående emhætte kræves der typisk en højere sugekapacitet og en større tragt for at suge emmen op fra komfuret, hvilket sammen med et ofte avanceret design giver en højere pris. Emhætter, der sidder plant med loftet kræver ligeledes en højere sugekapacitet, for at opnå den ønskede effekt.

    De bedste emhættetips

    • Vælg en model med passende kapacitet og lavt energiforbrug.
    • Emhætten bør køre i 5-10 minutter, efter at du er færdig med at lave mad, for at få renset luften helt.
    • Den bagerste del af emhætten suger mest, så det er bedst, hvis den store kogeplade er på den bagerste del af komfuret.
    • Emhættens effektivitet falder i takt med antallet af gryder og pander, der er i brug. Indholdet af partikler i luften tredobles, hvis der er fire plader i brug frem for en.
    • Hvis en udsugningsemhætte larmer, når den ikke er i brug, kan det skyldes, at der blæses luft ind i den udefra. Dette kan forhindres med et udvendigt spjæld, der kan lukkes til indefra, når det ikke er i brug. Et spjæld forhindrer også, at det ikke trækker fra emhætten.
    • Sørg for at dimensionere rørene til udsugningen korrekt. Er de for små, støjer emhætten mere, end nødvendigt.