Hvad skal du være opmærksom på, inden du køber emhætte?

En emhætte opsuger den opvarmede luft fuld af mados med partikler og damp fra madlavning, så den ikke spredes til resten af boligen. Luften suges væk, og for at få ny luft ind er det vigtigt, at enten friskluftventiler i vinduesrammerne er åbne, eller man har et vindue åbent. 

I nybyggeri kræver bygningsreglementet, at der er en emhætte med mekanisk udsugning på mindst 20 liter i sekundet (l/s), som leder den ”beskidte” luft til det fri.

En fingerregel er at emhætten skal have en sugeevne, målt i kubikmeter i timen (m³/t), på 10 gange køkkenets rumfang (længde x bredde x højde). Så har dit køkken et rumfang på 40 m³, skal emhætten have en sugeevne på 400 m³/t.

Hvilke typer emhætter findes på markedet?

Der findes flere forskellige emhætter på markedet, men groft sagt kan de inddeles i 2 typer:

 • Udsugning med afkast til det fri
 • Udsugning med recirkulation

Udsugningsemhætten har afkast til det fri. Det sker enten via en aftrækskanal igennem ydermuren eller op igennem loftet og ud igennem taget gennem en taghætte. Har man et ventilationssystem med varmegenvinding i boligen, kan det være en fordel at tilslutte emhætten til systemet. På den måde kan varmen fra luften i køkkenet genbruges til opvarmning i boligen. 

Recirkulationsemhætten kræver, modsat udsugningsemhætten, ikke et aftræk til det fri. I stedet sidder der et kulfilter, som har den funktion at skulle fjerne partiklerne i luften. Dette kulfilter skal renses eller skiftes med jævne mellemrum. Denne type emhætte sikrer ikke, at dampen fra maden fjernes og nogle indeklimaeksperter er kritiske over hvor effektive de er. Forundersøgelser har vist, at nogle partikler bliver spredt mere, fordi de ledes ud med den varme luft. En igangsat undersøgelse skal dokumentere forskellige emhætters effekt og påvirkninger. Det er derfor en god idé at få en emhætte med afkast til det fri. Det er dog ikke alle steder, det kan lade sig gøre.

Inden du vælger en emhætte til dit køkken, skal du tænke over, hvilke behov den skal dække, og hvad den skal kunne.

 • Placering og udformning af emhætten
 • Hvor meget må emhætten støje?
 • Er det muligt med udsugning med afkast til det fri, eller må man nøjes med et kulfilter?
 • Skal den have indbygget eller ekstern motor? 
 • Design
 • Energiforbrug
 • Pris og kvalitet

Hvor stort er køkkenet?

Eksempel

Hvis dit køkken er 4 meter x 3,5 meter x 2,3 meter, er rumfanget på dit køkken 32,2 kubikmeter. Dette tal ganger du med 10. Resultatet er 322. Det vil sige, at du skal have en emhætte, der har en kapacitet på mindst 322 kubikmeter i timen.

Kapaciteten for nye emhætter varierer typisk fra 300-800 kubikmeter i timen.

Placering og udformning af emhætten

Der har gennem flere år været en tendens til at bedømme emhættens effektivitet efter sugeevnen, mens parametre som udformning og placering er blevet undervurderet.

En emhætte med en tragt, et såkaldt emfang, ned over kogepladen giver således en mere effektiv udsugning af damp og stegeos end en emhætte med en flad udformning.

Det samme princip gælder, når emhætten er placeret midt i køkkenet over en kogeø. Her er den tragtformede udformning et must, fordi det er sværere for emhætten at suge stegeosen op, da den er omgivet af luft til alle sider.

Er emhætten placeret op ad væggen, behøver sugekapaciteten ikke være så stor, da udsugningen foregår mere målrettet. 

Bredden på emhætten

Jo bredere emhætten er, jo bedre suger den, men der er grænser for, hvor stor en emhætte bør være. Emhætten bør ikke være så stor, at den dominerer alt for meget. Til gengæld er det en god tommelfingerregel at sørge for at købe en model, der kan klare et luftskifte på 10 gange i timen, for at sikre et godt indeklima.   

Lyset fra emhætten 

Du skal også tjekke, hvordan lyset er i emhætten. De fleste emhætter giver desværre ikke det bedste lys. I mange tilfælde er det enten for skarpt eller for svagt. Det kan derfor ikke anbefales, at du køber en emhætte på internettet, uden at du et andet sted har set og tjekket den ordentligt. 

Hvor højt/lavt skal emhætten hænge? 

Hvor højt emhætten skal placeres, afhænger af hvilken type, du vælger. Her kan dine arbejdsvaner og måden køkkenet hænger sammen med resten af boligen have indflydelse. Køkkenfirmaer og producenter af kogeplader anbefaler dog, at den ikke hænge lavere end 145 cm over gulvniveau. Højden afhænger også af eventuelle overskabe, som den helst skal hænge i niveau med. Hænger den frit, har du større mulighed for at vælge den korrekte højde.

Køkkenfirmaer og producenter af kogeplader anbefaler desuden, at du hænger emhætten 50-60 cm over et elkomfur og 50-70 cm over et gaskomfur. 

Hvor meget må emhætten støje? 

Der er stor forskel på, hvor meget emhætter larmer, når de suger. Der findes i dag mange modeller, som har et meget svagt lydniveau, dvs. under 50 dB. 

Vær opmærksom på at støjniveauet i emhætten kan undvige, hvis den ikke er monteret korrekt. Er rørdimensionen til en emhætte med udsugning til det fri for eksempel for lille, vil emhætten støje væsentligt mere, end angivet i deklarationen. Det samme gælder, hvis der er bøj eller knæk på rørene til det fri.

En måde næsten at undgå støj fra emhætten er at vælge en model med ekstern motor, som kan installeres på loftet. De er næsten lydløse (i køkkenet) og suger desuden ofte mest effektivt.

Skal emhætten have udsugning ført til det fri eller have et kulfilter?

Det er bedst, og desuden også et lovkrav i nybyggeri, at emhætten har udsugning med afkast til det fri, så madosen og ikke mindst dampen ryger udenfor. Det er dog ikke altid praktisk muligt at lave et udtræk. Eksempelvis hvis du bor i et fredet hus, hvor det ikke er tilladt at gennembryde muren for at montere en udtrækskanal, eller hvis det rent konstruktionsmæssigt er en udfordring. 

I de tilfælde kan du installere en emhætte med kulfilter (emhætte med recirkulation). Denne type emhætte suger ikke madosen væk fra rummet, men filtrerer den i stedet og sender renset luft retur til køkkenet. Bemærk, at en emhætte med kulfilter ikke fjerner fugten i luften, men udelukkende fanger partikler fra madlavning. 

Kulfilteret i en recirkulationsemhætte bliver beskidt med tiden, fordi stegefedt og andet snavs sætter sig fast i det. Nogle kulfiltre tåler ikke vask, men skal udskiftes, når de bliver beskidte, mens andre sagtens kan vaskes. 

Hvor tit et kulfilter bør skiftes og/eller vaskes, afhænger både af filteret, og hvor meget du bruger din emhætte. Når du køber ny emhætte, er det værd at undersøge, hvor lang tid kulfilteret holder, samt hvor nemt filteret er at tage ud og rense.

Hvis du vælger en emhætte med afkast til det fri, skal du sørge for at monteringen er udført korrekt. Du skal også sikre dig, at rørene fra emhætten og ud er fastholdt, og at de passer sammen. Hvis ikke kan der komme støj. 

Hvis du fører røret igennem en kold tagkonstruktion, skal du sørge for, at røret er isoleret. Ellers vil der kunne dannes kondens på både indersiden og ydersiden af røret på grund af temperaturforskelle mellem røret og loftet. Dannes der kondens på indersiden, vil du kunne risikere, at der løber kondensvand ”tilbage i din emhætte”. Dannes der derimod kondens på ydersiden, vil kondensvandet kunne løbe ned i tagkonstruktionen og i værste fald forårsage en fugtskade.

Skal emhætten have ekstern motor?

I takt med at vores køkkener bliver større og større, stiger kravet til, hvor store luftmængder der skal fjernes fra rummet. Det har medført, at motorerne på emhætterne er blevet større - og dermed også mere støjende. 

Ifølge bygningsreglementet må tekniske installationer ikke støje mere end 30 dB inde i boligen, hvis der er tale om en installation, som er tændt permanent. For at mindske støjen kan du fx lægge emhættens motor på loftet, hvis du bor i hus. Du skal dog være opmærksom på, hvor du monterer motoren. Det vil fx ikke være særlig smart at sætte den i skunken ved soveværelset. 

Det kræver lidt større arbejde at montere emhættens motor på loftet. Til gengæld har du næsten ingen larm fra den i køkkenet, hvormed den kan være tændt i længere tid uden at være til gene. På den måde opnår du en mere optimal udsugning og dermed et bedre indeklima.

Hvilken rolle spiller energiforbruget?

En emhættes elforbrug afhænger af motorens styrke eller effekt samt det daglige tidsforbrug. Ved 2 timers daglig brug på højeste styrke bruger en emhætte typisk for ca. 300 kr. strøm om året (2016 beregning).

Er der tale om en emhætte med et effektivt emfang, behøver motoren ikke nødvendigvis køre på den maksimale effekt, hvilket sparer på elregningen. En lav, men mere målrettet sugeeffekt har ydermere den fordel, at du sparer på varmeudgifterne, da der udskiftes mindre varm luft i køkkenet.

Kan det betale sig at købe en dyr emhætte?

Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt, da prisen på en emhætte i meget høj grad afgøres af designet. De billigste emhætter fås i et prisleje på 500-800 kr., mens den dyreste emhætte koster op mod 30.000 kr. 

For mange vil emhættens design have betydning for valget. Og ud fra en arkitektonisk vinkel kan det også være en god idé at vælge en emhætte, der rent æstetisk passer godt ind i dit køkken. Men du bør i høj grad også gå efter en emhætte med en god sugeevne, for på den måde at sikre et bedre indeklima 

Ud over designet kan prisforskellene henføres til, om der er tale om en fritstående emhætte eller en hætte monteret op mod væggen eller i loftet. Ved en fritstående emhætte kræves der typisk en højere sugekapacitet og en større tragt for at suge emmen op fra komfuret, hvilket sammen med et ofte avanceret design giver en højere pris. Emhætter, der sidder plant med loftet kræver ligeledes en højere sugekapacitet, for at opnå den ønskede effekt.

Er det bæredygtigt at udskifte emhætten?

En undersøgelse foretaget af YouGov for Videncentret Bolius i marts 2021 viste, at den gennemsnitlige levetid for et køkken er 11 år. Derfor er det en god idé, ud fra et klimamæssigt perspektiv, at du venter med at udskifte køkkenet, til det er nedslidt eller ikke virker ordentligt – det gælder også emhætten. 
Virker emhætten ikke ordentligt, kan det godt give mening at udskifte den. Men udskifter du en velfungerende emhætte med en ny, kan du sælge eller give den til andre, der kan bruge den, ligesom du kan overveje at købe en god brugt emhætte. På den måde er du med til at spare på ressourcerne og den samlede CO2-belastning.

De bedste "emhættetips"

 • Vælg en model med passende kapacitet og lavt energiforbrug.
 • Emhætten bør køre i 5 minutter, efter at du er færdig med at lave mad, for at få renset luften helt.
 • Den bagerste del af emhætten suger mest, så det er bedst, hvis den store kogeplade er på den bagerste del af komfuret.
 • Emhættens effektivitet falder i takt med antallet af gryder og pander, der er i brug. Indholdet af partikler i luften tredobles, hvis der er 4 plader i brug frem for 1.
 • Hvis en udsugningsemhætte larmer, når den ikke er i brug, kan det skyldes, at der blæses luft ind i den udefra. Dette kan forhindres med et udvendigt spjæld, der kan lukkes til indefra, når det ikke er i brug. Et spjæld forhindrer også, at det ikke trækker fra emhætten.
 • Sørg for at dimensionere rørene til udsugningen korrekt. Er de for små, støjer emhætten mere, end nødvendigt.