Hvordan ser huset ud?

Huset er en svanemærket lavenergivilla fra 2007 på 150 kvadratmeter i ét plan. Facaderne er i granitgrå mursten, og taget er blådæmpede teglsten. Huset er opført af murerfirmaet Thyholm Murer A/S og ligger i Herfølge ved Køge.

Det ligger i et område, som Køge Kommune har udvalgt til projektet Fremtidens Parcelhus. I dette område stiller kommunen strengere krav til husenes miljøvenlighed og energiforbrug end normalt.

Det betyder bl.a.:

  • At husene er svanemærkede. Det vil fx sige, at de er bygget af ufarlige og miljøvenlige materialer.
  • At de har et lavt energiforbrug – mindst lavenergiklasse 2 (disse krav har været gældende siden 2006 og det svarer til 2015 standardkrav)
  • At de har et godt indeklima med god ventilation.
  • At der er meget grønt på grunden (en høj biofaktor).
  • At regnvand nedsives, genanvendes eller ledes til et anlæg til regnvand.

Varmeregningens størrelse

Huset blev bygget som et lavenergiklasse 1-hus i 2008. Dermed måtte huset kun bruge halvt så meget varme som et almindeligt nybygget hus på daværende tidspunkt. 

Varmeforbruget i et lavenergiklasse 1-hus på 150 kvadratmeter måtte højst være 42 kWh pr. kvadratmeter pr. år.

Huset blev beregnet til at have et endnu lavere energiforbrug, nemlig omkring 38,9 kWh pr. kvadratmeter pr. år. Heraf bruges ca. 28 kWh pr. kvadratmeter pr. år til opvarmning.

Hvis dette tal regnes om til liter olie, svarer det til et forbrug på 420 liter olie om året. Oven i opvarmningen skal der bruges varmt vand til køkken og bad svarende til ca. 260 liter olie.

I alt har huset et energibehov, der svarer til 680 liter olie pr. år til opvarmning og varmt vand.

Husets energibehov på i alt ca. 6.800 kWh fordeler sig med ca. 4.200 kWh til opvarmning og ca. 2.600 kWh til varmt vand.

For at jordvarmepumpen kan dække forbruget af varme og varmt vand, skal den årligt bruge ca. 2.300 kWh strøm  altså en tredjedel. Med en pris på strøm på 1,8 kr. pr. kWh koster det altså 4.100 kr. om året at varme huset op og få varmt vand.

Huset er desuden forsynet med syv kvadratmeter solceller på taget, som forventes at producere ca. 600 kWh strøm om året. Strømmen fra solcellerne kan bruges til at forsyne jordvarmepumpen, men også til al den øvrige strøm i huset.

Påvirkning af miljøet

Huset opvarmes og får varmt vand ved hjælp af jordvarme, og der bruges 2.300 kWh strøm om året til at drive jordvarmepumpen. Det medfører, at husets årlige CO2-udledning kun er på 1,26 ton.

Hvad kostede huset?

Huset og grunden i Herfølge kostede 3.695.000 kr. ifølge den oprindelige salgsopstilling fra Nybolig, som stod for at sælge huset (september 2008).

Hvordan er huset isoleret?

Isoleringen af huset omfatter:

  • Lofter til kip
  • Flade lofter
  • Ydervægge
  • Trægulve
  • Klinkegulve

1. Lofter til kip

I stuen, der har et stort vinduesparti mod syd, går loftet til kip. Her er loftet isoleret med i alt 300 mm isolering, og der er monteret en dampspærre efter de første 50 mm isolering (målt indefra).

En del af loftet er et akustikloft, som dæmper lyden i rummet. Det er nødvendigt, da der er meget højt til loftet.

2. Flade lofter

De fleste af husets lofter er flade gipslofter. De er isoleret med i alt 350 mm isolering.

Først er der lagt 50 mm isolering, derefter en dampspærre, og oven på den er der lagt yderligere 300 mm isolering. Med den opbygning sikrer man sig mod, at der opstår problemer med fugt (kondens) på loftet. Dampspærren perforeres ved fx montage af elektriske installationer.

3. Ydervægge

Ydervæggene består af en formur og en bagmur af mursten med et hulrum, der er isoleret med 300 mm isolering.

Ydervæggen er i alt 530 mm tyk. Indvendigt er murstenene filtset og malet, mens de granitgrå mursten udvendigt står rå uden nogen overfladebehandling (såkaldt blankt murværk). Filtsningen er med til at sikre en lufttæt indervæg.

4. Trægulve

Huset har trægulve i stuer og værelser og klinkegulve med gulvvarme i entré, køkken og badeværelse.

Under trægulvene er der isoleret med 250 mm isolering, som er opbygget med 150 mm isolering under betongulvet og 100 mm over betongulvet. Direkte på betongulvet er udlagt en dampspærre. Bræddegulvet er lagt på trælægter (strøer) med isolering imellem.

5. Klinkegulve

Under husets klinkegulve er der isoleret med 250 mm isolering under betongulvet, som der er lagt gulvvarme i.

Hvilke typer vinduer har huset?

Alle husets vinduer og døre har energiruder med to lag glas fra firmaet Schüco. Vinduerne er fremstillet i aluminium og er derefter pulverlakeret hvide.

Den varme der slipper ud gennem vinduerne (varmetabet), kan man regne ud som en U-værdi. Vinduernes U-værdi svinger fra 1,42 til 1,73. Vinduerne opfylder kravene til vinduer i nye huse i henhold bygningsreglementet fra 2008, som angav, at U-værdien højest måtte være 2,0. 

Ovenlys og solceller

Husets ovenlysvinduer er ligeledes energiruder fra Schüco. De er pulverlakerede i farven skifergrå udvendigt.

Vinduerne fra Schüco er valgt, fordi samme firma også producerer solcellepaneler, der ligner ovenlysvinduerne. Dermed har det været muligt at placere et ensartet bånd i toppen af taget, som delvist består af ovenlysvinduer og delvist af solcellepaneler.

Ovenlysvinduernes U-værdi er 1,23 - bortset fra et af dem, som kan lukkes op. Dette vindue har et omtrent dobbelt så stort varmetab som de øvrige, idet U-værdien er 2,8.

Lovkravet var på opførelsestidspunktet en U-værdi på maksimalt 2,3. Selvom et af ovenlysvinduerne har en højere U-værdi, lever vinduerne alligevel samlet set op til det krav, da vinduernes gennemsnitlige U-værdi ligger under 2,3. 

Hvilken varmekilde er der i huset?

Huset opvarmes med jordvarme. Jordvarmen leverer varmt vand til husets radiatorer, til gulvvarmen i klinkegulvene og til varmt brugsvand. Jordvarmeslangerne er støbt ind i husets terrændæk.

Hvordan er husets ventilation?

Huset ventileres med et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding fra firmaet Ecovent. Anlægget sikrer, at luften i boligen bliver udskiftet, så indeklimaet er sundt og behageligt. Samtidig nedsætter anlægget husets varmeforbrug, fordi det genbruger varmen fra indeluften, som bliver suget ud, til at opvarme den friske indblæsningsluft med. Ventilationsanlægget er placeret på loftet.

Indeklimaet i huset er godt, dels fordi huset er velisoleret, dels fordi det er forsynet med et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Den gode isolering minimerer træk, og ventilationsanlægget sørger for, at indeluft suges ud og erstattes af frisk luft.

Ud over det er huset svanemærket. Det vil sige, at ingen af de materialer, der er brugt i huset, må indeholde miljøfarlige stoffer.

Hvad gør du, hvis du vil købe eller bygge et lavenergihus?

Hvis du vil købe eller bygge et lavenergihus, er der flere steder i landet udstykninger, hvor der kun må bygges lavenergihuse. Her er der allerede bygget adskillige lavenergihuse, der er til salg. Fx Fremtidens Parcelhus i Herfølge og Stenløse Syd.

Du kan også vælge at opføre et lavenergihus på enhver anden grund. Der er efterhånden en del typehusfirmaer, som har erfaringer med lavenergihuse, bl.a. takket være de ovennævnte udstykninger.