Med en ny politisk aftale om vinterhjælp er der nu hjælp på vej til alle, der er ramt på pengepungen af de stigende energipriser.

Regeringen har sammen med Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, De Konservative, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne den 23. september 2022 lavet en aftale, som skal forsøge at afbøde de meget høje prisstigninger på el og varme, og det får især betydning for elprisen, og den måde man kan betale sine energiregninger på.

Elafgift sænkes til 1 øre i et halvt år fra 1. januar 2023

Som et af punkterne i aftalen, er partierne blevet enige om en midlertidig lempelse af den almindelige elafgift, som er en afgift alle husholdninger betaler til staten. 

Elafgiften er i september 2022 på 95 øre/kWh, men med den nye aftale bliver elafgiften pr. 1. januar 2023 sat ned til EU’s minimumssats på 1 øre pr. kWh. Den nedsatte afgift gælder i de første seks måneder af 2023. Alle tal er inkl. moms.

For en husstand med et gennemsnitsforbrug på 4.000 kWh årligt giver det en besparelse i 2023 på 1.880 kr. (4.000 kWh x 0,94 kr. / 2 (et halvt år).

Prisloft: Indefrysningsordning gør det muligt at udskyde dele af energiregning

Mens nedsættelsen af elafgiften vil påvirke alle danske husstande, er aftalepartierne er også blevet enige om en midlertidig indefrysningsordning for udgifter til el, gas og fjernvarme, som det er frivilligt, om man vil deltage i. 

Tilmelder man sig ordningen, betyder det i praksis, at man kan lægge et loft over sine energiregninger, og så betale de udgifter, der ligger over loftet på et senere tidspunkt. Som el-, gas- eller fjernvarmekunde slippe man altså ikke billigere, men man har mulighed for at udskyde en del af regningen og afbetale den i afdrag senere.

Prisloftet for el og gas er lagt for den del af husholdningernes energiregninger, der overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021. Prisloftet for fjernvarme er fastsat med udgangspunkt i fjernvarmeprisen i januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselskaber. 

Prisloftet, der er er inkl. distribution, afgifter og moms ser således ud:

    Gas: 15,45 kr. pr. m3
•    El: 2,18 kr. pr. kWh.
•    Fjernvarme: 1,44 kr. pr. kWh

Lån til din energiregning i 12 måneder og afdrag over 4 år

Ganske som med et almindelig banklån, giver den udskudte regning fra energiselskabet en midlertidig forbedring af den daglige økonomi. Og opgjort i kroner og ører er der tale om ganske store beløb, hvis energipriserne er høje.

For el og gas trådte ordningen i kraft  fra 1. november 2022, mens fjernvarmekunder må vente til den 1. januar 2023.

Tilmeld dig indefrysningsordning hos dit energiselskab

Hvis du ønsker at indefryse dele af din el-, gas- eller fjernvarmeregning, og priserne overstiger priserne for 4. kvartal 2021, skal du tilmelde dig indefrysningsordningen via dit elselskab, gasselskab eller fjernvarmeselskab.

Typisk kan du gå ind på selskabets hjemmeside og tilmelde dig ordningen.

Se et eksempel på, hvordan man tilmelder sig indefrysningsordningen på Andel Energi