Både sælgere og købere af sommerhuse kan komme til at nyde godt af den nye lov om ændrede låneregler for sommerhuse. Det bliver billigere at låne til et sommerhus, og det får alt andet lige sommerhuspriserne til at stige.

Realkreditlån på 75 procent til sommerhuse

I dag kan du få et realkreditlån på 60 procent af købsprisen på et fritidshus. Men med en ændring af Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og Lov om finansiel virksomhed bliver det fra 1. maj 2017 muligt at få et realkreditlån på 75 procent.

Og da realkreditlån har en markant lavere rente end banklån, bliver det betydeligt billigere at finansiere et sommerhus.

Sommerhuslån bliver 25 procent billigere

Videncentret Bolius' boligøkonomiske ekspert, Jørgen Munksgaard Rasmussen, har sammen med Nordea beregnet, hvor meget billigere lån til sommerhus bliver, hvis lovforslaget bliver vedtaget. Ved køb af et nyt fritidshus til en million kr. i Marielyst på Falster falder den månedlige ydelse på boliglånene med ca. 25 procent, hvis sommerhuspriserne ikke stiger, viser beregningerne.

- Men selv om det bliver ca. en fjerdedel billigere at låne til sommerhuset, bliver den samlede effekt dog væsentlig mindre. Mens udgiften til finansiering er afhængig af renteniveauet, bliver omkostningerne til bl.a. ejendomsskatter, forbrugsafgifter og vedligeholdelse ikke berørt af lovforslaget.

- Det indebærer, at besparelsen i procent set i forhold til "brugeromkostningen", bliver reduceret til i omegnen af 15-16 procent for et sommerhus til en million kr, siger Jørgen Munksgaard Rasmussen.

16 procent billigere at eje et fritidshus

Brugeromkostningen, der også kaldes "user cost", består af de samlede omkostninger ved at bruge og eje sommerhuset. Altså et totalbudget, der inkluderer alle udgifter fra vedligeholdelse over forbrugsudgifter til finansieringsudgifter.

Brugeromkostningen for sommerhuset i Marielyst er efter de eksisterende regler 7.117 kr. om måneden. Med en øget belåning i realkreditselskabet falder omkostningen med 1.160 kr. til 5.957 kr., et fald på 16,3 procent. Alle tal er beregnet som nettoydelse efter skat.

Nye sommerhuslån får ringe effekt for sommerhusejere uden salgsplaner

Den udvidede adgang til billige realkreditlån i sommerhuset gælder for både eksisterende og nye sommerhusejere. For eksisterende sommerhusejere - uden salgsplaner - vil de nye regler dog næppe spille den store rolle, lyder det fra Jørgen Munksgaard Rasmussen.

- I en situation med en højtforrentet gæld til banken, kan det muligvis være en god idé at erstatte banklånet med et realkreditlån. Men det kræver, at lånet har en vis størrelse, da omkostningerne ellers vil sluge en stor del af gevinsten, forklarer han.

Jørgen Munksgaard Rasmussen peger i stedet på, at hvis lånene i sommerhuset skal lægges om alligevel, vil det falde mere naturligt at erstatte banklånet med et nyt og større realkreditlån.

LÆS OGSÅ: Køb af sommerhus

LÆS OGSÅ: Køb af sommerhus

Nye lån får sommerhuspriser til at stige

Når det bliver billigere at eje et sommerhus, bør det smitte af på sommerhuspriserne. Og alt andet lige får lovforslaget, hvis det bliver vedtaget, en positiv effekt på markedet for sommerhuse, siger chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

- Vi vurderer, at det nye forslag vil have en positiv indvirkning på sommerhusmarkedet, som stadig har det svært, lyder meldingen fra Nordea.

Lise Nytoft Bergmann peger dog samtidig på, at prisstigninger på sommerhusmarkedet, som en direkte konsekvens af lovændringen, ikke er er nogen naturlov.

- Mange forhold spiller ind på prisdannelsen. Eksempelvis spiller boligejernes friværdi i deres helårsboliger en stor rolle for psykologien i markedet, og hos rigtig mange boligejere er denne friværdi faldet efter finanskrisen. Dertil kommer, at sommerhuse ikke er et nødvendigt gode og derfor ligger nederst i rækken, når folk skal prioritere deres forbrug. Samlet set må vi derfor forvente, at det tager rigtig lang tid før sommerhuspriserne når deres gamle topniveau, vurderer hun.

Billigere at eje sommerhus siden finanskrisen

På landsplan toppede sommerhuspriserne i 2007 og er siden faldet støt og roligt, så de i dag er ca 25 procent billigere. Prisudviklingen dog ikke været ens over hele landet. Eksempelvis er priserne i Marielyst på Falster faldet små 30 procent siden de toppede i 2006.

Model-sommerhuset fra Marielyst ville i 2006 sandsynligvis være blevet solgt til ca 1,4 millioner kr. Den gang ville fritidshuset være blevet finansieret med et 5 procent- lån med en kurs på 97 og et banklån med en rente på cirka 8,5 pct. Det ville have givet en månedlig brugeromkostning på 11.000 kr. - altså inkl. alle udgifter på sommerhuset.

Bliver regeringens lovforslag om 75 procent realkreditbelåning vedtaget, falder brugeromkostningen til ca. 6.000 kr., et fald på ca. 40 procent. Det er altså blevet 40 procent billigere at eje og bruge siden 2006, mens inflationen i samme periode er steget med 17 procent.

Kilde: Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk ekspert i Videncentret Bolius