Nye regler gør det nemmere at bygge skur, carport og drivhus

Fra 1. juli 2017 er bygningsreglementet ændret, så du ikke længere skal anmelde småbyggeri mellem 35 og 50 kvadratmeter til kommunen, før du går i gang.

Ifølge styrelsen er der ca. 20.000 anmeldelsessager om året på småbyggeri mellem 35 og 50 kvadratmeter, og de udgør omtrent en tredjedel af alle kommunale byggesager. Foto: Andreas Mikkel Hansen

På grund af ændringer i Bygningsreglement 2015 (BR15) behøver du ikke længere kontakte kommunen, inden du går i gang med at bygge nyt skur, carport eller drivhus på din grund.

Der er med ændringerne ikke lavet om på, at boligejerne fortsat skal efterleve lokalplaner og byggetekniske regler om fx højden på det nye skur eller drivhus, ligesom gældende regler om afstand til skel stadig skal respekteres.

- Du skal huske, at du stadig skal overholde alle byggetekniske regler. Og hvis du bygger over 50 kvadratmeter, skal du stadig søge byggetilladelse, siger Tine Nielsen, fagekspert og redaktør for Spørg Bolius.

LÆS OGSÅ: Bebyggelsesprocent

Pas på samlet bebyggelsesprocent

Hvis du har mange store og små konstruktioner på din grund, skal du være særligt opmærksom på, at du ikke overskrider det samlede bebyggelsesareal for sekundære bygninger.

- Før ændringerne var det tilladt at have to små bygninger på under 10 kvadratmeter hver især, fx et redskabsskur eller et legehus, uden at det talte med i de sekundære bygningers samlede areal, så længe regler om afstand til skel og deslige var overholdt.

- Disse små bygninger tæller fremover med i det samlede billede. Og hvis du, før du bygger et nyt legehus eller skur, er tæt på at nå loftet på 50 kvadratmeter samlet set, kan du risikere at skulle søge byggetilladelse, før du må gå i gang, forklarer Tine Nielsen.

Ifølge fageksperten sidste ende er det op til kommunen at vurdere, om de ser dit planlagte legehus som en bygning, der kræver tilladelse, eller et legeredskab, der ikke gør.

Ændringer skal lette sagsbehandling

Regeringen har gennemført ændringerne, der trådte i kraft 1. juli 2017, for blandt andet at lette kommunernes sagsbehandling. Ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er der ca. 20.000 anmeldelsessager om året, og de udgør omtrent en tredjedel af alle kommunale byggesager.

Begrebet ’anmeldelsessager’ rummer alt fra byggetilladelser til ansøgninger om nedrivning og meget mere.

Før ændringen måtte boligejere bygge såkaldt sekundære bygninger op til 35 kvadratmeter uden at inddrage kommunen. Var bygningen derimod mellem 35 og 50 kvadratmeter, skulle kommunen have en kort ansøgning. Hørte man ikke fra kommunen indenfor 14 dage, var ansøgningen automatisk godkendt.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab