Hvordan fungerer fjernvarme?

I grove træk er fjernvarme varmt vand fra et kraftværk, som bliver fordelt til boligerne via et isoleret rørsystem i jorden. I boligerne anvendes det varme vand til opvarmning via radiatorerne eller gulvvarme og til varmt vand i vandhaner, brusere og badekar. Når fjernvarmevandet har afgivet varmen, sendes det retur til kraftværket, hvor det igen varmes op.

Sådan produceres fjernvarme

Fjernvarmevandet opvarmes på mange forskellige måder:

  • Fremstilling af strøm fra kraftvarmeværker. 
  • Afbrænding af affald på kraftvarmeværker. 
  • Spildvarme fra tung industri, fx fremstilling af cement eller smeltning af stål. 
  • Solvarme
  • Varmepumper
  • Overskudsvarme fra datacentre 

Hvad er fjernvarmens varme baseret på?

Når et kraft-varme-værk fremstiller både strøm og varme, sparer det 30 procent af det brændsel, der skulle have været brugt, hvis værket kun skulle fremstille én af delene. 66 procent af al fjernvarme bliver fremstillet på denne måde. Ifølge Energistyrelsen fordelte opvarmning af fjernvarmevand sig således i 2018 på afbrænding af:

•    Biobrændsel (halm, træ, bionedbrydeligt affald) 54,9 procent
•    Brændbart affald (ikke bionedbrydeligt) 9,2 procent
•    Fossile brændsler (kul, olie, naturgas) 29 procent
•    Sol og geotermi 2,5 procent
•    Bioolie og biogas 2,8 procent
•    El og varmepumper 1,6 procent

Fossile brændsler bruges oftest til kraft-varme-værker, dvs. værker, der producerer både elektricitet og varme.

Få forklaret, hvordan et sådant fungerer på Vestforbrændings hjemmeside.

Hvordan kommer fjernvarmevandet til din bolig?

Fjernvarmevandet bliver sendt til din bolig i et system af isolerede rør, der er gravet ned i jorden. Fjernvarmerør er meget store - op til en meter i diameter, når de forlader fjernvarmeværket, mens de kan være helt ned til 12 mm i diameter, når de kommer ind i din bolig. Der er over 60.000 kilometer fjernvarmerør gravet ned i jorden i Danmark.

Din bolig har to rør til fjernvarme. Det ene leder varmt vand ind, og det andet leder det "brugte" kolde vand tilbage til varmeværket.

Fjernvarmevandet er ca. 80 grader, når det kommer ind i dit hus eller din etageejendom. Fremløbstemperaturen varierer fra anlæg til anlæg og årstiderne har også indflydelse på fremløbstemperaturen. Inde i huset deles fjernvarmevandet typisk op i to rør, en til opvarmning og en til varmt brugsvand. 

Du kan få leveret fjernvarme til din bolig på to måder:

Direkte fjernvarme 
Det varme vand fra fjernvarmerørene kommer direkte ind i bygningens radiatorrør og radiatorer. Det pumpes rundt af det varmeværk, der leverer vandet eller af en cirkulationspumpe. 
Omkring 60 procent af fjernvarmen i Danmark leveres direkte. Det gælder bl.a. byerne Aalborg, Aarhus, Odense og Esbjerg.

Indirekte fjernvarme
Det varme vand fra varmeværket opvarmer, ved at bruge en varmeveksler, det vand, der løber rundt i bygningens radiatorrør og radiatorer. Vandet sendes rundt i radiatorerne eller gulvvarmen med en cirkulationspumpe. 

Fjernvarmevandet er hele tiden i et lukket system. Når fjernvarmevandet har afgivet sin varme til radiatorerne og til varmtvandsbeholderen sendes det retur til fjernvarmeværket. Omkring 40 procent af fjernvarme i Danmark leveres indirekte. Det gælder bl.a. byerne København, Frederiksberg, Randers, Roskilde og Vejle.

Varmt brugsvand
Fjernvarmen til brugsvandet føres enten i et rør op til varmtvandsbeholderenen, hvor det afgiver varmen til brugsvandet, ellers føres det til en gennemstrømningsvandvarmer, hvor det opvarmer brugsvandet efterhånden, som det tappes. 

Læs også: Kan det betale sig at udskifte din radiator?

LÆS OGSÅ: Kan det betale sig at udskifte din radiator?

Hvad koster det at varme op med fjernvarme?

Fjernvarme er billigere at varme op med end gas, olie eller elvarme. Du kan se priserne fra de forskellige fjernvarmeværker på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Prisen på fjernvarme afhænger bl.a. af det enkelte fjernvarmeanlægs økonomi, hvor tæt husstandene ligger og prisen på det brændstof, som fjernvarmeværket bruger. 

Priserne på fjernvarme varierer meget fra værk til værk. Den dyreste pris er 4,5 (2019) gange højere end den billigste. 

Hvor meget vedligeholdelse er der ved fjernvarme?

Fjernvarmeanlægget bør efterses en gang om året af en autoriseret vvs-installatør. De fleste vvs-firmaer tilbyder en serviceaftale. 

Den autoriserede vvs-installatør skal kontrollere, at anlægget kører, som det skal. Desuden skal filtrene på fjernvarmerørene renses, og anoden i varmtvandsbeholderen skal kontrolleres eller udskiftes (anoden beskytter beholderen mod tæring). 

En til to gange om året skal du selv huske at åbne og lukke kuglehanerne, som bruges til at lukke for vandgennemstrømningen, så de virker efter hensigten. Du kan også selv kontrollere, at sikkerhedsventilen på fjernvarmeanlægget ikke har sat sig fast, ved at åbne den. 

Hvor længe holder et fjernvarmeanlæg?

Et fjernvarmeanlæg kan bruges i 30 år eller mere. Det er sjældent, at der skal udskiftes dele på anlægget. Et fjernvarmeanlæg er driftsikkert og billigt i drift. Hvis det har en gammel cirkulationspumpe, der sender vandet rundt i radiatorerne, bør denne selvfølgelig erstattes med en energisparepumpe.

Hvad skal du gå efter, når du vælger fjernvarmeanlæg?

Den måde, fjernvarmeværket leverer fjernvarme til din bolig på, er afgørende for, hvilken type fjernvarmeanlæg du kan vælge. Fjernvarmeværket eller en vvs-installatør kan han fortælle dig, hvilke muligheder du har.

Det er altid en god idé at vælge det mest energieffektive anlæg. Desværre er der ikke energimærkning på fjernvarmeanlæg, så det er din vvs-installatør, der kan rådgive dig om anlæg med lavest muligt varmetab og elforbrug. Gå efter en plusinstallation med ekstra lavt varmetab. Desuden skal anlægget kunne afkøle fjernvarmevandet effektivt. Det varme vand fra fjernvarmeværket skal afgive varmen i bygningen og være 35 grader koldere, når det løber tilbage til fjernvarmeværket. På den måde bliver fjernvarmen så billig som muligt for dig som forbruger, og varmeenergien udnyttes bedst muligt.

Hvor længe har fjernvarme været brugt?

Danmark er foregangsland på fjernvarmeområdet og har brugt fjernvarme til opvarmning i rigtig mange år. Det første fjernvarmeværk var Frederiksberg Forbrændingsanstalt grundlagt i 1903, som dog kun producerede varme. Det første kraftvarmeværk, dvs. et værk, der producerer både el og varme, var H.C. Ørsted Værket i København, som har fungeret siden 1920. I 1920'erne og 30'erne blev der bygget mange små, dieselfyrede kraftvarmeværker rundt om i landet.

Efter 2. verdenskrig fik de største danske byer fjernvarme, og i 1960'erne og 1970'erne, da danske producenter havde udviklet præisolerede fjernvarmerør, gik det virkelig stærkt med at etablere fjernvarme i hele landet.

I 1963 blev ca. 15 procent af boligerne i Danmark forsynet med fjernvarme, og i 1978 var det ca. 30 procent.

I 2019 er omkring 64 procent af de danske boliger opvarmet med fjernvarme, og der er lagt mere end 60.000 kilometer fjernvarmerør i Danmark. Siden 2011 er der i gennemsnit kommet ca. 20.000 nye kunder til fjernvarmenettet til hvert år.

Hvad kan du spare ved at udskifte dit fjernvarmeanlæg med en nyere model?

Normalt er der ikke ret meget slid på et fjernvarmeanlæg, og det skiftes som regel ikke ud på grund af det eller teknisk forældelse. Der er ikke lige så store energibesparelser at hente ved at udskifte fjernvarmeanlæg som f.eks.at udskifte et olie- eller gasfyr, men lidt har også ret, og en ny unit fylder da også mindre og er kønnere at se på. Den største besparelse fås selvfølgelig ved ældre anlæg fra før 1990. Besparelsen er væsentligt mindre ved nyere anlæg fra efter 1990.

Det kan dog ske, at man må skifte et anlæg ud, hvis huset ligger i yderkanten af et fjernvarmeområde eller er sidste hus på rørstrækningen og derfor modtager køligere vand fra fjernvarmeværket. 

Hvad koster et fjernvarmeanlæg?

Et fjernvarmeanlæg skal installeres af en vvs-installatør og koster 30-40.000 kr. inkl. varmtvandsbeholder. Ud over det skal du have lagt fjernvarmerør ind i huset, så udgifterne kommer i alt op på 45-60.000 kr. inkl. moms. (Priserne er fra 2019)

Hvilke varmekilder kan bruges sammen med fjernvarme?

Der er ikke nogen grund til at bruge andre varmekilder, når du har fjernvarme, da fjernvarme er driftssikker og billig i brug. Hvis du alligevel installerer en brændeovn, skal det kun være for hyggens skyld. 

Hvilke alternativer er der til fjernvarme?

Fjernvarme er billig varme, og du er som regel tvunget til at fortsætte med fjernvarme, hvis du allerede har fjernvarme i din bolig.

Hvis du vil skifte, skal du kraftigt overveje hvorfor - og derefter tjekke om det kan betale sig økonomisk, funktionelt og klimamæssigt.