Tagrensning og maling af eternittage

Rensning og maling kan gøre et cementfibertag pænere, men det får det ikke til at holde længere. Hvis der er asbest i dit tag, er det vigtigt at arbejdstilsynets regler overholdes.

Skal du rense dit tag?
De fleste tagtyper kan renses, og nogle af dem kan også males. Her ser du et kunstskifertag med begroning. Arkivfoto.

Denne artikel handler om bølgepladetage og kunst-skifertage fra Cembrit A/S, tidligere Dansk Eternit A/S.

Hvordan vurderer du, om dit tag trænger til at blive renset og malet?

Er dit tag meget grimt og fyldt med mos, men ellers i god stand, kan du vælge at få taget renset og malet. Det er en ydelse som mange firmaer tilbyder.

Er tagpladerne derimod revnede, opbulede og porøse, kan det ikke anbefales at få taget renset og malet, da det ikke vil give levetidsforlængelse til taget. Er taget for eksempel mere end ca. 40 år gammelt, er der relativt stor risiko for, at tagpladerne er så nedbrudte, at det ikke kan anbefales at rense og male taget.

LÆS OGSÅ: 7 gode råd om mos på taget

Hvordan finder du ud af, om der er asbest i dit tag?

Du kan ud fra alderen på dit eternittag rimeligt præcist afgøre, om der er asbest i taget eller ej.

Bølgepladetage produceret fra 1940'erne og helt frem til 1987 var asbestholdige. Man startede dog allerede i 1984 med at producere tage uden asbest. Produktionen af asbestholdige bølgeplader stoppede på grund af et påbud fra Miljøministeriet af hensyn til de menneskelige og miljømæssige gener ved brug af asbest.

I alle fibercementplader er der præget en kode ind på forsiden af pladen. Koden oplyser om produktionsår, om det er asbestholdigt samt mange andre oplysninger.

Koden består af et nummer med 5-10 cifre. Hvis det første tal er 4 eller 5, er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Hvis det første tal derimod er 0 eller 1, så indeholder pladen med garanti asbest.

På nogle tage kan det dog være meget svært at aflæse koden. Du kan kontakte Cembrit A/S, hvis du gerne vil have oplysninger om dit tag.

LÆS OGSÅ: Bølgeeternittages holdbarhed

Må du rense taget, hvis der er asbest i?

Der findes en række regler fra Arbejdstilsynet om arbejde med asbestholdige materialer.

Men du må gerne rense dit asbestholdige bølgepladetag med en blød svamp og en svag vandstråle.

Hvordan ved du om der er asbest i dit tag?
I alle fibercementplader er der præget en kode ind på forsiden af pladen. Hvis det første tal er 4 eller 5, er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Hvis det første tal derimod er 0 eller 1, så indeholder pladen med garanti asbest. Arkivfoto.

Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt, men Arbejdstilsynet kan give dispensation i enkelte tilfælde.

Der findes en lang række firmaer, der tilbyder rensning af bølgepladetage. Du skal være opmærksom på, at det udstyr som anvendes ved en afrensning, skal være godkendt af Arbejdstilsynet.

Er du i tvivl, så lad være med at arbejde med asbestholdige materialer. Kontakt i stedet en rådgiver (arkitekt/bygningskonstruktør/ingeniør) eller en håndværker med erfaring på området.

LÆS OGSÅ: Asbest i boliger

Holder asbesttage kortere eller længere tid end andre?

Asbest i tagplader har ikke været et problem i forhold til holdbarheden. Tværtimod har erfaringer vist, at pladerne holder ganske godt - ofte mere end 40 år.

Hvordan udføres rensning og maling af taget professionelt?

Der er firmaer, som har specialiseret sig i at rense og male bølgepladetage. Disse firmaer anvender en speciel maskine, som skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Taget spules, og denne form for højtryksspuling er tilladt, fordi maskinen er lukket, så asbestfibrene ikke bliver hvirvlet op i luften.

Desuden filtreres vandet fra tagrensningen, så rester fra taget ikke ledes ud i kloaksystemet, hvilket ikke må ske. Asbestrester og andet indhold fra det anvendte filter deponeres efter reglerne om asbestaffald.

Herefter gennemgås taget for revnede og ødelagte tagplader, som udskiftes, hvis det findes nødvendigt. Endelig behandles bølgepladetaget mod alger, inden tagpladerne males 2 gange med den ønskede farve.

Som nævnt er rensning og maling af tage en ydelse, som mange firmaer har specialiseret sig i. Det koster cirka 15-25.000 kr. at få renset og malet taget på et almindeligt hus på ca. 140 m2.

LÆS OGSÅ: Tag med bølgeeternitplader

Kan dit tag holde længere, hvis det bliver renset og malet?

Der findes ingen uvildig dokumentation for, at tagrensning og maling forlænger et tags levetid. Når tagmalerfirmaer lover længere levetid på taget efter rensning og maling, bygger firmaerne det på egne erfaringer og altså ikke på dokumenterede test.

Reducerer mos tagets levetid?
Undersøgelser viser at mos og begroning ikke har større indflydelse på tagets levetid. Foto: Bigstockphoto

Tværtimod er der undersøgelser, der viser at begroninger i form af mos ikke har den store betydning for nedbrydningen af bølgepladetaget.

Og malingen har ifølge Cembritt ingen indflydelse på tagets levetid.

Byg-erfa har også undersøgt om afrensning og maling forlænger levetiden på pladerne, og det er der, ifølge deres resultater, ikke noget der tyder på. Ifølge Cembritt bør kun eternitplader, som oprindeligt har været overfladebehandlet, males. På ubehandlede eternitplader kan malingen skabe spændinger, som medfører revnedannelser, så disse plader bør altså ikke males. Plader, hvor kun overfladen er slidt, kan godt males, mens revnede og afskallede plader bør udskiftes.

Er man uheldig kan en tagrensning skade taget, pladerne kan knække af belastningen fra maskinerne eller tagmalingen kan gøre taget så tæt, at der dannes kondens på bagsiden af taget.

SE TEMA: Maling - udendørs

Hvad mener producenten om rensning og maling af tagpladerne?

Cembrit A/S, som producerer tagpladerne, fraråder generelt at male plader, som ikke har været malet fra starten, dvs. ubehandlede bølgepladetagetage. Det kan skabe spændinger i pladerne og i værste fald ødelægge dem, hvis pladerne kun er malet på den ene side.

Du kan tjekke om dine bølgeplader oprindeligt var malet ved at se på bagsiden af dem, pladerne blev nemlig typisk malet på både over- og underside.

Cembrit A/S oplyser desuden, at eternit-skiferplader også kan afrenses, men de fraråder at male dem. De har på deres hjemmeside en vejledning om vedligeholdelse og en vejledning om at male bølgepladetaget.

Ifølge Cembrit A/S forlænger rensning og maling ikke tagpladernes levetid, men gør bølgepladetaget pænere.

LÆS OGSÅ: Bølgeeternittages holdbarhed

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Arbejdstilsynet
  • Cembrit A/S
  • Dansk Byggeri Tagmalerforening
  • Miljøstyrelsen
  • FLSmidth
  • Miljøkontrollen i Københavns Kommune
  • Tagmalerforeningen
  • Sadolin Farveland

Henvisninger:

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab