Undgå mus i dit hus

Mus kan anrette store skader og i værste fald ødelægge elektriske installationer, hvilket forøger risikoen for brand. Læs, hvordan du holder mus væk fra dit hus og fanger dem med fælder

 • Sæt rist eller et fintmasket metalnet for - men tildæk ALDRIG ventilationsåbninger i soklen.
 • Sæt et finmasket net for ventilationsåbninger i døre og vinduer, navnlig i kælderplan.
 • Sørg for, at der er tæt om alle rørgennemføringer.
 • Stop alle huller til, hvor en kuglepen eller blyant kan trænge ind.
 • Sæt en 5 cm metalskærm på lodrette, udvendige rør - det gør det umuligt for musene at klatre forbi og hoppe op på loftet.
 • Lad ikke fuglefoder flyde på jorden.

Udendørs risikerer du at forgifte andre vilde dyr. I Danmark er det næsten udelukkende antikoagulanter, der er de aktive stoffer i bekæmpelsesmidler til mus og rotter. De virker ved, at blodet ikke vil størkne, hvorved dyrene dør af indre blødninger, hvis de indtager stofferne i tilpas stor dosis. Det tager mellem 3-8 dage, før giften virker og musen dør. Bliver musen i mellemtiden til føde for andre arter, vil giftstofferne også ramme disse.

Udendørs brug bør derfor, ifølge myndighederne, begrænses så vidt muligt af hensyn til de rovfugle og rovpattedyr, som bl.a. spiser mus.

En undersøgelse foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet har påvist kritiske forekomster af antikoagulanter i alle undersøgte arter - rovfugle og rovpattedyr.

Siden rapporten over undersøgelsen blev publiceret i 2010, har de danske myndigheder strammet op på professionelle skadedyrsbekæmperes brug af gift til bekæmpelse af mus og rotter. Ligeledes er muligheden for at købe giftstofferne som privatperson også blevet begrænset.

Til bekæmpelse af mus findes der et alternativt giftstof, som går under navnet chloralose. De godkendte chloraloseprodukter, der er på det danske marked må dog kun anvendes til indendørs brug, hvor du som førnævnt vil kunne få problemer med lugtgener, hvis musen lægger sig til at dø et utilgængeligt sted i husets konstruktion.

Chloralose virker kun, når temperaturen er under 16 grader og skal placeres steder, hvor børn og dyr ikke har adgang til det.

Har du ofte problemer med mus, kan du til nøds lægge giftdepoter ud omkring dit hus, hvis alle andre metoder, herunder chloralosegiften, er afprøvet. Her er det er vigtigt, at du følger produktets anvisninger nøje, da du som bruger skal sikre dig, at musegiftene ikke spredes til andre dyr.

Kan du bekæmpe mus med elektroniske "lydskræmmere"?

Nej. De elektroniske skræmmere er højst sandsynligt fuldstændig virkningsløse. Ingen forsøg eller undersøgelser tyder på, at de fantasifulde produkter er noget værd for andre end dem, der tjener penge på at sælge dem.

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • Jens Lodal, biolog, seniorrådgiver, Skadedyrslaboratoriet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Aarhus Universitet Skadedyrslaboratoriet
 • Miljøstyrelsen
 • Rudersdal Skadedyrsbekæmpelse
 • Danmarks Miljøundersøgelser
 • Naturstyrelsen
 • Morten Helholm, biolog og områdeleder i skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Mortalin samt biolog og seniorrådgiver
 • Claus Schultz, teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab