1. Brug af skum i tagkonstruktioner

Mange forsøger at lappe utætte tagsten ved at sprøjte fugeskum (også kaldet PUR-skum eller polyuretanskum) omkring dem, men det er en rigtig dårlig idé. For skummet bliver porøst over tid og suger fugt som en svamp, så den uheldige reparation kan udløse store skader på huset. En taglapning med fugeskum vil typisk også give anmærkninger i husets tilstandsrapport i form af 'Rød', en kritisk skade.

Sådan undgår du skaden: 
Hold dig generelt fra fugeskum, det er ikke den mirakelløsning, som mange tror. Og lad fagmænd om at reparere taget, for konsekvenserne er for store, hvis du begår en fejl.

2. Glemt ventilation, når loftet efterisoleres

En typisk fejl er at lægge isoleringsmåtter på loftet uden samtidig at sikre god ventilation. I sin iver efter at energiforbedre huset kommer gør det selv-manden til at lukke for loftets luftspalter, og det giver grobund for skimmel og råd.

Sådan undgår du skaden: 
Tildæk ikke ventilations- og udluftningshuller og hold en stribe på 5 cm fri mellem isoleringsmaterialerne og taget.

3. Lapning af murværk med forkert mørtel

Jo stærkere, jo bedre: Sådan har flere uheldige handymænd tænkt, da de skulle vælge cementmørtel til udbedring af fuger og murværk på husets facade. Men hvis mørtlen ikke passer i styrke til det eksisterende murværk, kan det med tiden forårsage revner, åbninger og afskalninger.

Sådan undgår du skaden: 
Undersøg, hvilken mørteltype der er brugt i murfacaden og brug den samme. Du kan fx få hjælp af en erfaren murer eller kontakte et geoteknisk firma eller Teknologisk Institut, som kan udføre en mikroskopisk undersøgelse.

4. Forkert montering af gipsplader på vægge og lofter

At smække en skillevæg op af gipsplader er umiddelbart en overkommelig gør det selv-opgave. Men det kan let gå galt. Mange bruger et for spinkelt træskelet mellem gipspladerne, eller nøjes med et lag gips i stedet for to. Så bliver væggen ikke stabil nok, og du risikerer, at den slår revner.

Sådan undgår du skaden: 
Gør væggen stabil med et solidt træskelet, rigeligt med skruer og to lag gips. Følg de vejledninger, der findes på korrekt udførelse af underlag for gipsplader. Vær opmærksom på, at der især i etageejendomme kan være både lyd- og brandkrav til indvendige skillevægge. 

5. Ulovligt elarbejde

En typisk gør det selv-fejl er at lave noget, du ikke har lov til. Meget arbejde med elinstallationer er forbeholdt fagmænd, men alligevel kaster mange gør det selv-folk sig ud i ulovlige el-reparationer. Fejl i elinstallationer er skyld i mange brand i private boiliger hvert år.

Sådan undgår du skaden:

Hold dig fra husets faste elinstallationer! Tjek, hvad du må udføre af reparationer i hjemmet, og hvad du skal hyre en fagmand til, FØR du går i gang, hos Sikkerhedsstyrelsen.

 

6. Ulovligt vvs- og kloakarbejde

Når det gælder vvs-arbejde, er der også sat grænser for, hvor meget du har lov til at udføre selv. Du må fx ikke lave nye vvs-installationer eller lave indgreb i husets faste vand- og afløbsinstallation. Respektér reglerne, for du risikerer at lave store vandskader på huset, hvis du selv kaster dig ud i at føre vandrør eller ændre afløb og ikke får gjort det ordentligt.

Sådan undgår du skaden: 
Tjek, hvad du må og ikke må, før du går i gang, hos Sikkerhedsstyrelsen.

7. Utæt badeværelse

Hvis gør det selv-arbejde i badeværelset går galt, går det rigtig galt. Typiske fejl er utætheder, fordi fugearbejdet ikke er udført grundigt nok, eller du har lavet ridser i vådrumsmembranen. Udførelsen af det rette fald på gulvet, så vandet ledes mod afløbet, kan også let gå galt.

Sådan undgår du skaden:
Gør det selv-arbejde på badeværelset kræver ekstra præcision og omhu. Udfør ikke vandtætte konstruktioner i badeværelset, medmindre du kan lave arbejdet på professionelt niveau. Og husk, at du skal overholde kravene i Bygningsreglementet, hvis badeværelset skal vådrumssikres. Find SBi's anvisning her

8. Maling og pudsning af facaden uden ordentlig afrensning

Mange gør det selv-folk springer forarbejdet over, når de frisker husets facade op. Men hvis du maler eller pudser facaden uden at rense, prime og reparere den først, risikerer du fugtskader og grimme afskalninger, fordi malingen ikke kan binde ordentlig fast.

Sådan undgår du skaden: 
Klargør facaden i flere trin, før det egentlige malearbejde. Facaden skal både renses for løst materiale og begroninger, vaskes med grundrens og repareres de steder, hvor der er huller og revner.

9. Boring i skjulte ledninger og vand- og varmerør

Du er i gang med en simpel ophængningsopgave, men pludselig støder boremaskinen på noget hårdt, og før du kan nå at reagere, er skaden sket. Det er en typisk gør det selv-fejl at bore ind i skjulte ledninger og rør i væggene.

Sådan undgår du skaden:
Tjek tegninger over huset, så har du en idé om, hvor der er skjulte installationer og/eller lån en metaldetektor. Skal du bore i rum med mange vandrør, som fx køkken og bad, kan du låne en metaldetektor eller et termografikamera til at undersøge væggene, før du borer.

10. Indvendig efterisolering

Mange fristes til at efterisolere væggene indefra, og der findes mange produkter til at gøre det med. Men vær meget varsom med efterisolering inde. Har du ikke en helt tæt damspærre med tapede samlinger, kan det give store angreb af skimmelsvamp.

Sådan undgår du skaden:

Undgå indvendig isolering. Og vær meget opmærksom på tæthed, hvis du absolut vil efterisolere indefra. Få en professionel til at udføre arbejdet.