Stoppet toilet og kloak

Har du brugt for meget toiletpapir eller er afløbet for snævert, af ældre dato eller skadet, kan dit toilet have svært ved at komme af med det, der kommer ned i kummen og når det ikke hjælper at trække ud, spreder panikken sig. Især hvis vandet stiger og stiger.

Hvad gør du?

Brug en svupper, hæld en stor mængde vand direkte i kummen eller fjern indholdet med en plastikpose på armen. Virker det ikke, så kontakt en vvs’er - og dit forsikringsselskab, hvis der viser sig at være hul på kloakledningen i vejen eller haven. På den lange bane bør du moderere dit forbrug af toiletpapir, undgå at putte unødige ting i kummen, få tjekket din kloak og altid lade cisternen fyldes helt, inden du trækker ud.

Rotter alle vegne

De kan skrige om natten, gnave sig igennem køkkenskabe og elinstallationer og smitte med livsfarlige sygdomme som fx leptospirose. Rotter er farlige, fordi de bærer på bakterier fra kloakkerne - selv gammel rottelort kan være aldeles sundhedsskadeligt. Desuden kan de blive meget store, gå til angreb og endda kravle op i rørene i etageejendomme og op ad dit toilet.

Hvad gør du?

Har du rotter i dit hus, er det din pligt at kontakte kommunen og rottefængeren, så rotterne kan blive aflivet og dine kloaker tjekket af en fagmand. Kontakt desuden dit forsikringsselskab, da rotter kan være tegn på kloakbrud - og det dækker din husforsikring, hvis du har stikledningsdækning.

LÆS OGSÅ: Rotter i boligen

Kloak-oversvømmelse i din kælder

Du er på ferie, mens et skybrud presser kloakkerne så meget, at kloakvand og -indhold presses op igennem både toiletter og gulvafløb. Vandet - og hvad der ellers er kommet med op fra kloakken - står i kælderen, indtil du kommer hjem. Bakterier og lugtgener er fordelt over hele kælderen.

Hvad gør du?

Start altid med at melde det til forsikringen, før du gør noget andet. Herefter skal du kontakte et professionelt rengøringsfirma eller skadeservicefirma, som skal stå for rengøringen. Husk at det er livsfarligt selv at stå for rengøringen. Når der er rengjort, så affugt din kælder - og installér evt. et højtvandslukke og få foretaget en fugtsikring af din kælder.

Udtørret vandlås lugter fælt

Alle afløb i både vaske og gulve har en vandlås, og om sommeren eller hvis de ikke bruges ofte nok, kan de tørre ud. Når der ikke er noget vand i vandlåsen, kan den fæle stank fra kloakken frit trænge op i dit hus - og så lugter der af - kloak - i hele huset.

Hvad gør du?

Hæld ca. en liter vand i afløbet, eller lad hanen løbe i et par minutter, så forhindrer vandet, at lugten fra kloakken stiger op. Hold generelt dine afløb mest muligt rene. Slip af med lugten ved at lufte ud, så forsvinder den hurtigt. Stil evt. en stor skål med eddike i rummet, så det kan tage lugten.

Sølvfisk i hobetal

Tænder du lyset på badeværelset en sen nattetime, vil du måske opleve stimer af sølvfisk, der piler hen over dit badeværelsesgulv. Der er nemlig sølvfisk i stort set alle fugtige miljøer, men du opdager dem sjældent, da de søger ly i dagslys. Sølvfisk er ikke farlige, men de guffer løs af det snask, der er på dit badeværelsesgulv - lige fra hår til rester af toiletpapir.

Hvad gør du?

Luft ud 2-3 gange om dagen, gør grundigt rent, men vask ikke gulvet for tit.

LÆS OGSÅ: Sølvfisk

Brand i juledekorationen stinker

Bare en lille brand i skraldespanden eller juledekorationen lugter så fælt, at det kan være svært at blive lugten helt kvit. Professionelle skadeservicefirmaer har forskellige metoder til lugtsanering, bl.a. fjerner de lugten i luften og i møbler og tekstiler med ozon. Men du må som privatperson ikke selv sprøjte ozon ud i stuen.

Hvad gør du?

Luft ud, luft ud, luft ud - og rengør alle flader i rummet. Stil evt. skåle med eddike ud i rummet.

Utætte rør kan give svampe

Opdager du ikke fugt og råd i tide i din bolig, kan du ende med kæmpe svampe, som både er farlige for dit hus og dit helbred. Fugten eller råddenskaben kan både skyldes utætheder fra rør, tagkonstruktionen eller andre steder i dit hus - og det bliver værre og værre, hvis du ikke gør noget ved det. I værste fald kan det ende med store, klamme svampelegemer, der formerer sig. Nogle svampe kan desuden danne lange svampestrenge, der spreder sig til alt træværk og æder dit hus op.

Hvad gør du?

Primært skal du sørge for, at der ingen fugt er. Derfor skal du holde øje med din kælder, dit tag og diverse varme- og vandrør. Har du skimmelsvamp, kan du selv fjerne det med Protox, Hysan eller Rodalon - hvis det er overfladiske angreb. Er du allergisk over for skimmelsvamp - og kan du mærke at din krop reagerer på det, skal du få andre til at fjerne svampen. Er der tale om andre typer svampe, som nedbryder dit hus, fx ægte hussvamp eller gul tømmerhat, skal du få fagfolk til at fjerne det.