Hvordan blev huset energirenoveret?

Huset er et parcelhus fra 1965, som før renoveringen havde facader af gule mursten, sort træværk og store glaspartier. Der er bygget til i flere omgange, senest i 2006, hvor huset bl.a. fik en ny tilbygning på 30 kvadratmeter. I dag er huset på 331 kvadratmeter.

Huset ligger i Bredballe og ejes af tidligere transport- og energiminister Flemming Hansen og hans kone Birgit Schultz Hansen. Ægteparret købte huset for 700.000 kr. i 1975.

Huset blev energirenoveret i forbindelse med en større ombygning, som blev udført fra februar til september 2006. Målet var, at huset efter renoveringen så vidt muligt skulle leve op til de skrappere energikrav, som blev indført i bygningsreglementet den 1. april 2006. Da byggetilladelsen blev udstedt, før de nye regler blev indført, har bygherren dog ikke formelt været forpligtet til at overholde de nye energikrav.

Ægteparret har gennemført følgende energiforbedringer i forbindelse med ombygningen:

 • Efterisolering af loft
 • Efterisolering af ydervægge
 • Efterisolering af gulv
 • Udskiftning af vinduer
 • Nyt gasfyr.

  Det er Birgit Shultz Hansen selv, der har stået for den daglige kontakt med byggeledelsen. Ombygningen er tegnet af arkitekt Jesper Therkildsen, og tømrermester Kurt Kirkegaard har været ansvarlig for udførelsen.

  Hvor meget har beboerne sparet i varmeudgifter efter renoveringen?

  De sidste tre år før energirenoveringen blev der i gennemsnit brugt 3.470 kubikmeter gas om året til at opvarme huset. Efter renoveringen blev forbruget nedsat til 2.454 kubikmeter gas om året; altså en besparelse på 30 procent.

  Hvis huset ikke var blevet energirenoveret, ville gasregningen i 2008 have været på ca. 33.000 kr. Men takket være energirenoveringen lå den på 22.000 kr. Der er altså sparet en tredjedel på udgifterne til varme og varmt vand.

  Betydning for miljøet
  Før energirenoveringen udledte huset 7,8 tons CO2 om året på grund af energiforbruget til opvarmning og varmt vand. Nu udleder huset 5,5 tons CO2. Husets udledning er altså ligesom gasforbruget formindsket med ca. 30 procent.

  Hvad kostede energirenoveringen?

  Hele ombygningen i 2006 har kostet 2,3 mio. kr. inkl. en ny havemur og nye fliser på terrassen.

  Det har ikke været muligt at opgøre, hvilke udgifter der er gået til energiforbedringer, og hvilke der er gået til den øvrige om- og tilbygning. Skal det at brække gulve op og isolere dem, før der lægges gulvvarme, f.eks. tælles med som energiforbedring eller som ombygning?

  Ændrede energirenoveringen huset på andre måder?

  Før renoveringen var der meget træk i huset, og væggene føltes kolde. Det skyldtes bl.a., at isoleringen ikke var ført langt nok ud på loftet, og at den ikke længere lå, som den skulle, på grund af dyrebesøg på loftet. De gamle termoruder og de dårligt isolerede gulve var også i høj grad med til at skabe træk.

  Efter ombygningen er det blevet meget mere behageligt at opholde sig i huset. Især er Flemming Hansen meget glad for gulvvarmen, som han beskriver som "fantastisk behagelig", selvom den har en relativt lang reaktionstid, som man lige skal vænne sig til, når man tidligere har haft radiatorer.

  Huset har desuden fået et meget bedre indeklima på grund af efterisoleringen og udskiftningen af vinduer.

  Husets arkitektur
  Energirenoveringen er udført, så huset har bevaret den oprindelige stil udvendigt, mens det indvendigt er blevet meget moderne. Arkitekten har været tro mod stilen med de gule mursten, eternitskifertaget og sort træværk, og samtidig er der moderne islæt, som falder helt naturligt ind i stilen, f.eks. tilbygningen til køkkenet med ovenlys i loftet og bræddebeklædning på facaden.

  Var projektet besværligt for beboerne?

  Selve byggeprocessen forløb rigtig godt. Flemming Hansen er især glad for, at arkitektfirmaet havde en byggeleder, der i samarbejde med Birgit Shultz Hansen styrede håndværkernes arbejde. Det er ifølge Flemming Hansen "de bedste penge, der er givet ud". 

  Arbejdet blev udført med en fastprisaftale, som var baseret på et tilbud fra entreprenørfirmaet. Der kom dog nye opgaver til undervejs, som blev betalt ud over den aftalte pris. Entreprenørfirmaet var færdige  nogenlunde til tiden på trods af de ekstra opgaver, og indtrykket af håndværkernes arbejde er godt.

  Hvordan blev huset isoleret?

  Efterisoleringen af huset omfattede:

  1. Efterisolering af det gamle loft
  2. Isolering af loft i ny tilbygning
  3. Efterisolering af gamle ydervægge
  4. Isolering af ydervægge på ny tilbygning
  5. Efterisolering af gamle gulve
  6. Isolering af gulve i ny tilbygning.

  Efterisolering af det gamle loft

  Loftet var før renoveringen isoleret med 100 mm mineraluld, der var lagt ned mellem den nederste del af tagspærene (spærfødderne). Ved energirenoveringen blev der lagt yderligere 200 mm isolering på loftet, så der nu er i alt 300 mm. 

  Den varme, der slipper ud gennem taget (varmetabet), kan beregnes som en U-værdi. Efter renoveringen har husets loftskonstruktion en U-værdi på 0,14. Det er mindre end det krav, daværende bygningsreglementet fra 2008 stillede til nye tilbygninger. Her er kravet en U-værdi på højst 0,15.

  Isolering af loft i ny tilbygning
  Loftkonstruktionen over den nye tilbygning blev isoleret med i alt 250 mm mineraluld.

  Isoleringen er opbygget på følgende måde:

  • Nederst mod loftet er der lagt 50 mm isolering.
  • Oven på isoleringen er der monteret en dampspærre.
  • Der er lagt yderligere 200 mm isolering oven på dampspærren.

  De gamle ydervægge
  Det oprindelige hus og de tidligere tilbygninger er opført med en dobbeltmur i gule mursten. Hulrummet mellem de to mure var før energirenoveringen hulmursisoleret med 75 mm isolering.

  Isolering af ydervægge på ny tilbygning
  Den nye ydervæg på tilbygningen er en muret ydervæg, der udvendigt er beklædt med sortmalet lærketræ. Imellem facaden af lærketræ og bagmuren er der - inde i et træskelet - lagt 200 mm isolering, der har en bedre isoleringsevne end standardisolering.

  På indersiden er den murede bagmur blevet vandskuret. Det er en stor fordel, at indervæggen er muret, da murværk optager varme om dagen, når det er varmt, og solen står på. Når det bliver køligere, afgiver muren varmen igen. Det giver et godt indeklima med en jævn og behagelig temperatur.

  Den nye ydervæg har en U-værdi på 0,18. Dermed lever den fuldt ud op til kravene i bygningsreglementet fra 2008 til en ny tilbygning. Kravet er her, at U-værdien højst må være 0,20.

  Efterisolering af gamle gulve
  Ved energirenoveringen blev gulvene i hovedparten af huset efterisoleret og fik vandbaseret gulvvarme. Det foregik på følgende måde:

  • Gulvene blev brækket op.
  • Under huset blev der lagt 150 mm sand, der blev banket godt sammen (komprimeret).
  • Oven på sandet blev der lagt 225 mm isolering i form af polystyren (flamingo).
  • Oven på isoleringen blev der støbt et 120 mm tykt betongulv med gulvvarmeslanger.
  • I det nye køkken og indgangshallen blev der lagt fliser, og i stuerne blev der lagt et plankegulv i asketræ.

  Mellem betongulv og vægge blev der desuden lagt 20 mm polystyren. Det bryder kuldebroen mellem betongulvet og betonfundamentet, som ellers ville lede kulde ind i huset.

  Ifølge daværende bygningsreglementet skulle et terrændæk med gulvvarme isoleres med ca. 260 mm isolering med standardisoleringsevne. Isoleringen af gulvene var meget tæt på at opfylde det krav.

  Isolering af gulve i ny tilbygning
  Det nye fundament under tilbygningen er afsluttet med to lag letklinkerblokke med indbygget isolering af polystyren. Det bryder kuldebroen mellem ydervægge/fundament og jorden under huset.

  Hvordan blev husets vinduer energiforbedret?

  Hovedparten af husets facader mod syd og vest er glaspartier fra loft til gulv, hvor der fra huset er udsigt ud over Vejle Fjord.

  Ved energirenoveringen blev alle vinduer og havedøre i de eksisterende glaspartier udskiftet med nye vinduer og havedøre med energiruder. De består af aluminium udvendigt og træ indvendigt.

  Da huset har så meget glas, betydet det rigtigt meget for varmeforbruget at skifte vinduerne og havedørene. Glaspartierne leverer desuden en masse gratis varme fra solen til huset, hvilket gør gavn forår, efterår og vinter.

  De nye energiruder har en U-værdi på 1,2, hvor de gamle termoruder formodentlig havde en U-værdi på lige omkring 3. Varmetabet gennem husets glasfacader er altså faldet til cirka en tredjedel af, hvad det var, før ruderne blev udskiftet. Glaspartierne opfylder kravene til nye vinduer i bygningsreglementet fra 2008, som angav, at U-værdien højst måtte være 1,5.

  Ovenlys
  I den nye tilbygning blev der monteret et ovenlys i taget i form af et vinduesbånd over køkkenbordet langs tilbygningens nordvæg. Vinduesbåndet er placeret, så sollyset fra syd falder ind på væggen over køkkenbordet, hvor der ikke er overskabe. På denne måde kan væggen opvarmes af solen, når den står på, og væggen kan afgive varmen, når det bliver køligt i huset.

  U-værdien for vinduesbåndet er 1,5, så også dette vindue opfylder kravene til tilbygninger i bygningsreglementet fra 2008.

  Hvordan blev husets varmesystem energiforbedret?

  Ud over nye vinduer og isolering har ægteparret udskiftet deres 30 år gamle gasfyr med et nyt, kondenserende gasfyr. Det nye gasfyr udnytter gassen væsentligt bedre end det gamle, og derfor skal det bruge mindre gas til at varme huset op. Det nye fyr har også den fordel, at det fylder mindre end det gamle.

  Hvad gør du, hvis du vil energirenovere dit hus?

  Hvis du gerne vil energirenovere dit hus, er det første, du skal gøre, at gribe fat i husets energimærkerapport. En sådan bør alle huse, der er blevet solgt fra 1997 og frem, have. Hvis du ikke har en sådan, kan du få den udarbejdet. I rapporten står der forslag til, hvad du kan gøre for at energiforbedre huset.

  Læs mere Fakta: Energimærkning af boliger

  En anden mulighed er at få udarbejdet en termografi af dit hus. Termografien viser, hvor der slipper varme ud af huset, og den kan derfor vise, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind med tætning og isolering.

  Læs mere i Fakta: TJek huset for kuldebroer

  Det er altid en god idé at tænke isolering og andre energiforbedringer med ind i projektet, hvis du alligevel skal i gang med at ombygge eller renovere dit hus. Ligesom Birgit og Flemming Hansen har gjort. Det koster nemlig ikke meget mere at isolere, når du alligevel er i gang med at bygge om.

  Huset blev bygget

  1965

  Pris for energirenoveringen og tilbygningen

  2.300.000 kr.

  Årlig udgift til varme før renovering

  33.000 kr.

  Årlig udgift til varme efter renovering22.000 kr.

  Årlig energibesparelse

  11.000 kr.

  Årlig energibesparelse i procent

  33 %