Hvis du har en terrasse af betonfliser ved dit hus, er du ikke alene. 64 % af danske husejere har nemlig en sådan terrasse, og det gør betonterrassen til den klart mest almindelige terrasse i Danmark. 

Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Videncentret Bolius i marts 2021. 

Den næstmest populære terrasse er en terrasse af trykimprægneret træ, som 15 % af de danske husejere har. Yderligere 15 % har terrasser af andre typer træ som lærketræ eller eksotisk træ.

Derfor er betonterrassen den mest almindelige terrasse i Danmark

Ole Vedsted-Jakobsen, fagekspert i Videncentret Bolius, er ikke overrasket.

- Jeg ser betonterrasser ved langt de fleste huse og i alle mulige kombinationer, når jeg er ude som køberrådgiver. Ved ældre huse er der ofte tale om, at huset er født med betonterrassen og evt. nye ejere har så arvet den. 
 

Betonfliser er også populære i nye huse

Det er dog ikke kun ved ældre huse, at Ole Vedsted-Jakobsen støder på betonterrasserne. Også ved nyere huse er betonfliserne populære.

- Typisk vil man gerne have den samme slags terrasse rundt om hele huset, og da man ofte vælger betonfliser ved indgangspartiet, der helst ikke skal blive glat, så kan det være oplagt at vælge beton hele vejen rundt, forklarer Ole Vedsted-Jakobsen.

Sådan vedligeholder du stenterrassen af betonfliser

Hold mos, algebegroninger og lav fra fliserne ved jævnligt at feje terrassen med en stiv kost. Hvis fliserne er blevet meget grønne, kan du bruge algefjerner.

I længden undgår du ikke ukrudt i fugerne. Det kan du fjerne ved at feje og luge jævnligt eller med en ukrudtsbrænder.

Ukrudt skal fjernes i fuger ved betonterrasser 

Han er imidlertid overrasket over, at andelen af betonterrasser er så stor. For selv om vedligeholdelsen af en betonstensterrasse siges at være lille, da den ikke skal olieres, er der oftest alligevel en del vedligeholdelse i at rense ukrudt mellem fugerne. 

- Når du har en stenterrasse, så er et af de faste ritualer at fjerne alt det, der vokser op mellem stenene. Man oplever ikke så meget ukrudt mellem terrassebrædderne på træterrasser, da de skygger, så der ikke er lys nok til, at ukrudtet kan vokse under. 

Omvendt gør den ru overflade på betonterrasser, at de sjældent bliver glatte, heller ikke, selv om de får en algebelægning. Samtidig kan du roligt grille med en kulgrill på betonstensterrassen, mens en træterrasse kan få brændemærker, hvis du taber glødende trækul på terrassen.

Sammenligning af udvalgte materialer til din terrasse

Materialer til terrasse

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Trykimprægneret træ
5,70
Lærketræ
7,05
Tropisk træ (ipé)
8,80
Komposit
52,70
Betonfliser
13,70
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder. Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger er opgjort inkl. materialer til fundament, skruer o.l.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for terrassebelægning. Udgifter til den resterende konstruktion og eventuelt til professionelle fagfolk til at bygge terrassen er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.

Træterrasser er mere miljøvenlige end betonterrasser

Hvis du går efter den mest klimavenlige terrasse, bør du ikke vælge en terrasse af beton. Ifølge sparenergi.dk er produktion af beton som udgangspunkt meget energitung. 

”Beton er relativt klimabelastende at producere i forhold til andre byggematerialer. En terrasse stiller ikke store krav til bæreevne, så her ville andre materialer være et bedre alternativ ud fra et klimamæssigt synspunkt”.

”Men også inden for dette område er der stor udvikling mod mere bæredygtige løsninger. Vi er dog stadig ikke der, hvor betonfliser kan kategoriseres som en miljøvenlig løsning”, skriver sparenergi.dk.

Ifølge sparenergi.dk er træterrassen den mest miljøvenlige terrasse, da træ regnes som stort set CO2-neutralt. De anbefaler, at træ til træterrassen er FSC- eller PEFC-mærket, så man sikrer sig, at træet kommer fra bæredygtig skovdrift.

Det mest miljøvenlige er dog at genbruge materialer, der ellers ville være endt som affald. Det er eksempelvis let af få fat på brugte, gratis betonfliser. Søg fx på dba.dk, hvor der findes mange annoncer om næsten gratis fliser til afhentning.

Fordele og ulemper ved en terrasse med betonfliser

Pris

Udover det miljømæssige aspekt kommer dit valg af henholdsvis stenterrasse eller træterrasse i høj grad an på, hvad du synes er pænt. Begge terrassetyper har fordele og ulemper, og prismæssigt er der ikke stor forskel. 

Betonfliser er den billigste løsning indenfor stenterrasser, og du kan tilsvarende finde billigere træsorter til din træterrasse. Hvis du skal have en håndværker til at lægge din stenterrasse, er det typisk lidt billigere end en træterrasse. 

Holdbarhed

Med en stenterrasse med betonfliser får du en terrasse, der kan holde længe, typisk også længere end en terrasse af træ. 

Vedligeholdelse

Hvis underlaget under betonfliserne er lagt korrekt, er den nem at vedligeholde. Der kan med tiden komme revner eller skår i enkelte sten, som skal skiftes. Ukrudt kan holdes væk fra stenterrassen et langt stykke af vejen med ukrudtsdug under, ukrudtshæmmende fugesand og jævnlig fejning, men der vil med tiden komme ukrudt i fugerne mellem fliserne.

Gør det selv

Det absolut vigtigste, og måske også sværeste, ved at lægge en stenterrasse selv, er at få lavet et korrekt underlag. Når først det er gjort, er det forholdsvis let at lægge en stenterrasse selv. Det er dog et tungt arbejde – du skal grave jord væk, køre grus på og flytte en masse tunge fliser. 

Udseende

Betonfliser kan fås i mange forskellige former og farver. Der kan komme alger og flisepest på, men det er normalt muligt at rense af.

Træterrasser er på vej frem

Tilbage i tiden var træterrasser ikke almindelige.

- Før i tiden var træ relativt dyrt, og man brugte ikke trykimprægneret træ til terrasser, sådan som man gør i dag. Det brugte man i havne og på moler, men ikke til almindelige parcelhuse. Så der var ikke noget alternativ dengang, forklarer Ole Vedsted-Jakobsen.

Men selv om der er forholdvist få terrasser af træ ved de danske huse i forhold til stenterrasser, tyder meget dog på, at de er på vej frem. Johannes Fog trælast og byggecenter har de seneste år oplevet en stigning i salget af terrassebrædder.

- Vi kan se en klar tendens til, at salget af terrassebrædder fra 2019 til 2020 er steget væsentligt mere end salget af stenfliser, fortæller Mads Hvelplund, økonomidirektør i Johannes Fog A/S.

Ole Vedsted-Jakobsen supplerer: 

- Lige nu er der en voldsom virketrang på grund af corona-epidemien. Folk laver alt muligt ved hjemmet, skure, terrasser osv. Og De fleste kan overskue at lave en træterrasse, for der findes masser af videoer om det, og der kommer hurtigt et resultat ud af det. 

Undgå trykimprægneret træ til terrassen

Trykimprægneret træ er det næstmest brugte materiale til terrasser efter betonfliser. 15 % svarer i undersøgelsen, som YouGov har lavet for Videncentret Bolius, at de har en terrasse af trykimprægneret træ. Det har ifølge Ole Vedsted-Jakobsen en historisk forklaring

-  Det har været almindeligt at bruge trykimprægneret træ, særligt der, hvor træet er i berøring med jorden, så træet kan holde længere. Trykimprægneret træ er ikke så giftigt i dag, som det har været, men det er stadig ikke godt. Det bliver mere almindeligt at forsøge at undgå kemi i naturen. Man går mere efter materialer, der ikke tilfører gift til undergrunden. 

Terrasser af lærketræ er den mest klimavenlige løsning

Ifølge Ole Vedsted-Jakobsen er den bedste løsning til træterrassen at bruge lærketræ.

- Skal man have noget, der holder længere, skal man bruge hårdt, eksotisk træ. Men eksotisk træ skal fragtes, og så er det, at man skal lave et kompliceret regnestykke i forhold til, om det egentlig er mere miljøvenligt. Derfor vil jeg anbefale lærketræ, og vil man være mere sikker på holdbarheden, så skal det være varmebehandlet. Varmebehandlingen ændrer det sukkerstof, der er i træet, og som svampene lever af. På den måde kan en terrasse af varmebehandlet lærketræ holde i 30 år ligesom trykimprægneret træ.  

- Det er selvfølgelig også et økonomisk spørgsmål. Trykimprægneret træ er generelt den billigste løsning, men på grund af giften, kan jeg ikke anbefale den. I sidste ende må man gøre op med sin samvittighed, hvad man vælger, siger Ole Vedsted-Jakobsen.

Om Videncentret Bolius’ YouGov-undersøgelse

Undersøgelsen er gennemført i perioden 18.-22. februar 2021 via internettet blandt danske husejere i alderen 25 år+. Der er i alt gennemført 1.017 CAWI-interviews (Computer Assisted Web Interview).

Se undersøgelsen her