Selvom energipriserne ligger på et væsentligt lavere og mere stabilt niveau sammenlignet med 2022, så er bekymringen for stigende energipriser stadig massiv blandt danskerne. Hver femte svarer i undersøgelsen "Danskerne i det byggede miljø 2023", at udgifter til energiforbrug er en væsentlig bekymring. 

Undersøgelsen laves hvert år for Videncentret Bolius og Realdania blandt flere end 7.000 danskere, og hvor energipriser i 2021 gav anledning til bekymring for ca. 6 % af de adspurgte, så var tallet i 2022 steget voldsomt til 28 %. I 2023 er det faldet en smule til 20%, men stadig den væsentligste kilde til bekymring.

Den store bevågenhed omkring energipriser overrasker ikke Tue Patursson, fagekspert i byggeteknik, klima og energi i Videncentret Bolius. Hvor el og varme i adskillige år har været et næsten selvfølgeligt gode, er virkeligheden blevet en ganske anden. 

- Vi har nu gennem en lang periode haft meget usikre, svingende og generelt kraftigt stigende priser på el og varme. Gaslagrene er fyldt godt op på nuværende tidspunkt, så situationen er en anden end i 2022, men en kold vinter, kan godt få priserne til at stige på ny, siger han.

Stigende energipriser rammer skævt

Udfordringerne med stigende energipriser rammer ikke ens for alle. I fyringssæsonen 2022/2023 var det især folk med elradiatorer, naturgas, olie- og pillefyr, som blev ramt af de ekstraordinært store prisstigninger. Det udgør omtrent en tredjedel af de danske husstande. 

- Det giver voldsomme ekstraudgifter til mange i den her gruppe. Så det er ikke overraskende, at det giver anledning til bekymringer, siger Tue Patursson. 

 

El-regningen stiger

Selvom mange de seneste år er blevet opmærksomme på at spare på strømmen, har elpriserne også i perioder været meget højere, end vi har været vant til tidligere, hvilket også resulterer i større elregninger.

Her er problemet dog af en anden dimension for en almindelig husstand, hvor et gennemsnitligt forbrug for en familie på to voksne og to børn typisk ligger lidt over 4000 kWh om året.

- Selvom prisstigningerne også her er voldsomme, så er det i kroner og ører ikke helt de samme ekstraudskrivninger, man her vil opleve, siger Tue Patursson.

Du kan selv gøre en forskel

Det er muligt til en vis grad selv at påvirke regningerne for el og varme ved at sænke forbruget mest muligt.

- Et par gode steder at starte, er at skrue ned for temperaturen derhjemme. For hver grad, temperaturen sænkes, sparer man 5 %. Man skal dog holde minimum 18 grader derhjemme.

- Eludgiften kan hos mange sænkes ved, at man følger klassiske, gamle spareråd. Dvs., at man slukker lyset efter sig, og undgår standby-forbrug. Hvis man så også dropper at bruge tørretumbleren og sørger for at fylde vaskemaskine og opvaskemaskine helt, inden man trykker på start-knappen, så er man godt på vej. Der kan være yderligere besparelser at hente ved, at man fx bruger vaskemaskine og opvaskemaskine om natten eller midt på dagen, hvor strømprisen typisk er billigere, anbefaler Tue Patursson.