Økonomi står øverst på listen over emner, som bekymrer de danske boligejere. Det viser tal fra Bolius' Boligejeranalyse 2017.

Stigende skatter og offentlige udgifter kommer ind som topscorer i undersøgelsen, hvor boligejerne er blevet spurgt om, hvad der bekymrer dem mest. Derefter kommer frygten for ikke at have råd til den nuværende bolig, hvis jobsituationen ændres. På tredjepladsen kommer frygten for indbrud og hjemmerøveri.

Uro om boligskat har spillet ind

Tæt ved hver 8. boligejer svarer, at udgifter til skatter og afgifter er den største bekymring som boligejer. Det er en stigning i forhold til 2016, hvor det var hver 10., som vurderede at skatter og udgifter var den største kilde til bekymring.

Stigningen er ikke så overraskende, Bolius' Boligejeranalyse er baseret på interview gennemført i april, hvor det endnu ikke var lykkedes politikerne på Christiansborg at nå til enighed om en aftale om boligskat.

- Undersøgelsen er lavet på et tidspunkt, hvor medierne havde stort fokus på usikkerheden omkring boligskatten, så det er meget naturligt, at det har sat sit aftryk i folks bevidsthed, siger Videncentret Bolius' boligøkonomiske ekspert Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Aftalen om boligskatten faldt på plads i maj måned og Jørgen Munksgaard Rasmussen forventer, at aftalen fremadrettet er med til at gøre boligejerne mere trygge.

- Nu er der faldet ro omkring boligskatten og boligejerne har fået sikkerhed for, at de ikke skal betale mere i boligskat her og nu, forklarer Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Boligudgifter fylder i budgettet

At boligøkonomien fylder meget i boligejernes bevidsthed er ikke så mærkeligt, da udgifterne til boligen ifølge 2016-beregninger fra Arbejderbevægelsens Landsbank udgør 23% - altså tæt ved en fjerdedel - af husstandsindkomsten for en gennemsnitlig lønmodtagerfamilie med børn, der køber et 140 kvadratmeter stort hus. Andelen er væsentligt større i København og omegn.

Boligudgiften udgør altså en væsentlig andel af den enkelte husstands budget, og ændringer kan have store konsekvenser.

- Det er absolut ikke overraskende, at boligejerne frygter for økonomien, for der er flere ting, de ikke selv er herre over. Når det så er sagt, skal boligejerne, især de unge, være bedre til at udskyde dyre renoveringer og projekter på huset til de har en mere sikker økonomi. Alt behøver ikke nødvendigvis at være i perfekt stand i huset fra dag et, siger Videncentret Bolius' fagekspert Tine R. Sode.

De økonomiske bekymringer går i forskellig retning alt efter indkomst.

For de rigeste boligejere med en husstandsindkomst over 600.000, er det især frygten for at en ændret jobsituation kan give problemer med at have råd til boligen som fylder. For boligejere med en husstandsindkomst under 200.000 er det især manglende økonomi til vedligeholdelse af boligen, som giver anledning til bekymring.

Boligejernes bekymring bliver mindre

Selvom de danske boligejere har meget at være bekymret for, så ser udviklingen over de seneste år ud til at gå mod mere trygge boligejere. 

I 2015 svarede 11% af boligejerne i undersøgelsen, at de ingen bekymringer havde. Det tal var i 2016 vokset til 13%, mens det i 2017 er 16%, som svarer, at de ingen bekymringer har ved at være boligejere.

Hvad bekymrer dig mest som boligejer?

 1. Stigende skatter/offentlige udgifter: 12 %
 2. Ændret jobsituation og dermed problemer med at have råd til boligen: 9 %
 3. Indbrud/hjemmerøveri: 9 %
 4. Kan ikke sælge bolig: 8 %
 5. Råd og skimmelsvamp: 6 %
 6. Manglende økonomi til vedligeholdelse: 6 %
 7. Stigende energipriser og -afgifter: 5 %
 8. Faldende boligpriser: 5 %
 9. Rentestigninger eller ændringer i rentegebyr i boliglån: 5 %
 10. Skjulte rør/elinstallationer: 5 %
 11. Ændringer i klimaer/ ekstremt vej, der fører til flere skybrud, stormskader mv.: 3 %
 12. Dårligt indeklima: 3 %
 13. Ophør af afdragsfrihed i forbindelse med lån: 3 %
 14. Dårligt naboskab: 3 %
 15. Fejlbehæftede ejendomsvurderinger: 2 %
 16. Andet: 1 %
 17. Ingen bekymring: 16 %

Kilde: Bolius Boligejeranalyse 2017

Bolius Boligejeranalyse 2017

Bolius Boligejeranalyse er baseret på 3.058 gennemførte interviews af TNS Gallup for Videncentret Bolius og er indsamlet i følgende målgruppe i april 2017:

 • 25-79 år.
 • Bor i ejerbolig.
 • Bor i enten hus/villa /parcelhus eller række-/klynge-/kædehus eller gård.
 • Enten ejes boligen selv, af samlever eller i fællesskab med samleveren.
 • Har en eller anden beslutningsindflydelse på vedligeholdelsen af boligen

Download hele Bolius Boligejeranalyse 2017 som PDF her