Må du tænde bål i haven?

Hyggelige og lune sommeraftener kalder på bål i haven. Læs her, om du må have åben ild i haven, og om der er anderledes regler for bålfade.

Det er ok at tænde bål i langt de fleste haver, hvis du overholder sikkerhedsafstandene. Men tjek, om der evt. er forbud mod bål i haven på din kommunes hjemmeside.Mange får lyst til at tænde bål i haven, når Skt. Hans og de lune sommeraftener melder sig. Og det må du også gerne gøre langt de fleste steder uden at spørge myndighederne eller andre om lov.

Men der er nogle regler, der skal overholdes.

LÆS OGSÅ: Regler for bål i haven

Ved anlæggelse af et såkaldt mindre bål, må der højst ligge 200 liter brænde på bålet af gangen - det svarer cirka til indholdet af to store flyttekasser. Desuden skal der være mindst 10 meter til nærmeste hus med fast tag og mindst 30 meter til nærmeste stråtag.

Vil du tænde op i et af de små, flytbare bålfade, er reglerne dog mere lempelige.

Skal bålet i anledning af Skt. Hans være virkelig stort,  gælder der dog helt andre sikkerhedsafstande end for de mindre båltyper. Nederst i artiklen finder du link til de gældende regler for både små og store bål.

Andre regler for bål, når det blæser

– Men alle de grundlæggende sikkerhedsafstande gælder kun på vindstille dage, siger overingeniør Peter Hofman-Bang fra Beredskabsstyrelsen.

– Hvis det blæser mere end en frisk brise, skal du fordoble alle sikkerhedsafstande i den retning, vinden blæser mod. Det skyldes risikoen for, at vinden fører gnister til steder, hvor de kan antænde en decideret brand.

Respektér forbud mod åben ild – også hjemme i haven

Tilsvarende skærpes sikkerhedskravene, hvis de nærmeste omgivelser f.eks. rummer nåletræsbevoksning, stråtækte tage, eller andre genstande, der er særligt antændelige.

– Du skal naturligvis også overholde evt. forbud mod åben ild, som kommunen måtte udstede, typisk under længere tørkeperioder, siger Peter Hofman-Bang.

Tjek kommunens hjemmeside for forbud mod bål

Der er grænser for, hvor stort et bål du må have i haven.

Der er grænser for, hvor stort et bål du må have i haven.

Det er derfor en god idé at besøge kommunens hjemmeside og se, om der skulle stå noget om forbud mod åben ild, hvis du planlægger at tænde bål efter en længere periode uden regn.

Af hensyn til miljøet kan der også være fastsat lokale begrænsninger for, hvornår eller om du overhovedet må brænde af i området - også her kan du søge nærmere information hos kommune

Uforsigtighed skyld i mange udendørs brande

Peter Hofman-Bang tilføjer, at selv om nogle måske tager lidt let på sikkerhedsafstande og de lejlighedsvise forbud mod åben ild, så er det ikke bare et lovkrav – men også en virkelig god idé – at overholde begge dele.

– Hvert år kaldes de danske brandvæsener ud til ca. 2.500 brande i have, mark og skov. Heraf skyldes de 700 det, vi kalder ”uforsigtighed ved afbrænding eller brug af åben ild.”

– Men der opstår med sikkerhed langt flere udendørs brande, end vi kender til. Det skyldes, at mange af dem klares lokalt uden at tilkalde brandvæsenet. Så der er god grund til at være forsigtig, råder Peter Hofman-Bang.

LÆS OGSÅ: Regler for bål i haven

Forsikring dækker skader efter brand på hus

Skulle gnister fra dit bål komme til at antænde en brand og herved forårsage skade på din eller andres huse, vil den ramte ejendoms brandforsikring dække.

Dog vil det pågældende forsikringsselskab i princippet kunne gøre regres imod dig – dvs. kræve, at du betaler en del af erstatningsbeløbet – hvis selskabet vurderer, at du har handlet groft uforsvarligt i forbindelse med optænding og håndtering af bålet.

Det oplyser konsulent Riccardo Krogh Pescatori, Forsikringsoplysningen. Han kender dog ikke til sager, hvor forsikringsselskaber faktisk har gjort brug af denne mulighed.

Brug den sunde fornuft ved bål i haven

Du kan dog også forebygge skader på personer eller ejendom ved at supplere en korrekt placering af bålet med sund fornuft.

F.eks. skal du huske de helt basale sikkerhedsråd som at passe ekstra på ved bålpladsen, hvis der er børn eller dyr i nærheden.

Desuden bør du altid tænde op på forsvarlig vis - f.eks. ved hjælp af briketter eller et stykke krøllet avispapir og aldrig med tændvæske eller benzin.

Brænde til bål skal være tørt og ubehandlet

– Du bør også altid kun lægge rent, tørt træ på bålet og helt afholde dig fra at fyre med malet eller trykimprægneret træ; både røg og aske er giftig og miljøskadelig, understreger Peter Hofman-Bang.

Desuden bør du lade haveaffaldet blive i kompostbunken eller køre det på genbrugsstationen; det skal i hvert fald ikke på bålet.

I langt de fleste kommuner er det nemlig decideret ulovligt at afbrænde haveaffald. Primært pga. den kraftige røgudvikling.

Stil en stor spand vand ved bål

Et almindeligt bålfad skal stilles mindst 5 meter væk fra  huset.

Et almindeligt bålfad skal stilles mindst 5 meter væk fra huset.

Endelig er det en god idé at have en stor spand vand stående ved siden af bålet for det tilfælde, at ilden skulle sprede sig til tørt græs eller lignende.

Indholdet af selvsamme spand kan du passende tømme ud over de sidste gløder, før du forlader bålet for natten - så er du sikker på, at ilden er helt slukke

Se regler for afbrænding og bål

Reglerne for afbrænding og brug af åben ild reguleres af et samspil mellem to bekendtgørelser, nemlig:

 

Regler for bålfade i haven

Der er mindre restriktive regler for de populære, flytbare bålfade end for bålpladser i haven.

Tænder du op i et flytbart bålfad med en brændemængde svarende til højst 50 liter, skal du stille bålfadet, så der er mindst 5 meter til nærmeste hus med fast tag – eller 15 meter til nærmeste hus med stråtag.

Langt de fleste bålfade på markedet overholder i øvrigt de gældende produktsikkerhedskrav.

- Vi gennemgik markedet for et par år siden og konstaterede, at bålfadene – med enkelte undtagelser – levede op til kravene, siger presseansvarlig i Sikkerhedsstyrelsen, Dorthe G. Rasmussen.

Bålfade er holdbare

De problemer, som Sikkerhedsstyrelsens gennemgang afslørede, handlede primært om, at man kunne skære sig på nogle af fadene, fordi de havde skarpe kanter. Her blev fejlene typisk rettet efterfølgende, mens importøren i enkelte tilfælde valgte at tage de problematiske produkter af markedet.

Derimod tyder alt på, at konstruktionerne godt kan tåle de høje varmegrader og ikke bryder sammen eller vælter let ved almindeligt brug.

LÆS OGSÅ: Regler for bål i haven

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab