Der er for meget radon i hvert femte danske hus, viser undersøgelser. Og det kan være farligt, for den radioaktive gas, der trænger op fra jorden gennem utætheder i boligens gulvkonstruktioner, medvirker til 300 nye tilfælde af lungekræft hvert år.     

Derfor kan det være en god idé at måle, om der er for meget radon i din bolig. Og det er i vinterhalvåret, du skal gøre det, for her stiger koncentrationen af radon i boligen.

– Om vinteren suger boligen mere radon op, fordi vi tænder for varmen, så der opstår en større forskel mellem trykket ude og inde. Samtidigt lufter mange boligejere mindre ud om vinteren – og det er igen med til at øge koncentrationen af radon i boligen. Danske myndigheder anbefaler derfor, at vi måler for radon i vinterhalvåret, forklarer Videncentret Bolius’ fagekspert, Tue Patursson.

Fif til radontest i din bolig:

 • Mål i fyringssæsonen.
 • Bestil et målekit hos et analysefirma.
 • Sæt målerne op i dit hjem.
 • Mål i flere opholdsrum.
 • Indsend målerne til analyse efter 2-3 måneder.
 • Få svar på, om radon er et problem i dit hjem efter ca. 4-6 uger.
 • Søg evt. rådgivning, hvis du er i tvivl om resultatet.

Radonmåling sikrer bedre indeklima

Siden efteråret 2015 har den landsdækkende oplysningskampagne Radonfrithjem sat fokus på radon. 

Kampagnens formål er at gøre det nemmere for boligejerne at teste for og sikre sig mod den sundhedsskadelige gas fra undergrunden, så antallet af dødsfald på grund af radon kan nedbringes.

Test dit hjem for radon – nemt og bekvemt

Det koster typisk 500-1.300 kr. at teste sit hjem, og hvis du bestiller radonmålere på radonfrithjem.dk, får du 10 procent rabat.

Testen er nem at lave – du modtager små radonmålere, som du stiller op forskellige steder i hjemmet, og som over 2-3 måneder måler radonindholdet i dit hjem.

Derefter sender du radonmålerne til målefirmaet, som sender dig resultatet 4-6 uger senere. 

- Testen giver dig svar på, hvor stor radonpåvirkning deres hjem er udsat for – og det gør det nemmere for Hr. og Fru Danmark at handle på problemet, siger Tue Patursson.

Mindsk radon i hjemmet med udluftning og ventilation 

Små radonniveauer kan i mange hjem mindskes med udluftning og god ventilation. Men afslører testen større radonniveauer i din bolig, er der også råd for det. Du kan fx tætne sokkel og terrændæk og trykudligne forskellen mellem ude og inde med radonsug.

Huse bygget efter 1998 er umiddelbart sikret mod radon på grund af særlige lovkrav om at tætne, men strålingen kan ramme alle. Dog er radon normalt ikke et problem i etagebyggerier med lejligheder.

Hvad er radon?

 • Radon er en radioaktiv gas, der opstår, når det radioaktive grundstof radium henfalder.
 • Det findes naturligt overalt i vores undergrund.
 • Selvom du hverken kan lugte, se, røre, høre eller smage radon, kan indånding af større mængder medvirke til lungekræft.
 • Indholdet af radon i luften måles i becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m³).
 • Radon siver op gennem husets fundament og kældervægge igennem revner og sprækker i fx gulvkonstruktionen.