Radon findes helt naturligt i luften omkring os, og for mange er mængden af radon i hjemmet på så lavt et niveau, at der ikke er nogen grund til bekymring. Men Sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 350.000 danske boliger har et for højt niveau af radon i luften, og at radon årligt er medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft i Danmark.

Myndighederne anbefaler, at boligejere radonsikrer deres hjem, hvis de får målt for høje koncentrationer, og det var på den baggrund, at kampagnen Radonfrithjem i 2015 blev sat i gang. Når kampagnen ruller igen denne vinter, er det dermed fjerde år i træk.

Tjek for radon om vinteren

Kampagnen kører om vinteren, fordi koncentrationen af radon i indeluften er størst i de kolde måneder, og det derfor også er den bedste tid at få foretaget en måling. Du kan bl.a. bestille en radonmåling på radonfrithjem.dk, og siden kampagnens start har mere end 24.000 fulgt kampagnens opfordring om at få målt indholdet af radon i boligen.

- Det er glædeligt, at vi er nået ud til så mange, og det fortæller mig også, at vi har haft fat i noget rigtigt med de sidste tre års kampagneaktivitet. Hele formålet med kampagnen er at gøre opmærksom på radon, gøre det nemmere for boligejerne at foretage en radonmåling – samt at få fortalt dem, hvad de kan gøre, hvis radonniveauet er for højt, siger Ulrik Heilmann, direktør i Videncentret Bolius. 

Store geografiske forskelle på radon

Mængden af radon i boligen svinger meget i forhold til geografien, og derfor fokuserer kampagnen på  de områder, hvor risikoen er størst. Hvor meget radon, der er i området, afhænger af jordbundsforholdene – er det klippegrund og morænemateriale, er radonforekomsterne højere, end hvis der er ren sandjord.

- Vi prøver at få fat på dem, der ligger i risikogruppen både i forhold til geografi og boligtype, og vi vil gerne opfordre til, at andre boligejere også får målt, siger Tue Patursson, der er ekspert i indeklima hos Videncentret Bolius.

Selvom der er områder, hvor radonproblemet er større end andre steder, og problemet generelt er størst i det østlige Danmark, er intet 100 procent givet ud fra geografien. Selv meget lokalt kan der være store udsving, og i princippet kan der være meget radon i ét hus og meget lidt i et helt identisk nabohus. Som boligejer er en radonmåling derfor den eneste måde at få vished på. 

Eksperter med på råd

Hvis man har fået målt for meget radon, er næste skridt at få radonsikret hjemmet, så niveauet skubbes ned, hvor der ikke længere er grund til bekymring.

- Hvis du sidder i et hus med for meget radon i luften, bør du overveje at gøre en indsats for at få bragt det ned. Det er heldigvis sådan, at der ofte kan findes ganske enkle løsninger på problemet, siger Tue Patursson.

Hvad der er den optimale løsning på radonproblemet i en bolig, afhænger både af, hvor højt niveau målingen har vist, og hvordan boligen er bygget. For mange vil det være nok med små tiltag, der skaber en bedre udluftning, mens andre måske skal have sat gang i større projekter. For at sikre, at det ikke ender med en dårlig løsning til en høj pris, kan den enkelte alliere sig med en ekspert på området, der kan rådgive om de mest hensigtsmæssige løsninger.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gasart, der findes i undergrunden, og især om vinteren trænger ind gennem fundamentet og ophober sig i luften.

Når radon henfalder, skabes de såkaldte radondøtre, der kan sætte sig på støv og røg og indåndes af mennesker.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon hvert år er medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft.

Hvordan måles radon?

Radon måles i becquerel per kubikmeter (Bq/m3), der dækker over antallet af radonatomer, der henfalder per sekund. 

Måling af radon sker med et dosimeter, der er en lille boks af plastic, som fint bare kan ligge på en reol i målingsperioden, og som sendes tilbage til analyse, når målingen er slut. 

Målingen foregår over to-tre måneder og bør laves i vinterhalvåret. Du kan læse mere om radonmålinger hos radonfrithjem.dk.

Hvad kan du gøre ved radon?

Energistyrelsen anbefaler, at du radonsikrer med mindre tiltag, hvis niveauet af radon kommer over 100 Bq/m3 og evt. større tiltag, hvis niveauet er over 200 Bq/m3.

Hvis du har fået konstateret for høje niveauer af radon i dit hjem, er der en række forskellige ting, du kan gøre.

Hvad du bør gøre afhænger både af mængden af radon i luften og af udformningen af boligen – og derfor bør du som boligejer tale med en rådgiver. Du kan finde sådan en rådgiver på listen her.