I 2015 lancerede Realdania og Videncentret Bolius informationskampagnen Radonfrithjem.dk. Målet var at få danske husejere til at måle for radon, en radioaktiv gas, der er til stede i alle huse, og kan være medvirkende årsag til lungekræft, hvis huset har for høje doser.

Myndighederne anslår, at radon er medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft årligt. Målet var samtidig at gøre det nemmere at måle ved at tilbyde en samlet portal, hvor man kan bestille en måling og få resultat og vejledning.

Målinger: For meget radon i hvert andet hus

Det har mere end 30.000 husstande landet over gjort frem til foråret 2020. Og data fra de målinger, Videncentret Bolius har resultater på, viser at mere end hvert andet af de målte huse har mere radon end myndighederne anbefaler.

Heldigvis kan mange afhjælpe problemet med udluftning og ventilation, men der er også nogen, der må iværksætte større tiltag som fx et radonsug. I første omgang er det dog vigtigst at få målt og finde ud af, om man overhovedet har en udfordring.

Mål for radon i vinterhalvåret

Myndighederne anbefaler, at man måler for radon fra oktober til udgangen af april, altså i vinterhalvåret. Når temperaturen er lavere udenfor end indenfor opstår et større tryk mellem ude og inde, og samtidig lufter mange mindre ud. Det øger koncentrationen af radon.

Det koster typisk 500-1.300 kr. at teste sit hjem. Testen er ganske enkel – du modtager små radonmålere, som placeres forskellige steder i hjemmet. Efter 2-3 sendes målerne retur til analyse, og kort tid efter vil du modtage resultatet.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gasart, der findes i undergrunden, og især om vinteren trænger ind gennem fundamentet og ophober sig i luften.

Når radon henfalder, skabes de såkaldte radondøtre, der kan sætte sig på støv og røg og indåndes af mennesker.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon hvert år er medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft.

Hvordan måles radon?

Radon måles i becquerel per kubikmeter (Bq/m3), der dækker over antallet af radonatomer, der henfalder per sekund. 

Måling af radon sker med et dosimeter, der er en lille boks af plastic, som fint bare kan ligge på en reol i målingsperioden, og som sendes tilbage til analyse, når målingen er slut. Målingen foregår over to-tre måneder og bør laves i vinterhalvåret. 

Hvad kan du gøre ved radon?

Energistyrelsen anbefaler, at du radonsikrer med mindre tiltag, hvis niveauet af radon kommer over 100 Bq/m3 og evt. større tiltag, hvis niveauet er over 200 Bq/m3.

Hvis du har fået konstateret for høje niveauer af radon i dit hjem, er der en række forskellige ting, du kan gøre.

Hvad du bør gøre afhænger både af mængden af radon i luften og af udformningen af boligen – og derfor bør du som boligejer tale med en rådgiver. Du kan finde sådan en rådgiver på listen her.