Hvad er papirisolering?

Papirisolering, som egentlig er cellulosefibre, er et isoleringsmateriale, der fremstilles af aviser, som findeles i flager eller stykker til granulat.

Papirisolering i løs form anvendes ved, at det blæses ind i hulrum i bygnings ydre konstruktioner men det findes også i pladeform, som kan lægges ud på konstruktionerne. 

Papirisolering bliver tilsat kemikalier, fx borax, borsyre og aluminiumhydroxid, for at gøre det mindre brændbart. Ud over at forhindre papirisoleringen i at brænde, forhindrer ovennævnte tilsætningsstoffer også, at der opstår grobund for svamp og andre mikroorganismer, som kan føre til råd. Det er forskelligt, hvilke kemikalier de enkelte producenter tilføjer, men anvender du danskproduceret papirisolering, vil det overhold de grænser, som findes for mængden af kemikalieindhold i byggematerialer. Desuden vil skadedyr som rotter og mår ikke opholde sig længere tid i papirisoleringen, idet de tilsatte salte virker udtørrende og derfor er ubehagelige for dyrene. Papirisoleringen opnår ved tilsætning af kemikalier den brandmodstandsevne som bygningsreglementet foreskriver. 

Isolering med papir - er det miljøvenligt?

Selvom papirisolering går for at være et miljørigtigt alternativ til mineraluld, skal man være opmærksom på, at nogle produkter er tilsat borsyre og borax, som optræder på EU's kandidatliste over potentielt problematiske stoffer. Borsyre og borax er bl.a. mistænkt for at hæmme forplantningsevnen hos mennesker, og derfor er det vigtigt at overholde de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når man arbejder med materialet. Når først isoleringen er monteret, udgør kemikalierne ingen sundhedsrisiko, da man typisk vil blæse papirisoleringen ind i lukkede konstruktioner eller på loftet, hvor man jo kun opholder sig i begrænset omfang. Afgivelsen af kemikalier fra papirisolering er over tid så minimal, at det ikke har nogen betydning for hverken indeklima eller sundhed.  

I USA har man anvendt papirisolering i ca. 100 år, og den er blevet produceret industrielt siden 1945. I Europa er det i især Tyskland, Sverige og Finland, man anvender papirisolering. I Danmark har man brugt materialet siden begyndelsen af 1990'erne og har efterhånden gjort sig en del praktiske erfaringer med anvendelse af papir som isoleringsmateriale i de danske huse. 

De papirisoleringsprodukter, der er på det danske marked, kan komposteres og skal derfor ikke deponeres, som det er tilfældet med mineraluld. 

Er papiruld det samme som papirisolering?

Mange tror, at papiruld er det samme som papirisolering. Men papiruld er kun en producent, der laver papirisolering. Det kan derfor betale sig, at du kigger og søger efter papirisolering frem for papiruld eller papiruldsisolering.

Hvilke fordele og ulemper har papirisolering?

Fordele:

  • Papirisolering klør og kradser ikke. Det anbefales dog, at du bærer maske, når du arbejder med det. Er der borsyre i det produkt, du anvender, skal du bære en P2maske.
  • Papirisolering lydisolerer bedre end fx mineral- og glasuld ifølge undersøgelsen ”Sammenlignende undersøgelse af lydisolation”, 2010, udarbejdet af Nordsjællands Akustik aps.
  • Papirisolering belaster miljøet betydeligt mindre end de mere kendte isoleringsmaterialer i selve produktionen af materialet.
  • Papirisolering varmeisolerer lige så godt som traditionelle isoleringsmaterialer.
  • Grundet de tilsatte salte vil skadedyr, fx rotter og mus, sjældent opholde sig i isoleringen.

Ulemper:

  • Papirisolering har en tendens til at falde sammen ved indblæsning. Når der blæses løs papirisolering ud på fx et loft, kan du forvente, at det sætter sig 10-15 procent. Det bliver der taget der højde for ved at lægge et tykkere lag materiale end den ønskede isoleringstykkelse.
  • Papirisolering er tilsat brandhæmmende kemikalier, så isoleringen er modstandsdygtig over for varme og ild. Disse kemikalier kan være sundhedsskadelige at arbejde med. Produkter indeholdende ammoniumhydroxid kan desuden afgive grimme lugte, hvis det bliver fugtigt, hvilket gør det mindre anvendeligt til hulmursisolering af vægge.
  • Man bør ikke anvende papirisolering som hulmursisolering, hvis muren er særligt udsat for slagregn. 

Papirisolering - gør det selv-projekt?

Papirisolering er ikke farligt at arbejde med. Med lidt håndværkersnilde kan du derfor godt efterisolere med papirisolering selv, fx på loftet. 

Er papirisoleringen i granuleret form, fx til hulmursisolering, er det dog ikke gør det selv-arbejde, da det er svært at styre.

Hvor kan papirisolering bruges?

Papirisolering bruges især som isolering på lofter, men kan anvendes de fleste steder, hvor man ellers vil benytte et isoleringsmateriale i granuleret form, fx i ydervægge af mursten eller træ.

Løs papirisolering

Papirisolering i løs form kan blæses ind på et loft. For at forhindre, at det støver for meget, tilsættes papirisoleringen en smule vanddamp.

Ved indblæsning i lukkede konstruktioner vil støvproblemerne være minimale.

Papirisolering sætter sig lidt efter indblæsning, så ved indblæsning i åbne konstruktioner, vil der blive lagt skal isoleringstykkelsen være ca. 10-15 procent mere end den ønskede isoleringstykkelse. Hvis der fx skal isoleres med 300 mm, skal du påregne et ekstra lag på 45-60 mm. Hvor meget, papirisoleringen falder sammen, afhænger af isoleringslagets tykkelse, da det er vægten af isoleringen, der får den til at sætte sig. Når der blæses papirisolering ind i lukkede konstruktioner, tages der højde for evt. sætning af materialet ved at komprimere isoleringen. 

Papirisolering som plader

Papirisolering fås også som limede plader, der kan anvendes på lofter og i vægge. Hvor pladerne samles, kan du supplere med løs papirisolering, som blæses ind i alle samlinger, så du undgår kuldebroer. 

I loftskonstruktioner, der udelukkende er efterisoleret med hele isoleringsplader, er der stor risiko for kuldebroer. Det kan være sværere at få tætnet helt omkring spærene. Derfor er det vigtigt, at du er grundig med tilskæringen af pladerne.