Pas på indeklimaet: Din bolig kan gøre dig alvorlig syg

Et dårligt indeklima kan forårsage hovedpine, træthed og allergier, og i værste fald hjerte-kar-sygdomme og kræft. Heldigvis kan du selv afhjælpe et dårligt indeklima bare ved at ændre din egen adfærd.

Du kan blive syg, hvis du har et dårligt indeklima

Du har helt sikkert hørt det før. At du skal huske at lufte ud i din bolig. 

Et råd, der lyder så simpelt, at det næsten virker ligegyldigt. Problemet er, at det passer. Sørger du ikke for en ordentlig udluftning derhjemme, er din bolig decideret livsfarlig. 

- Dårligt indeklima går især udover de svage i samfundet, fx spædbørn, ældre og syge. Men også raske mennesker er i risiko for sygdomme, infektioner, øget træthed og dårligere præstationsniveau, hvis ikke de sørger for ordentlig ventilation af boligen, siger Lars Gunnarsen, professor ved Statens Byggeforsknings Institut.

Partikelforurening, fugt og afgassende kemikalier er de farligste kilder i din bolig

Kilde: CISBO

Sådan undgår du partikelforurening og fugt

De største syndere til et dårligt indeklima er partikelforurening og fugt. Begge ting der oftest opstår gennem beboerens egen adfærd, fx ved madlavning, brusebade og tørring af tøj. Især brændselspartikler fra madlavning, rygning, brændeovne og stearinlys er skadelige for helbredet. At undgå partikler og fugt i boligen er derfor en umulig opgave. Og så er vi tilbage ved udluftningen, for den bedste måde at fjerne de skadelige partikler og fugt på, er ved ordentlig ventilation af boligen.

- Sørger man ikke for en ordentlig ventilation i boligen, så bor man ganske enkelt i en usund bolig, siger Torben Sigsgaard, professor ved Institut for Folkesundhed på Århus Universitet og leder af Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO). 

Selvom udluftning er den nemmeste metode til et bedre indeklima, er det langt fra alle der regelmæssigt lufter ud. Ifølge Bolius’ Boligejeranalyse 2016 lufter 24 procent af de danske boligejer sjældent ud – kun hver 4. boligejer følger Miljøstyrelsens anbefalinger og lufter ud flere gange dagligt. Samme undersøgelse viser, at hver 2. boligejer har haft synlige eller mærkbare problemer med indeklimaet, især træk og kulde, kolde vægge og skimmelsvamp har givet problemer i de danske hjem. 

Ekspert: Drop stearinlys og brændeovn

Torben Sigsgaard anbefaler, at man udover de daglige udluftninger med gennemtræk, sørger for at bruge emhætten, når man laver mad, samt sørger for at ventilere produkter, der udleder partikler, fugt og kemikalier. For eksempel bør nye møbler, elektroniske produkter og legetøj afgasse før brug og så bør døren ind til soveværelset stå åbent om natten, så man ikke holder på fugten, hvor man opholder sig.

Derudover anbefaler de to professorer Lars Gunnarsen og Torben Sigsgaard en anden metode til at minimere udledningen af de farlige partikler. En metode, der formentlig ikke vækker begejstring i de fleste danske boliger.

- En nem måde til et bedre indeklima er simpelthen at begrænse kilderne til forureningen, for eksempel droppe rygningen, brændeovnen og stearinlysene, siger Lars Gunnarsen.

- Vi står selv for en stor forurening indendøre. Især brændeovne og stearinlys er store syndere til et dårligt indeklima, så det er nemt at gøre indeklimaet bedre ved at droppe unødvendig partikelforurening, siger Torben Sigsgaard. 

76 % af alle partikler i huset kommer fra indendørs kilder

Kilde: CISBO

Så farlige er stearinlys for dit helbred

At det kan betale sig at droppe det ellers hyggeligt stearinlys underbygges af en undersøgelse af partikelforureningen i 56 københavnske boliger. Undersøgelsen, der er foretaget af Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO), viser, at stearinlys står for over halvdelen af alle sundhedsskadelige partikler i et ikke-ryger-hjem, inklusiv partikler der kommer udefra fra for eksempel trafikos.

Også Det Økologiske Råd har undersøgt mængden af partikler i indeklimaet. Deres undersøgelse viser, at 12 ud af 17 testede børneværelser indeholdt lige så mange skadelige partikler som Danmarks mest trafikerede vej, H.C. Andersens Boulevard i København, i myldretrafikken.

- Man skal ikke se udluftning og andre klimatiltag som besvær, men derimod som en investering i fremtiden. Det dyreste man har er trods alt sit eget liv, så det kan altså betale sig at forebygge mod dårligt indeklima, siger Lars Gunnarsen, professor ved Statens Byggeforsknings Institut. 

Nyt projekt skal gøre vores boliger sunde

Forskningen viser med tydelighed, at der er en stor mængde partikelforurening i vores boliger. Alligevel er der ikke klarhed over, hvor farligt et dårligt indeklima egentlig er for os. Både Lars Gunnarsen og Torben Sigsgaard pointerer, at der mangler viden og forskning, der kortlægger sammenhængen mellem dårligt indeklima og sygdomme.

Flere undersøgelser har dog vist, at der er en sammenhæng, og derfor er forskerne enige om, at det kan betale sig at have et godt indeklima.

Netop det gode indeklima er i fokus i Realdania By & Bygs nye projekt Sunde Boliger. Et projekt, hvor tre almindelige familier flytter ind i hvert sit hus, der forsøger at forbedre indeklimaet på hver deres måde. I det ene hus står teknologien for at sikre et godt indeklima, mens de to andre huse er baseret på nuværende teknologiske løsninger. Forskellen på de to sidstnævnte huse er, at det ene hus tænker selve opbygningen af huset helt anderledes end man normalt gør. For eksempel er der installeret udekøkken og -bad, al tøj opbevares udenfor soveværelserne og børnenes leg foregår i et selvstændigt rum, hvor også legetøjet opbevares om natten.

I august 2016 blev der foretaget første spadestik til de tre nye huse i Holstebro. Og i slutningen af 2017 vil de første resultater om indeklimaet ligge klar.

Du kan læse mere om projektet Sunde Boliger i artiklen: Nyt forsøg skal gøre vores boliger sundere

Sådan får du nemt et bedre indeklima

 1. Luft ud med gennemtræk
  Den mest effektive metode til at komme af med boligens partikelforurening er en ordentlig ventilation. Anskaf dig eventuelt et ventilationssystem og sørg generelt for en grundig udluftning af boligen. Miljøstyrelsen anbefaler udluftning med gennemtræk mindst to gange dagligt.
 2. Lad døren til soveværelset stå åbent
  Åbn boligens døre for at sprede forureningen. Særligt ind til soveværelset, hvor der ophobes store mængder CO2 i løbet af natten, og til børneværelset, da børns lunger er mere udsatte for partikler og støv.
 3. Gør rent jævnligt
  Hyppig rengøring er det bedste middel til at holde støv og bakterier nede, og dermed mindske risikoen for allergier samt luftvejssygdomme og infektioner.
 4. Drop tobak, brændeovn og stearinlys
  Mere end ¾ af de forurenende partikler i boligen stammer fra beboernes adfærd. Især rygning, stearinlys og madlavning er store syndere til et dårligt indeklima, og bør derfor minimeres eller droppes. Sørg for grundig udluftning, især efter du har lavet mad, tændt stearinlys, brændeovn eller lignende.
 5. Begræns fugten
  Skimmelsvamp og husstøvmider, der kan forårsage astma og allergi, er afhængige af fugt. Minimer fugten ved grundig udluftning efter madlavning og badning, og undgå indendørs tørring af tøj. Sørg derudover for, at minimumstemperaturen altid er på 18 grader i alle rum.
 6. Begræns kemikalierne
  Nye møbler og byggevarer, elektroniske apparater, rengøringsmidler og maling afgasser farlige kemikalier. En grundig udluftning afhjælper afgasning. Derudover anbefales det at købe miljømærkede produkter og at slukke unødvendig elektronik.

Kilder: CISBO, Miljøstyrelsen, Bolius' fageksperter

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab