I fremtiden er vinduer ikke blot noget, du kigger ud ad. Vinduet bliver en del af et integreret system, der regulerer din boligs indeklima. Vinduerne bliver så at sige intelligente.

I løbet af de næste 10 år vil vinduets funktion i den private bolig blive automatiseret. De vil fx kunne åbne og lukke helt automatisk, hvis CO2-niveauet bliver for højt i et rum.

Hidtil har det primært været energikravene i bygningsreglementet, der har drevet udviklingen inden for vinduer og glas, og de har drejet sig om isoleringsevne (U-værdi), og hvor meget solenergi der trænger igennem vinduet (G-værdi). 

Branchen er efterhånden nået så langt på disse områder, at det efterhånden er små gevinster, der er at hente.

Træ i vinduer udskiftes med bedre isolerende materialer

Udviklingen har bl.a. ført til, at trævinduer begynder at få problemer, fordi de ikke kan overholde bygningsreglementets energikrav for 2015 og 2020. Derfor lægger nogle producenter en kile af isolering ind i vindueskarmen, da det isolerer bedre end træ, og det samtidig ikke er noget, man kan se. 

Eksempelvis bliver rent træ i ramme- og karmkonstruktioner erstattet med kompositmaterialer påført en skal af aluminium, der har en bedre isoleringsevne. Ud over energimæssige fordele er der også mindre vedligeholdelse forbundet med de nye materialer.

Rude limes fast på vinduesrammen

Vinduesrammens rolle i vinduets funktion kommer også til at ændre sig.

I dag har vinduer ofte 3 lag glas, og det betyder, at rammens bæreevne kommer under pres. Ramme- og karmkonstruktionen er også et vindues svage punkt, når det kommer til isolering. Derfor er man begyndt at lime ruden fast på rammen, fordi det giver en stærkere konstruktion. Samtidig giver det også en gevinst i forhold vinduets energi-effektivitet og gør vinduet bedre sikret mod indbrud.

Vinduer åbner og lukker selv

Vinduet vil fremover åbne og lukke uden, at du selv gør noget, hvis der er behov for det.

Husets vinduer skal ligesom resten af bygningen kunne følge med årstiderne og overgangen mellem det kolde og det varme. Boligens klimaskærm skal derfor være dynamisk og tilpasse sig forholdene inde og ude, og her spiller vinduet en aktiv og central rolle.

Intelligente vinduer vil fx være i stand til at åbne automatisk, når indeklimaet bliver for dårligt pga. for høj luftfugtighed eller for højt CO2-niveau. Det kan bl.a. ske ved at vinduerne bliver koblet sammen med målestationer, der overvåger indeklimaet rundt omkring i huset.

Der findes allerede vinduer, der automatisk sørger for at skifte indeluften ud, så husets indeklima bliver så godt som muligt.

Ventilationsvinduet fra Horn-Group er bygget med et luftmellemrum. der forvarmer udendørs luft, før den bliver lukket ind i boligen. En ventil i vinduets overkarm registrerer luftens varme og regulerer den til omstændighederne. På den måde bliver der tilført frisk luft til året rundt, uden at boligen mister unødig varme om vinteren.

Konstruktionen gør, at indeklimaet forbedres automatisk og uden besvær eller løbende udgifter for beboerne.

For meget fugt i 80 millioner huse i Europa

Det giver god mening, at fremtidens vinduer så at sige hjælper til med at sørge for et sundt indeklima i boligen.

Ifølge undersøgelser fra vinduesproducenten Velux har 80 millioner huse i Europa nemlig for høj luftfugtighed.

En familie på 4 producerer 10-15 liter væske om dagen, og den fugt skal på en eller anden måde ud af huset, hvis ikke det skal gå ud over indeklimaet. Det er her, fremtidens intelligente vinduer kan gøre stor nytte. Med dem vil du nemlig være i stand til at indstille, hvilket indeklima, du ønsker, og så vil vinduerne selv sørge for, at det kommer til at ske.

Solceller i intelligente vinduer

Hvis vinduer skal kunne åbne og lukke automatisk, kræver detstrøm enten fra elnettet eller fra en lokal enhed i vinduet, der ved hjælp af solceller og et batteri kan drive automatikken. Men selv om gennemsigtige solceller, som man kan sætte på selve ruden, er opfundet, har de endnu ringe virkningsgrad. 

Gennemsigtige solceller findes kommercielt, men der vil gå et stykke tid, før de er så effektive, at de kan bruges til at forsyne et vindue med strøm. Almindelige krystallinske solceller i dag har en virkningsgrad på ca. 15 procent, og de vil kunne indbygges i ramme-/karmkonstruktionen uden at skæmme designet.