Spørg Bolius

Beregning af Bebyggelsesprocent for sommehus - må de første 35 m2 trækkes fra?

Hej Bolius

Gælder der den samme beregning af bebyggelsesprocenten for sommerhuse som for helårshuse, således at det er muligt at fratrække de første 35 m2 til tilbygninger?

med venlig hilsen Keld N

Kære Keld N

Generelt gælder de samme regler for beregning af bebyggelsesprocent, men der gælder andre regler for hvor meget man må bygge og der gælder andre krav til hvor tæt på skel du må bygge.

En tilbygning og alt boligareal tæller altid med i beregning af bebyggelsesprocenten, det er alene de første 35 m2 (efter 1 januar 2018 50 m2, ifølge BR18)  af sekundære bygninger, som fx garage carport udhus og overdækket terrasse det ikke der ikke tæller med ved beregning af bebyggelsesprocenten.
Læs mere her: Bebyggelsesprocent

Generelt gælder for sommerhusområder blandt andet at bebyggelsesprocenten må ikke overstige 15% og afstand til skel for sommerhuset skal være minimum 5 meter, udhuse og lignende må ikke opføres nærmere skel end 2,5 m, hvis de opføres mellem 2,5 og 5 meter fra skel må ingen del af bygningen/overdækningen være højere end 2,5 m over terræn.
Læs mere her: Love og regler for udhuse og skure

Derudover skal du være opmærksom på at der meget ofte gælder særlige regler i de enkelte sommerhusområder. 

Det kan være fx Lokalplan, grundejerforenings bestemmelser, servitutter eller lignende - der kan betyde at der må bygges mindre end de generelle retningslinjer, eller at der skal bygges på en særlig måde, fx særlig tagform, kun må anvendes særlige materialer eller bestemt farver.Læs mere her: Lokalplaner

Og her mere generelt om sommerhuse: Sommerhus

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden