Spørg Bolius

Dårligt murerarbejde standser renovering af badeværelse, hvordan kommer vi hurtigst videre - syn og skøn?

Vedr. syn og skøn

Baggrund: I forbindelse med renovering af et badeværelse har vi haft en murer til at støbe gulv og opsætte nye fliser. Ved arbejdets færdiggørelse konstaterede vi et større antal fejl og mangler ved fliseopsætningen (mange fliser flugter ikke, der er forkert fald på gulvfliser og skæve skæringer/fuger mellem fliserne mm.). Vi har besluttet, at de opsatte fliser skal rives ned og nye opsættes af en anden murer. Vi har gennemgået fejlene sammen med mureren og tilbudt at betale to tredjedele af det forlangte beløb. Mureren vil ikke acceptere en lavere pris og truer med stævning med krav om betaling af det fulde beløb.

Problem: Vi kan ikke få afsluttet renoveringen af badeværelse, før det nuværende flisearbejde er blevet erstattet af nye fliser opsat af en anden murer, men ved nedrivning af fliserne mister vi muligheden for at dokumentere arbejdets mangler i en retssag. Da vi ikke ved, om eller hvornår mureren vil indgive stævning, har vi svært ved at se, hvordan vi kan komme videre.

Spørgsmål: Kan vi selv bede fx Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om at udpege en syns- og skønsmand til at vurdere flisearbejdet? Vil en sådan syns- og skønserklæring være gyldigt bevis i en retssag, eller skal syns- og skønsmanden være udpeget af retten?

Mvh.

Alex D

Hej Alex

Kedelig historie. Det er jeg ked af at høre.
I, (parterne) kan vælge at få sagen hurtigt afklaret ved at indkalde jeres egen syn og skønsmand, og afholde det man kalder et udenretslig syn og skøn. Altså bliver parterne enige om en bestemt fagperson, som kommer ud og bedømmer arbejdet. Det er bedst at have jeres advokater med ind over, således at de kan stå for det juridiske, eksempelvis hvem der skal betale for ”gildet”.

Alternativt kan I gå via et af de to håndværksankenævn, enten Byggeriets Ankenævn eller Ankenævnet for Dansk Håndværk. Dette kræver dog lidt, at håndværkere er medlem af et af de to ankenævn.

Alternativt er som I selv er inde på, så skal man køre en fuld syn og skøn, men så er det jer som anlægger sag mod ham, pga. af det dårlige arbejde.

Problemet kan dog være, at han har pligt til at udbedre sine mangler, men han har også retten til at udbedre skaderne, under normale omstændigheder. Og hvis man gerne vil smide ham på porten, så er man nok nødsaget til at betale en eller anden størrelse af entreprisen, medmindre han totalt har lavet fejl på det udførte.

Lang svar, kort fortalt. Vil I gerne have gang i sagen, så I kan komme videre, så er det jer som må tage det første skridt.

I skal give ham en sidste mulighed for at komme ud af kontrakten, med de 2/3 af prisen, (det synes jeg umiddelbart er et flot tilbud, hvis store dele af arbejdet skal laves om). Og hvis han nægter dette, så optager I syn og skøn, for at få bedømt arbejdet.

I skal bruge en advokat med arbejdsfelt indenfor entrepriseret. Og så kan det anbefales, at lade arbejdet gennemgå af en uvildig sagkyndig forinden, så I ved hvor stærkt I står i sagen, ud fra en faglig bedømmelse.

Jeg ønsker jer held og lykke med det.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden