Den grønne omstilling er rykket ind i mange danske boliger, hvor vi gør en indsats for at hjælpe klimaet gennem fx affaldssortering, mere grøn energi og mindre kød i køleskabet. Men når der skal vælges materialer til byggeprojekter, er det kun en lille skare, der bevidst går efter de bæredygtige alternativer. Mange ved ikke, at de findes, ligesom en stor del af befolkningen er i tvivl om, hvad de helt præcist er.

Det viser en undersøgelse foretaget af Yougov for Videncentret Bolius i februar 2022. Her svarer tre ud af fire danskere, at de slet ikke eller kun i mindre grad har viden om bæredygtige byggematerialer. Samtidig svarer 63 procent, at de stort set ikke har tænkt over bæredygtighed, når de tidligere har valgt materialer til et bygge- eller renoveringsprojekt.

Det er på den ene side overraskende, at bæredygtighed fylder så lidt i vores bevidsthed på byggeområdet, når det er så udbredt på mange andre områder, mener Sarah Sonne Glatz, der er fagekspert inden for bæredygtighed i Videncentret Bolius.

– På den anden side er det meget forståeligt, at mange ikke ved, hvordan de skal navigere i forhold til bæredygtige byggematerialer, for det er virkelig komplekst. Når du går i gang med et projekt i boligen, er der i forvejen mange oplysninger og valg, du skal forholde dig til, og så kan det hurtigt virke uoverskueligt at lægge bæredygtighed ovenpå som et ekstra valg, siger Sarah Sonne Glatz.

Den enkeltes valg tæller

Derfor vælges bæredygtighed TIL

Besvarelser fra danskere, der tidligere har valgt bæredygtige byggematerialer:

 • Pga. miljøet / klimaforandringer – 56%
 • Det er ansvarsbevidst – 15%
 • God pris – 6%
 • Kvalitet / holdbarhed – 6%
 • Genbrug – 6%
 • Andet – 16%
 • Intet – 5%
 • Ved ikke – 2%

Kilde: YouGov for Videncentret Bolius, februar 2022 (base: 1010 respondenter)

Derfor vælges bæredygtighed FRA

Besvarelser fra danskere, der ikke tidligere har valgt bæredygtige byggematerialer:

 • Har ikke tænkt over det – 22%
 • Har ikke haft behov – 20%
 • Uvidenhed – 19%
 • Prisen – 13%
 • Mangel på tilgængelighed / information – 6%
 • Går ikke op i det – 4%
 • Andet – 4% 
 • Intet – 7%
 • Ved ikke – 13%

Kilde: YouGov for Videncentret Bolius, februar 2022 (base: 1010 respondenter)

At bæredygtighed kan være komplekst, understreges af undersøgelsen, hvor 30 procent af danskerne svarer, at de faktisk ikke ved, hvad der skal til, for at byggematerialer er bæredygtige. Og 6 ud af 10 giver udtryk for, at de gerne vil have mere viden om bæredygtige byggematerialer.

Det åbner for et vigtigt potentiale, for hvis mere viden kan få flere til at tænke bæredygtighed ind i bygge- og renoveringsprojekter, vil det være en stor hjælp for klimaet, fortæller Sarah Sonne Glatz. Byggeriet står i dag for 30 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark, og det anslås, at produktionen af byggematerialer alene står for 10-15 procent af den årlige udledning af drivhusgasser.

– Man kan måske tænke, at der kun kommer en meget lille CO2-udledning fra én privatperson, der for eksempel bygger et skur, men fordi der er så mange af os, der bygger om eller bygger nyt, betyder den enkeltes valg noget. Vi kan derfor alle gøre en forskel for klimaet ved at vælge byggematerialer med eksempelvis en lavere CO2-udledning, siger Sarah Sonne Glatz.

Lang holdbarhed og genbrug er bæredygtigt

I Videncentret Bolius’ undersøgelse er en lav CO2-udledning det, flest danskere forbinder med bæredygtige byggematerialer. På andenpladsen kommer lang holdbarhed og genanvendelighed, og på tredjepladsen genbrug og genanvendt materiale. Og her har vi ifølge fageksperten fat i det helt rigtige.

– Bæredygtighed handler i høj grad om at sænke klimaaftrykket ved blandt andet at udlede mindre CO2, og det handler også om at begrænse ressourceforbruget. Vi har en række grundstoffer, der er ved at blive udtømt, og byggeriet er et område, hvor der bliver brugt rigtigt mange ressourcer. Derfor er materialer, der kan holde længe og senere genanvendes, mere bæredygtige, siger Sarah Sonne Glatz og tilføjer, at genbrugsmaterialer af samme årsag er noget af det allermest bæredygtige, fordi der så bliver sparet på både ressourcer og CO2.

Derudover er materialer uden skadelig kemi et mere bæredygtigt valg for såvel klimaet og miljøet som vores egen sundhed. Her er et godt råd at gå efter miljømærker som fx Indeklimamærket samt Svanemærket, som mange allerede kender fra varer i supermarkedet.

Mange byggeprojekter på vej

Ifølge undersøgelsen er der masser af kommende muligheder for at vælge mere bæredygtige byggematerialer. Knap halvdelen oplyser nemlig, at de i løbet af det kommende år har byggeprojekter på tegnebrættet i deres bolig eller sommerhus, hvor det især er tag og facader, badeværelser, vinduer, gulve og køkkener, der skal have en kærlig hånd.

Blandt dem, der har byggeprojekter på vej svarer 7 ud af 10, at de i en eller anden grad vil tænke på bæredygtighed, når der skal vælges materialer.

For at gøre det lettere at navigere på området sætter Videncentret Bolius nu fokus på bæredygtige byggematerialer i et tema med viden og gode råd.