Det ramte danskernes selvforståelse som en forhammer mod pandebarken, da en opgørelse fra Det Europæiske Miljøagentur i 2015 gav Danmark mærkat som det land i EU, der producerer næstmest husstandsaffald pr. indbygger. Kun schweizerne producerer mere skrald end os, mens vi kun snævert overgår lande som Cypern, Luxembourg og vores tyske naboer mod syd.

Og hvad værre er, at hver enkelt dansker, da rapporten senest udkom i 2012, bidrog med 50 kilo affald mindre til landets tvivlsomme placering, ligesom de lande, vi normalt sammenligner os med, længe har været langt bedre til at genanvende affaldet. I Sverige skal husstandsaffald sorteres i adskilte containere for plastik, pap, farvet glas, glas, batterier, glødepærer og så fremdeles.

Vi genanvender mere affald

Lidt af forklaringen skal ifølge Miljøstyrelsen findes i, at vi indtil 1990’erne foretrak forbrænding af affald frem for deponering og genbrug, og i det lys er det næppe rimeligt at klandre danskerne for ikke at have sorteret, når mulighederne ikke har været gode nok.

Den gode nyhed er, at vi ønsker det anderledes. Ifølge Miljøstyrelsens seneste affaldsstatistik fra 2018 genanvendte vi 48 procent af de i alt 3,3 millioner ton affald, en gennemsnitlig husstand producerede, i modsætning til 45 procent i 2015 og 42 procent i 2014. Vi vil med andre ord gerne blive bedre til at sortere og genanvende vores batterier, madaffald og brugte bleer.

Hvis du spurgte borgerne om deres tilfredshed med andre former for kommunal service, så tror jeg ikke, du ville få lige så flotte tilbagemeldinger
- Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening

Danskerne vil gerne sortere mere affald

At tingene er på vej i den rigtige retning, cementeres af en undersøgelse, som YouGov har lavet for Videncentret Bolius i april 2016.

I den svarer knap 7 ud af 10 danskere ja til, at de sorterer deres husholdningsaffald, mens lige så mange erklærer sig tilfredse med kommunens affaldsordning. Samtidig svarer 3 ud af 10, at de vil sortere endnu mere, hvis kommunen skaber flere muligheder.

Siden 2016 er affald kommet mere og mere på den offentlige dagsorden og flere kommuner har siden indført nemmere affaldssortering både ved husstandene og på genbrugsstationer. 

I oktober 2018 fremlagde Regeringen med Dansk Folkeparti og Radikale venstre en strategi, der skal begrænse mængden af affald i byggeriet. 

 

Se videoen '3 gode råd om affaldssortering'

Det generer danskerne mest ved affaldssortering

  • 10 % svarer, at de er generet af lugt fra spande og containere.
  • 7 % synes, det er for besværligt at sortere.
  • 7 % mener, der er for mange spande, at de fylder og er grimme.
  • 5 % har svært ved at vurdere, hvilken spand affaldet skal i.

Kilde: Affaldssortering, YouGov-undersøgelse for Videncentret Bolius, august 2016

Her svarer flest og færrest danskere, at de sorterer deres affald

  • Region Syddanmark: 78 %
  • Region Sjælland: 72 %
  • Region Hovedstaden: 68 %
  • Region Midtjylland: 56 %
  • Region Nordjylland: 56 %

Kilde: Affaldssortering, YouGov-undersøgelse for Videncentret Bolius, august 2016

Unge mænd gider ikke at sortere affald

Selvom summen af resultaterne i Videncentret Bolius’ undersøgelse giver anledning til optimisme, er det ingenlunde anledning til, at vi kan undlade at anstrenge os i fremtiden.

For det første er der udfordringen med at få især de unge mænd til at abdicere fra toppen af affaldsbjerget, hvor de sidder tungt som kongerne over alle affaldssvin. Et billede, Dansk Affaldsforening genkender fra egne undersøgelser.

─ Det er særligt de unge mænd under 25, der synes, at livet er for kort til affaldssortering. Omvendt synes mange andre, at affaldssortering er en god idé, så spørgsmålet er, hvem man vil bruge flest kræfter på.

─ Der er informationskampagner målrettet de unge, men vi må også erkende, at rigtig mange unge er et andet sted i deres liv. Heldigvis er det sådan, at de unge mænd på et tidspunkt bliver ældre og får kærester, og når vi så kan se, at kvinder typisk er bedre til at affaldssortere, så går det nok alt sammen, lyder det fra Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening.

Folk i etagebyggerier har distance til affaldet

Foruden de unge viser undersøgelsen også, at folk i etagebyggeri i højere grad mener, at det er besværligt at sortere affald.

Det er svært at sætte en finger på, hvad lejlighedsbeboerne mener, men det kan hænge sammen med, at ansvaret for affaldsordningen i etageejendomme deles af mange andre.

─ Vores bedste bud er, at folk, der bor i etagebyggeri, typisk føler en distance til deres affaldsordning, fordi containerne står langt væk og ikke for enden af indkørslen, og så tænker de måske, at "det da ikke er mit problem", vurderer han.