Elpriser lige nu

Få her dagligt opdateret overblik over strømprisen inkl. afgifter og moms og prognosen for udledning af CO2.

Her kan du følge elpris og prognose for CO2-udledning pr. kWh time for time. Få en daglig mail, der fortæller dig, hvornår du kan

Kilde: Data er indhentet fra Energinet.dk og Radius (nettarif). Priserne angives pr. kWh i kroner inkl. afgifter og moms. Opdateres hver dag kl. 13.00. Grafik med dagspriser er et gennemsnit af dagens timepriser. Grafik med priser uge for uge er et gennemsnit af dagspriserne og opdateres i slutningen af indeværende uge. 

 

CO2-prognose leveret af:

I tvivl om hvornår det generelt er billigst at bruge strøm? Se gennemsnittet her

Bolius har analyseret udviklingen i spotpris på el i perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Tendensen viser hvilke dage, der i gennemsnit har været dyrest og billigst samt hvilket tidsrum strømprisen i gennemsnit har været lavest og højest.

Ofte stillede spørgsmål om elpris og CO2-udledning

Hvad består elprisen af?remove

Når du betaler for din el, er din regning sammensat af flere forskellige priser og afgifter. 

 • Den rene elpris pr. kWh, som den koster på markedet, hvor elselskabet køber strøm. 
 • En elafgift til staten. 
 • En afgift for at få transporteret strøm hen til din bolig. Afgiften bliver kaldt nettariffen eller transporttariffen og går til det netselskab, der står for elnettet i dit område. Den blev ændret fra 1. januar 2023, så det er dyrere at få transporteret strøm i de perioder, hvor vi bruger mest. 
 • En afgift til Energinet, der driver det overordnede elnet.  
 • Et abonnement til elselskabet. Det gælder de fleste selskaber. 
 • Et evt. spottillæg, som bliver beregnet af de fleste selskaber. Det er et gebyr, som elselskabet lægger oven i den rene elpris.  
 • Et eventuelt gebyr for at viderefakturere penge til netselskabet og Energinet. Det gælder nogle selskaber. 
 • Et gebyr for betaling af regningen via Betalingsservice. Det gælder de fleste selskaber. Hos nogle selskaber bortfalder gebyret ved kortbetaling eller via Mobile Pay.
 • Alle beløb tillægges moms på 25 procent. 

Læs også: Forstå din elregning

Hvordan er elprisen sammensat ved variabel timeafregning?remove

Elprisen består af de ovennævnte priser og afgifter, men det særlige ved variabel eller fleksibel timeafregning er, at den rene elpris svinger hen over døgnet. Det kan derfor godt betale sig at bruge strømmen på de tidspunkter, hvor den er billigst. 

Derudover beregner de fleste selskaber et såkaldt tillæg til den rene elpris, det såkaldte spottillæg

Læs mere: Hvordan finder jeg det billigste elselskab med flex-afregning?

Hvordan er elprisen sammensat ved en fastprisaftale?remove

Ved en fastprisaftale betaler du den samme pris på kWh, uanset hvornår på døgnet du bruger strøm. Derudover betaler du de samme skatter og afgifter som ved variabel timeafregning. 

Elselskabet fastlægger prisen pr. kWh, og fortjenesten er indeholdt i salgsprisen, og der optræder derfor ikke noget spottillæg.

Du betaler også nettariffen for at få transporteret støm hen til din bolig. Denne afgift varierer hen over både døgnet og året, uagtet at du har en fastprisaftale. 

Læs også: Variabel eller fast elpris – hvad skal jeg vælge?

Hvornår er elprisen lavest?remove

Elprisen er normalt lavest eller lavere:

 • Mellem kl. 11-14 og kl. 01-04.
 • I weekenden, særligt søndag.
 • Om natten om vinteren.
 • Om dagen om sommeren.

Det er dog kun tommelfingerregler. Priserne kan variere meget dag fra dag og time for time. Se de aktuelle elpriser i graferne ovenfor. 

Prisen på el er lavere, når det blæser meget, så der bliver produceret meget strøm fra vindenergi, eller når solen skinner meget og producerer strøm fra solenergi. 

Hvorfor svinger prisen på el?remove

Prisen på el bliver fastsat efter den dyreste produktionspris. Hvis der ikke bliver produceret (nok) strøm fra vind-, vand- eller solenergi, kommer strømproduktionen fx fra kraftværker, der bruger gas og har lavere effektivitet og/eller dyrere produktion. Når det sker, stiger prisen på strøm fra billigere energikilder til den dyreste pris. 

Derudover påvirker afgifterne også elprisen. I 2023 er der ændringer i transportafgiften også kaldet nettariffen. Det betyder, at prisen på at få transporteret strøm til din bolig vil svinge i løbet af døgnet. Der er desuden forskel på sommer og vinter. 

Hvad er elprisen om natten?remove

Elprisen er som regel lavere om natten, men det kan variere meget fra dag til dag og time til time. Du kan se de aktuelle elpriser i graferne ovenfor.

Hvorfor er det dyrere at bruge strøm kl. 17.00?remove

Fra kl. 17 stiger behovet for el, da mange laver mad, bruger lys, ser TV, vasker tøj osv. Elnettet er belastet mest i tidsrummet 17-21, da der skal transporteres meget strøm. Derfor kaldes det også ‘spidsbelastningen’ eller ‘kogespidsen’.

Hvorfor er der forskel på elpriserne i Østdanmark og Vestdanmark?remove

Prisforskellene skyldes begrænsninger i kabelforbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark. I området vest for Storebælt er priserne tæt forbundet med Tyskland, hvor priserne typisk er højere end i Norden. Området øst for Storebælt er tættere forbundet med Sverige, hvor produktionsomkostningerne typisk er lavere.

Hvad betyder de tre nye tidszoner med priser?remove

Det er forskelligt, hvad vi betaler for at få transporteret vores el afhængigt af tidspunktet på døgnet. Fra 1. januar 2023 er nettariffen mange steder ændret, så døgnet bliver inddelt i tre tidszoner i stedet for to, som det har været tidligere. 

De tre nye zoner - også kaldet lastperioder - er:

 • Lavlast: Kl. 00-06
 • Højlast: Kl. 07-17 og 21-24 
 • Spidslast: Kl. 17-21.

Læs mere: Ny afgift: Dyrere strøm til madlavning om aftenen

Hvad betyder nettariffen?remove

Nettariffen udgør et tillæg til kWh-prisen og dækker netselskabets udgifter til transport af strømmen. Udgiften dækker vedligeholdelse og udbygning af elnettet samt nettab. For netselskabet Radius svinger tariffen mellem 15,19 øre og 136,86 øre pr. KWh pr. 1. oktober 2023. I perioden 1. april - 30. september vil der være en sommertarif på mellem 15,19 øre og 59,23 øre.

Hvad er elafgiften?remove

Elafgiften er en skat på el til staten. Elafgiften er fra 1. juli 2023 på 87,13 øre pr. kWh inkl. moms. 

Hvad er spottillægget?remove

Spottillægget udgør en del af elselskabets indtjening. Det er elselskabet, som lægger gebyret oven i den rene elpris, de betaler for at købe strøm på markedet. 

Tillægget svinger mellem 0 og 32,5 øre pr. KWh. Typisk optræder gebyret hverken på selskabets hjemmeside eller på regningen.

Hvorfor betaler jeg afgift til Energinet?remove

Energinet, der driver det overordnede elnet skal også have sine udgifter dækket. Det sker gennem tre tariffer på i alt 14,03625 øre pr. kWh.

Hvad er CO2?remove

CO2 er en naturlig gas med en kemisk formel. Gasarten udledes blandt andet, når vi forbrænder fossile brændstoffer. Det fører til en forøgelse af CO2 i atmosfæren, hvilket forstærker drivhuseffekten og medfører klimaforandringer på jorden.

Når der produceres energi til både varme og strøm, sker det fra vedvarende energiformer som vind og sol, men stadig også fra afbrænding af kul, olie og naturgas.

Et reduceret forbrug af strøm medfører altså en reduceret udledning af CO2, som har en positiv indvirkning for både miljø og klima.  

Hvordan skal jeg bruge informationen om CO2-udledning?remove

Informationen om CO2-udledningen skal ses som et tillæg til prisen. Så når du skal bruge strøm, kan du enten vælge den time, hvor den er billigst, eller hvor CO2-udledningen lavest, eller du kan vælge den time, hvor strømmen stadig er billig, men lavest på CO2-udledningen.

Jeg har aftale med mit selskab om, at min strøm kommer fra vedvarende energikilder. Så mit forbrug bidrager ikke til CO2-udledningen – eller?remove

Selvom dit elhandelsselskab tilbyder strøm fra vedvarende energikilder, er den strøm, du får ud af stikkontakten en blandingsstrøm. Og selvom den strøm, du køber, kommer fra vedvarende energiformer, er det stadig med en CO2-udledning - dog minimal. Selskaberne kan også købe grønne certifikater som supplement til CO2-udledningen, så en anden måde at tilbyde ”grøn strøm”. Den største CO2-besparelse er dog i at skære ned i forbruget.

Hvad betyder det, når der fx udledes 158 g CO2 i timen?remove

Det oplyste tal viser den mængde CO2, der udledes til produktionen af 1 kWh strøm. Jo lavere tallet er, jo større en del af strømmen er produceret af vedvarende energiformer. Strøm fra vedvarende energikilder udleder minimale mængder CO2.  

Bliv inspireret i nyhedsbrevet Bo Bæredygtigt

Få inspirerende historier fra en række danskere, der har truffet bæredygtige valg i boligen.

Daglige råd og elpriser i din indbakke

Få en daglig mail, der fortæller dig, hvornår du bør bruge komfur, opvaskemaskine og vaskemaskinen for at spare mest muligt på elregningen.

Metode

Videncentret Bolius opdaterer hver dag kl. 13.00 dette overblik over elpriser. Data vises for de efterfølgende 35 timer.

Prisen på strøm hentes direkte fra energinet.dk som råpris. Efterfølgende vises priserne inklusiv afgifter og tariffer og moms. Fra 1. oktober 2022 har der i tidsrummet fra kl. 17.00-20.00 været pålagt en øget transmissionstarif. Tidsrummet for spidsbelastningen øges til kl. 21.00 fra 1. januar 2023. Desuden øges prisen på denne transporttarif hos flere selskaber. Denne prisstigning fremgår ligeledes af elpriserne i overblikket på denne side. De nye tariffer er udregnet ved at hente de nye priser for alle selskaber og udregne et vægtet gennemsnit. Enkelte selskaber har pr. 1. august 2023 valgt at fjerne nettariffen for deres kunder i en periode. Således kan der hos den enkelte el-kunde være udsving, som denne gennemgang af gennemsnitlige priser ikke afspejler.

Grafik med timepriser vises med priserne for henholdsvis Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2).
Grafik med dagspriser er et gennemsnit af dagens timepriser (vist som landsgennemsnit).
Grafik med priser uge for uge er et gennemsnit af dagspriserne og opdateres i slutningen af indeværende uge (vist som landsgennemsnit).

Co2-udledning er baseret på en prognose for dagens resterende timer. Den leveres af firmaet, Electricity Maps, der baserer sin analyse på data fra produktion og udledning fra kraftværker, der leverer energi i og til Danmark. Prognosen vises time for time. Hos Electricity Maps udregnes prognosen for Danmark på tre zoner, hvor udledningen kan variere ret markant. De tre zoner er henholdsvis Øst- og Vestdanmark (som vises her på bolius.dk) og en tredje zone for Bornholm. Gennemsnittet for udledning af CO2 i 2022 er også baseret på data om faktisk udledning (ikke prognose) fra Electricity Maps. I 2022 udgjorde den gennemsnitlige udledning 164 g. CO2 i Østdanmark og 199 g CO2 i Vestdanmark. Forskellen skyldes primært adgang til vedvarende energi ikke er ensartet for hele landet.

Spørgsmål:

Se mere add

Sænk temperaturen indendørs

Du kan spare både energi og penge på at skrue et par grader ned for varmen i hele eller dele af boligen.

Tænd langsomt for varmen

Det kan spare klimaet for op mod ½ ton CO2, hvis du tænder dit fjernvarmeanlæg langsomt, efter at det har været sommerlukket.

Vask dit tøj i koldere eller koldt vand

Vi sparer på energien, og tøjet holder længere ved at vaske ved lavere temperaturer, og meget af vores tøj kan sagtens blive rent i koldere vand. Husk det rigtige vaskemiddel.

Begræns udendørs belysning

Spar på energiforbruget ved at sætte en sensor eller timer på din udendørs belysning, så den kun lyser, når der er brug for det. Derudover kan sensorstyret lys forstyrre mulige indbrudstyve og dermed modvirke indbrud.

Sluk for strømmen, når du tager væk

Du kan spare på forbruget af standbyenergi. Er du alligevel væk på weekend eller ferie, kan du lige så godt lukke ned for alt det, der ikke har brug for at være tændt eller stå på standby.

Sænk temperaturen i varmtvandsbeholderen

Du kan spare på energiforbruget ved at sænke temperaturen i varmtvandsbeholderen.

Brug servicet flere gange

Spar på vand, sæbe og elektricitet ved at springe opvasken af glas, tallerken og bestik op en gang imellem. Medmindre servicet er fyldt med mange madrester, kan det måske genbruges til næste måltid.

Bo på mindre plads

Du kan sikre et lavere varmeforbrug, og du får mindre at rengøre og vedligeholde ved at udnytte arealet bedst muligt.

Tag opladeren ud

Spar på forbruget af standbyenergi. Hiv opladeren ud af din tablet, telefonen mv., når det elektroniske udstyr er ladet op, og tag opladeren ud af stikkontakten.

Spar på strømmen i hverdagen

Vores strømforbrug er højt, fordi vi har mange ting, der bruger strøm. Vær bevidst om, hvad du bruger, og sluk helt, når ikke du bruger dine apparater. Så reducerer du klimabelastningen, samtidig med at du sparer penge på elregningen.

Lun dine boller på en brødrister

Det kræver en del energi, når ovnen skal varmes op. Så brug brødristeren til bollerne – hvis det er nødvendigt at lune dem.

Skift din belysning til LED-pærer

Hvis du stadig har nogle af de traditionelle lyspærer, kan du spare mange penge i strøm ved at skifte til LED-pærer. Skift fra sparepærer til LED giver også et bedre lys.

Få lavet et el-tjek

Vi bruger meget strøm i vores bolig til underholdning og “ting og sager”. Bliv bekendt med, hvor meget du egentlig bruger, og hvad du måske kan spare.

Udskift dine termostater

Nye termostater på radiatorerne kan nemmere styre temperaturen, og du kan spare både varme og penge. Har du gamle termostater, kan du derfor med fordel skifte til nogle moderne og mere effektive.

Lad dit tøj lufttørre

Hæng dit vasketøj op udendørs i stedet for at bruge tørretumbleren. Det slider langt mindre på tøjet og sparer el.

Skift cirkulationspumpe

Gamle cirkulationspumper bruger mere energi end nye. De kører med faste trinintervaller og tager ikke hensyn til boligens aktuelle forbrug af varme. Er din cirkulationspumpe af den gamle type med, så skift den til en moderne og energieffektiv type.

Efterisolér dine varmerør

Uisolerede varmerør i kælder eller krybekælder er kilder til stort varmetab. En simpel efterisolering sikrer, at du sparer på energiforbruget.

Reducér din brug af streaming

Streaming bruger rigtig meget datakraft og medfører, at der konstant skal opføres nye datacentre med stort elforbrug til følge.

Kog vand i en elkedel

Hvis du fx skal koge pasta, er det mere energieffektivt at koge vandet i en elkedel og hælde det i en gryde efterfølgende, end det er at varme det op i en gryde på kogepladen. Det gælder dog ikke, hvis du har en induktionskogeplade.

chevron_left
chevron_right