Spørg Bolius

Kan kommunen give afslag på nye skure, når de er under 50 m2?

Hej Bolius,

Vi har et spørgsmål vedrørende muligheden for at opføre et skur på vores villagrund. Vi er nemlig bange for, at vi er kommet i klemme mellem de gamle regler, som gjaldt til og med 2017 og de nye regler, som trådte i kraft i år.

Vores nye hus, som vi flyttede ind i i 2016, er på 238 kvm. Hertil kommer en garage på 57 kvm, hvoraf 35 kvm (jf reglerne på tidspunktet for byggeriet) ikke tæller med i bebyggelsesprocenten. Dvs. at vi har bebygget præcis 30 %, hvilket er det maksimalt tilladte i vores område. Vi havde planer om at opføre to skure i haven på hver knap 10 kvm, hvilket efter de gamle regler kunne ske uden problemer, da disse skure ikke skulle tælles med i bebyggelsesprocenten. Vi nåede imidlertid ikke at påbegynde byggeriet, inden de nye regler trådte i kraft.

Ifølge de nye regler må man nu opføre op til 50 kvm småbygninger uden at skulle søge byggetilladelse. Samtidig er reglerne ændret, således at en mindre del af garagen skal tælles med i bebyggelsesprocenten. Tidligere var der et fradrag på 35 kvm for garagen, hvilket i de nye regler er forhøjet til 50 kvm.

Vi troede derfor, at vi uden problemer kunne opføre et skur på 15 kvm. Da vi kontaktede vores kommune for nogle måneder siden, fik vi imidlertid at vide, at vi ikke kunne opføre et skur, da bebyggelsesprocenten var beregnet ud fra de gamle regler (dvs. at vores grund er bebygget op til de tilladte 30 %), mens reglerne om opførelse af småbygninger på op til 9,9 kvm uden byggetilladelse ikke længere gælder.

Kan det virkelig passe, at vi delvist er underlagt både de gamle og nye regler, fremfor enten fortsat at være underlagt de gamle regler fuldt ud, eller fuldstændigt overgå til de nye regler. Som det er nu er vi underlagt ulemperne fra både de gamle regler og nye regler. Ser I en mulighed for, at vi kan få lov til at opføre et skur på vores grund?

Hej

Ja, det er korrekt at hvis der er lokalplan for området, så beregnes bebyggelsesprocenten efter de beregningsregler, der var gældende, da Lokalplanen blev vedtaget. På alle øvrige områder er det altid det gældende Bygningsreglement, der skal følges - så ja, det er korrekt, at der ikke længere er mulighed for "gratis" at opføre 2 småbygninger under 10 m2.

Se mere her: Bygningsreglementet Administrative bestemmelser (§ 1 - § 47):
hvor der blandt andet står:

Før man bygger, skal man altid være opmærksom på, at der foruden de nævnte krav i bygningsreglementet, også kan være regler i anden lovgivning, som har betydning for, hvad og hvor meget, man må bygge på sin grund.

Der kan være lokalplaner eller byplanvedtægter for området, der indeholder regler om opførelse af sekundær bebyggelse. Lokalplaner gælder for afgrænsede områder i kommunen, og kan indeholde krav, der afviger fra bygningsreglementet. Såfremt der i lokalplanen er fastlagt bebyggelsesregulerende bestemmelser gælder disse i stedet for bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser om de pågældende forhold.

Lokalplaner kan for eksempel indeholde regler om krav til placering af bebyggelse, hvor meget man må bygge på grunden, at der skal bygges i en bestemt stilart, eller at der skal anvendes særlige materialer eller farver, der passer med den bebyggelse, der i øvrigt er i området.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet ikke gælder, hvis en lokalplan, eller et andet plangrundlag, fastsætter andre bestemmelser end dem, der fremgår af bygningsreglementet.

Det betyder for eksempel, at den maksimale bebyggelsesprocent, der er fastsat i bygningsreglementet, kan være fastsat anderledes i en lokalplan. I disse tilfælde gælder lokalplanen forud for bygningsreglementet.

Bygningsreglementets beregningsregler kan dog ikke fraviges ved lokalplaner. Man skal derfor være opmærksom på, at man skal anvende beregningsreglerne fra det bygningsreglement, der var gældende på tidspunktet for lokalplanens ikrafttræden.

Man kan søge efter lokalplaner i https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk eller orientere sig på kommunens hjemmesider.

Og læs mere her om skure og udhuse: Love og regler for udhuse og skure

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden