Tagrensning kan sende asbest ind i huset

Loftet skal dækkes af, når du får renset dit eternittag. Ellers risikerer du at sprede asbestrester over hele loftet og senere til det øvrige hus.

Sørg for at håndværkerne dækker dit loft af, hvis du skal have renset dit eternittag. Ellers risikerer du at få asbest ind i huset.

Er taget af eternit og fremstillet før 1987, indeholder det asbest, og så må du ikke rense det selv. Grundig afrensning med højtryksspuling løsriver asbestfibrene, og uden specialudstyr vil de sprede sig til omgivelserne. Derfor skal du kontakte en virksomhed, der har udstyr og viden til at sørge for, at rensningen påvirker det omgivende miljø så lidt som muligt.

Vand trænger ind mellem tagpladerne


Asbest Et lag hvid asbest ovenpå
mineraluld.
Foto: Skandinavisk Biomedicinsk
Institut

Desværre forebygger specialudstyret ikke, at der spredes store mængder asbestfibre ind på dit loft og i yderste konsekvens beboelsesarealet, hvor de mikroskopiske asbestfibre udgør en alvorlig sundhedsrisiko for dig og din familie.

- Når du ved højtryksspuling renser et eternittag, vil der ofte trænge en ikke ubetydelig mængde vand ind mellem tagpladerne. Vandet indeholder skidt og cementrester, men også en hel del asbestfibre, konstaterer Henning Mørck, læge og direktør for Skandinavisk Biomedicinsk Institut.

Derfor sørger nogle tagrensefirmaer for at afdække loftarealet under afrensningen, så blandingen ikke får lov til at blive liggende.

Asbestslammet ender på loftet

Bliver loftrummet derimod ikke afdækket, vil den indtrængende overskudsvæske trække tykke, parallelle striber på tværs af hele dit loft. Dermed forurenes hele loftarealet - samt alle de genstande, du måtte have oplagret på loftet - med den asbestholdige blanding.

- Heldigvis binder kombinationen af vand og opslemmede cementrester asbestfibrene i nogen grad, når blandingen størkner. Og så længe den størknede masse får lov at ligge i fred, er skadevirkningen begrænset. Problemet opstår, når du træder på resterne eller påvirker dem på anden vis. I så fald frigives fibrene, så de kan svæve frit i luften, indåndes eller transporteres med tøj eller sko, når du vender tilbage til beboelsesarealerne, fortæller Henning Mørck.

Langt dyrere at skifte taget end at rense det

Ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt anbefaler Henning Mørck, at du som boligejer helt dropper afrensningen af eternittaget og udskifter det i stedet. Men det er langt dyrere, selv om det typisk koster mellem 15.000 og 20.000 kroner at få renset og malet et eternittag.

Medlemmer har pligt til at afdække

Jørgen Heien, chefkonsulent i Dansk Byggeri Tagmalerforeningen, mener dog, at du sagtens kan få renset dit tag.

Navnlig hvis du hyrer et firma, der - som medlemmerne af hans forening - forpligter sig til at foretage en hensigtsmæssig afdækning af loftarealet, og som fjerner afdækningen bagefter.

- Så er du helt ude over problemet med asbestrester, der kan frigives ved, at du træder på det stivnede slam, ligesom du ikke behøver at frygte, at du indånder fibrene. Men når vi indskærper overfor vores medlemmer, at det er deres pligt - og deres pligt alene - at sørge for at der bliver dækket af på loftet, skyldes det i lige så høj grad hensynet til de genstande og den isolering, der ligger på loftet. Her kan vandet jo i sig selv gøre temmelig stor skade, siger Jørgen Heien.

Allerede asbest på loftet inden tagrens

Jørgen Heien er dog ikke, modsat Henning Mørck, bekymret for slammets asbestindhold.

- Vi har foretaget undersøgelser, der viser, at der drysser asbest fra tagplader, uanset om du renser dem eller ej. Så der er altså allerede asbestfibre på dit loft, hvis du har et ældre eternittag på dit hus. Derfor kan man diskutere, hvor stor forskel det gør med den smule, der måtte frigives, når du berører eller træder på det størknede cementslam, siger chefkonsulenten fra Dansk Byggeri Tagmalerforeningen.

Lad asbesten ligge eller dæk den til

Har du allerede fået renset dit eternittag uden afdækning af en virksomhed, der nægter at rydde op efter sig, er den bedste løsning at lade de størknede slamrester ligge i fred og ro.

Du kan dog med fordel afdække slamrester på gangbroer eller andre loftarealer, du anvender til opbevaring, så du ikke kommer til at træder på slammet og frigive asbestfibrene. En mulighed er at lægge et ekstra lag isolering, måske suppleret med et tykt lag pap, på de berørte steder.

Køb støvmaske og beskyttelsesdragt

Inden du går på loftet for at dække af, bør du dog iføre dig en støvmaske af typen P2/P3, engangs-beskyttelsesdragt af den slags, du kan købe i byggemarkedet, samt plastikovertræk til dine sko. Alle delene skal naturligvis kasseres, når du er færdig med arbejdet. Så undgår du bedst at indånde og sprede de asbestfibre, du måtte hvirvle op, mens du dækker arealerne af, forklarer Henning Mørck.

- Det er ikke en løsning, Arbejdstilsynet ville bryde sig om, men det er trods alt bedre end ingenting. Du skal dog huske, at det er forbudt at skjule asbestrester. Så hvis du engang sælger huset, har du pligt til at fortæller de nye ejere, hvor asbestresterne ligger, så de kan tage deres egne forholdsregler, bemærker Henning Mørck.

Bolius - et helejet Realdania selskab