Hvad mener producenten om rensning og maling af tag?

Der er en del ting, du bør overveje, hvis du vil rense eller male dit bølgepladetag eller kunstskifertag.

Generelt fraråder producenten at male plader, som ikke har været malet fra starten, dvs. ubehandlede bølgepladetage. Det kan skabe spændinger i pladerne og i værste fald ødelægge dem, hvis pladerne kun er malet på den ene side.

Du kan tjekke, om dine bølgeplader oprindeligt var malet ved at se på bagsiden af dem. Pladerne blev nemlig typisk malet på både over- og underside.

Pladerne kan afrenses og du kan på producentens hjemmeside finde vejledninger om vedligeholdelse og maling. Ifølge producenten Cembrit A/S forlænger rensning og maling af tagets overflade ikke pladernes levetid, men gør blot bølgepladetaget pænere.

Maling af tag: Hvordan vurderer du, om dit tag trænger?

Er dit tag meget grimt og fyldt med mos, men ellers i god stand, kan du vælge at få taget renset og malet. Det er en ydelse, som mange firmaer tilbyder.

Er tagpladerne derimod revnede, opbulede og porøse, kan det ikke anbefales at få taget renset og malet, da det ikke vil give levetidsforlængelse til taget. Er taget fx mere end ca. 40 år gammelt, er der relativt stor risiko for, at tagpladerne er så nedbrudte, at det ikke kan anbefales at rense og male taget. Her anbefales det at udskifte tagbelægningen.

Hvordan finder du ud af, om der er asbest i dit tag?

Du kan ud fra alderen på dit eternittag rimeligt præcist afgøre, om der er asbest i taget eller ej.

Bølgepladetage produceret fra 1940'erne og helt frem til 1984 var asbestholdige. Pladerne kan indeholde asbest, hvis de er produceret frem til 1988. Men efter 1988 stoppede man med at producere plader med asbest i.  Produktionen af asbestholdige bølgeplader stoppede på grund af et påbud fra Miljøministeriet af hensyn til de menneskelige og miljømæssige gener ved brug af asbest.

I alle fibercementplader som er produceret af det tidligere Dansk Eternit, nu Cembrit A/S, er der præget en kode ind på forsiden af pladen. Koden oplyser om produktionsår, om det er asbestholdigt samt mange andre oplysninger.

Koden består af et nummer med 5-10 cifre. Hvis det første tal er 4 eller 5, er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Hvis det første tal derimod er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest.

På nogle tage kan det dog være meget svært at aflæse koden. I de tilfælde hvor du er i tvivl om, hvorvidt tagpladerne indeholder asbest, kan du få lavet en analyse for at få det dokumenteret.

Må du rense taget, hvis der er asbest i?

Der findes en række regler fra Arbejdstilsynet om arbejde med asbestholdige materialer.

Men du må gerne rense dit asbestholdige bølgepladetag med en blød svamp og en svag vandstråle.

Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt, men Arbejdstilsynet kan give dispensation i enkelte tilfælde.

Der findes en lang række firmaer, der tilbyder rensning af bølgepladetage. Du skal være opmærksom på, at det udstyr, som anvendes ved en afrensning, skal være godkendt af Arbejdstilsynet.

Er du i tvivl, så lad være med at arbejde med asbestholdige materialer. Kontakt i stedet en rådgiver (arkitekt/bygningskonstruktør/ingeniør) eller en håndværker med erfaring på området.

Holder asbesttage kortere eller længere tid end andre?

Asbest i tagplader har ikke været et problem i forhold til holdbarheden. Tværtimod har erfaringer vist, at pladerne holder ganske godt - ofte mere end 40 år.

Hvordan udføres rensning og maling af tage professionelt?

Der er firmaer, som har specialiseret sig i at rense og male bølgepladetage. Disse firmaer anvender en speciel maskine, som skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Taget bliver spulet med en lukket maskine. Denne form for højtryksspuling er tilladt, idet asbestfibrene ikke bliver hvirvlet op i luften.

Desuden bliver vandet filtreret fra tagrensningen, så rester fra taget ikke ryger ud i kloaksystemet, hvilket ikke må ske. Asbestrester og andet indhold fra det anvendte filter bliver derefter deponeret efter reglerne om asbestaffald.

Herefter gennemgås taget for revnede og ødelagte tagplader, som udskiftes, hvis det findes nødvendigt. Endelig behandles bølgepladetaget mod alger, inden tagpladerne males to gange med den ønskede farve.

Som nævnt er rensning og maling af tage en ydelse, som mange firmaer har specialiseret sig i. Det koster ca. 15.000 til 25.000 kr. at få renset og malet taget på et almindeligt hus på ca. 140 m2.

Kan dit tag holde længere, hvis det bliver renset og malet?

Der findes ingen uvildig dokumentation for, at tagrensning og maling af tag forlænger dets levetid. Når tagmalerfirmaer lover længere levetid på taget efter rensning og maling, bygger firmaerne det på egne erfaringer og altså ikke på dokumenterede test.

Tværtimod er der undersøgelser, der viser, at begroninger som mos ikke har den store betydning for nedbrydningen af bølgepladetaget. Der er endnu ingen uvildige undersøgelser, der viser, at tagmaling forlænger levetiden på taget.

Tagmalerforeningen har selv udarbejdet et blad, hvor de skriver, at tagmaling forlænger taget levetid.

Ifølge producenten Cembrit bør kun oprindeligt overfladebehandlede eternitplader males.

På ubehandlede eternitplader kan malingen skabe spændinger, som medfører revnedannelser. Disse plader bør altså ikke males.

Plader, hvor kun overfladen er slidt, kan godt males, mens revnede og afskallede plader bør udskiftes.

Er man uheldig kan en tagrensning skade taget. Pladerne kan knække af belastningen fra maskinerne, eller tagmalingen kan gøre taget så tæt, at der dannes kondens på bagsiden