Udvendig facadeisolering

Udvendig isolering er den mest effektive måde at efterisolere husets ydervægge på, men det ændrer husets udseende væsentligt og skal derfor gøres med omtanke.

Generelt er udvendig efterisolering en god løsning til gamle huse med massive ydermure, eller hvor hulmursisolering ikke kan lade sig gøre.

Generelt er udvendig efterisolering en god løsning til gamle huse med massive ydermure, eller hvor hulmursisolering ikke kan lade sig gøre. Arkivfoto

Hvad vil det sige at isolere et hus udvendigt?

Der er 3 forskellige måder at efterisolere en ydervæg på:

  • Indvendig efterisolering, hvor isoleringen placeres på ydervæggenes indvendige side.
  • Hulmursisolering, hvor isoleringsmateriale blæses ind i mure.
  • Udvendig efterisolering, hvor isoleringen sættes op på facadens yderside.

Hvornår kan udvendig isolering af facaden være en løsning?

Udvendig facadeisolering udgør et voldsomt indgreb på husets udseende, så de tekniske og praktiske fordele skal vejes op mod de arkitektoniske hensyn. Drejer det sig fx om en ældre palævilla med fine og detaljerede facader eller en gammel landejendom med bindingsværksfacader, vil en udvendig facadeisolering ikke være løsningen.

LÆS OGSÅ: Hulmursisolering af husets ydervægge

Har du haft problemer med fugt i facaden, kan det ofte løses i forbindelse med udvendig isolering.

Har du haft problemer med fugt i facaden, kan det ofte løses i forbindelse med udvendig isolering. Foto: Torben Klint.

Generelt er udvendig efterisolering af ydervægge en god løsning til gamle huse med massive ydermure, eller hvor hulmursisolering ikke kan lade sig gøre pga. begrænset plads i hulmuren. Metoden bruges også på nyere huse med dårligt isolerede ydervægge opbygget af tegl, gasbeton eller beton.

Udvendig efterisolering benyttes også i stigende grad ved renovering af typehuse fra 60'erne og 70'erne. Da husene på mange områder ikke lever op til nutidens krav til indretning og energiforbrug, og de sjældent betragtes som arkitektoniske perler, er de ofte genstand for store omfattende ombygninger, der kombineres med en hovedrenovering, herunder nye facader og nyt tag.

Hvis der er problemer med fugt i den eksisterende facade, kan disse ofte løses i forbindelse med udvendig isolering, ligesom den udvendige isolering forebygger problemer med fugt og skimmelsvamp, som ellers kan opstå ved indvendig isolering. Derudover løser man også problemer med kuldebroerne, da disse vil forsvinde ved en udvendig efterisolering.

Hvordan finder du ud af, om udvendig facadeisolering er en god løsning for dit hus?

Der er en lang række fordele ved udvendig isolering, som er værd at kigge på, når du skal tage stilling til, om denne løsning er den rigtige for dit hus.

Da isoleringen gør det muligt at pakke huset ind i isoleringsmateriale, er metoden ca. 30 procent mere effektiv end indvendig isolering, hvor de indvendige vægge, der går på tværs af ydervæggene, samt andre dele af konstruktionerne, fortsat vil fungere som kuldebroer. Den eksisterende ydervæg holdes varm og tør, og risikoen for fugtproblemer minimeres. De gamle kolde ydermure kommer til at fungere som varmedepot i fyringssæsonen og hjælper med at holde på køligheden om sommeren.

En gammel nedslidt facade bliver renoveret, ved at den isoleres udvendigt. Isoleringen tager ikke plads i de indvendige rum, så boligarealet forbliver uændret. Installationer som varmerør, radiatorer og el samt stuk og andet bliver ikke berørt og skal ikke flyttes (som ved indvendig isolering). Da arbejdet kan foregå uden at påvirke de indvendige rum, slipper du for besværet med at rydde rummene og for støv og snavs i forbindelse med arbejdet.

Fordelene skal afvejes i forhold til, hvad ændringerne vil betyde for huset. Udvendig isolering er derudover en temmelig dyr løsning, som skal udføres på en gang, mens indvendig isolering, som er mindre kostbar, kan foretages gradvis, rum for rum. Det kan være svært at overskue, hvad udvendig isolering vil betyde for dit hus, både teknisk og arkitektonisk, så det er en rigtig god idé at tage en arkitekt med på råd i planlægningen.

En rådgiver kan også foretage beregninger, som viser, hvor meget du kan spare på varmeudgifterne, og hvor hurtigt investeringen tjener sig hjem. Byggearbejdet bør foretages af professionelle håndværkere.

LÆS OGSÅ: Sådan isolerer du husets ydervægge udefra

Facadeisolering af Gavl.

Hvis det føles som om, at vinduerne er placeret for dybt efter en facadeisolering, kan du overveje at få dem flyttet længere ud. Foto: Torben Klint.

Hvilke overvejelser bør du i øvrigt gøre dig, når du skal efterisolere ydervægge?

De tykkere facader vil betyde, at de oprindelige vinduer og døre kommer til at sidde længere inde i murhullerne, hvilket kan give huset et lidt fæstningsagtigt og klodset præg, og det kan også give mindre dagslys inde i huset. Udføres isoleringen i forbindelse med en større ombygning og renovering, bør de nye vinduer placeres længere ude i facaden.

LÆS OGSÅ: Værd at vide om vinduer

Ønsker du at bevare de oprindelige vinduer, bør du overveje at flytte dem længere ud i facaden, især hvis der er tale om tykke lag efterisolering. En flytning af døre og vinduer vil desuden betyde, at karmene dækker samlingen mellem ydervæggen og isoleringslaget, hvor der ofte opstår revner, fordi de nye og gamle materialer bevæger sig forskelligt.

Problemer med tagudhænget

Medmindre der på huset er et stort tagudhæng, kan de tykkere ydervægge give problemer her, da tagudhænget kan komme til at "stumpe", hvilket betyder at udhænget ikke er tilstrækkeligt. Tagudhænget er en vigtig del af husets udseende, og det tjener også det formål at beskytte den underliggende facade og vinduer mod opfugtning fra regn, ligesom det skærmer for solen.

Har huset et lille tagudhæng, kan kraftig udvendig efterisolering give problemer både konstruktivt og arkitektonisk. Sker efterisoleringen i forbindelse med en større renovering, hvor også taget udskiftes, vil det dog normalt være uproblematisk at forlænge taget en lille smule, evt. samtidig med at det hæves lidt, for at give plads til mere isolering.

Skal du søge om tilladelse hos kommunen, inden du efterisolerer ydervægge?

Hvorvidt du skal søge om byggetilladelse til efterisolering hos din kommune, afhænger af, hvor tykt et lag du vil isolere med. Der kan også være regler i dinlokalplan, som vedrører husets udseende, og derfor bør du tale med kommunens tekniske forvaltning om projektet, inden du går i gang, hvis du er i tvivl.

Det er bygningens udvendige mål, som bestemmer etagearealet, og grundens bebyggelsesprocent sætter en grænse for, hvor stort etagearealet må være. For ikke at forhindre, at eksisterende huse kan efterisoleres, er det derfor præciseret i bygningsreglementet, at udvendig efterisolering i op til 25 cm tykkelse på den eksisterende ydervæg ikke betragtes som en udvidelse af etagearealet. Denne præcisering har en betydning, hvis bebyggelsesprocenten på din grund er udnyttet maksimalt. 

 

Efterisolering med en tykkelse på over 25 cm vil derimod blive betragtet som en udvidelse og her skal du søge om byggetilladelse.

Hvis dit hus ligger 2,5 meter op til – eller tættere på naboskelet, skal du søge dispensation hos din kommune, før du efterisolerer udvendigt.

Uanset hvor tykt et lag, du isolerer med, skal du huske at indberette det til BBR.

Når det gælder ejendomsværdiskatten, bliver udvendig facadeisolering, uagtet reglerne i bygningsreglementet, anset for at være en udvidelse af etagearealet. Når du melder det ekstra lag isolering til BBR-registeret, vil det derved blive registreret som en udvidelse af etagearealet.

Under alle omstændigheder skal du kontakte det forsikringsselskab, hvor du har din husforsikring, og informere dem om dine planer. Forkert udført efterisolering kan øge risikoen for råd og svamp og dermed ændre forsikringsvilkårene.

Hvilke løsninger kan du benytte til udvendig efterisolering?

Der findes forskellige systemer og metoder til udvendig isolering fra forskellige producenter, men det grundlæggende spørgsmål er, om den nye facade skal være pudset eller have en beklædning af fx træ eller fibercementplader.

Jo tykkere isolering du vælger, desto mere vil du spare på varmeudgifterne, men konstruktive og arkitektoniske overvejelser vil normalt sætte en grænse for isoleringslagets tykkelse.

Efterisolering med beklædning

Skitse af efterisolering med beklædning.

Skitse af efterisolering med beklædning. Illustration: Jan Pasternak

Detaljerne kan variere, men grundlæggende består løsningen i, at stolper af trykimprægneret træ eller stålprofiler monteres på den eksisterende facade. Imellem disse monteres isoleringen i form af ruller eller batts. Skal der være flere lag isolering, lægges det næste lag lægter, så de krydser de første for at minimere kuldebroer, og her imellem monteres så næste lag isolering.

Yderst monteres et vindtæt lag i form af vindpap eller vindgips. Selve beklædningen, som skal være minimum klasse 2 på enfamiliehuse, monteres på afstandslister for at sikre, at den ventileres tilstrækkeligt.

En klasse 2-beklædning er en brandteknisk betegnelse, der betyder, at beklædningen giver mindst 10 minutters brandbeskyttelse af de bagvedliggende materialer samt beskyttelse mod brand i eventuelle hulrum.

For at bryde kuldebroen ved murens overgang til fundamentet fortsættes isoleringen ned foran soklen omkring 300 mm under jordniveau med en beklædningsplade af fx eternit yderst. Når man allerede er under jorden, er det en god idé at overveje at lave et omfangsdræn.

LÆS OGSÅ: Omfangsdræn

Arbejdet skal udføres meget omhyggeligt og korrekt - ikke mindst samlingerne ved tagudhæng og omkring døre og vinduer.

Efterisolering med puds

Der findes forskellige systemer til facadeisolering med puds. Fælles for dem er, at særlige facadeisoleringsbatts, som er i stand til at bære pudslagene, gøres fast direkte på den eksisterende ydervæg. Herefter påføres et lag underpuds med indlagt armeringsnet som forstærkning.

Det afsluttende pudslag kan være glat eller have struktur. Pudslaget kan være indfarvet eller kan efterfølgende behandles med en egnet diffusionsåben maling, fx silikat- eller silikonemaling.

LÆS OGSÅ: Smukke huse med puds - overvejelser 

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Isover
  • Energitjenesten
  • Rockwool

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab