Det koster de forskellige opvarmningsformer

Der er stor prisforskel på, om du varmer dit hus op med fjernvarme, træpillefyr, varmepumpe eller et gammelt oliefyr. Se, hvad det koster at varme et typisk hus op med forskellige varmekilder.

Priser på opvarmning

Der er taget udgangspunkt i et standard parcelhus fra 1960'erne-1970'erne. Varmeforbruget er sat til 18.100 kWh, som energiselskaberne bruger i deres statistikker. Disse 18.100 kWh er omregnet til de enheder som opvarmningsformen benytter.

Afskrivningstiderne er lave. Ofte vil flere af systemerne have en levetid der er længere, men for at få en fælles ramme, er disse afskrivninger brugt. Energipriserne kan svinge meget, så regn evt. selv efter med priser som du selv indhenter.

  1. Træpiller giver i snit 4,86 kWh/kilo. 
  2. Der er regnet med en gennemsnitlig energipris for de fjernvarmeværker, som er oplyst i Energitilsynets prisstatistik. Find dit selskab her
  3. Luft-luft varmepumper giver omkring 5 kWh varme for hver kWh el, varmepumpen bruger.     
  4. Luft-vand varmepumper giver omkring 3,5 kWh varme for hver kWh el, varmepumpen bruger.     
  5. Jord-vand varmepumper giver ca. 3,5 kWh varme for hver kWh el, varmepumpen bruger. Ledningerne i jorden vil have en levetid op til 50 år, hvorfor disse kan benyttes til 2 anlæg. De udgør ca. 10-15 % af etableringsprisen.     
  6. 1 m3 naturgas omregnes med 11 for at få kWh. 
  7. Et nyt oliefyr har ca. en årsvirkningsgrad på 95%. 1 liter olie giver 10,1 kWh.    
  8. Et gammelt oliefyr kan have en årsvirkningsgrad ned til 65 %. 1 liter olie giver 10,1 kWh.

Varmepumper bruger el til at lave enten luft eller jordvarmen om til brugbar varme. For luft-luft varmepumper får man ca. 5 kWh varme for hver 1 kWh el. En luft-vand- og en jordvarmepumpe giver ca 3,5 kWh igen for hver kWh el.

Hvis din bolig i BBR er registreret som elopvarmet (elvarme eller varmepumpe), slipper du for en del af elafgiften ved forbrug over 4.000 kWh/år. De første 4.000 kWh/år koster pt. 2,2 pr. kWh, mens du får reduceret prisen med ca. 63 øre/kWh/år for den del, der er over de 4.000 kWh/år. For varmepumper regnes med den reducerede pris på 1,57 kr., da de første 4.000 kWh/år beregnes brugt i det daglige forbrug.

Husk, at dit varmeforbrug også afhænger af, hvor tæt og isoleret dit hus er. Ofte kan det hverken lade sig gøre eller betale sig at skifte til fx varmepumper, hvis huset ikke er fornuftigt isoleret. Ligeledes skal du sørge for at dine radiatorer er store nok, eller at du har gulvvarme, hvis du benytter luft-vand eller jord-vand varmepumper, da fremløbstemperaturen er lav (35-45 gr.) og derfor har brug for en stor flade at afgive varmen fra.         

Virkningsgrad på varmepumper og fyr kan variere meget og dermed have effekt på forbrug og pris. Fx har jordvarmepumper en større virkningsgrad og er dermed billigere i længden end en luft til vand-varmepumpe.

Der findes mange andre opvarmningsformer og kombinationsløsninger. Vær opmærksom på, om den valgte varmeform kan klare arbejdet alene, eller om det er nødvendigt med backup fra andre anlæg. Fx kan solceller eller luft-luft varmepumper ikke stå alene for opvarmningen af et helårshus. Men i kombinationer kan de være ganske gode.

Omregning af energienheder. Foto: Rockwool

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab