Hvad er profilbrædder?

Profilbrædder er massive træbrædder med fræsede spor (fer og not), hvilket betyder, at de nemt kan sættes sammen som væg- eller loftbeklædning. Brædderne er ofte gran eller fyr. Brædderne er et almindeligt syn i mange huse bygget eller renoveret fra 1960-1980 samt sommerhuse. 

Profilbrædder har den fordel, at de er nemme at sætte op, og de giver en skruefast overflade til mindre ophæng af fx billeder. 

Klimapåvirkning

Da profilbrædder er lavet af træ, er der tale om et biogent materiale, hvor klimapåvirkningen er helt i bund. Træer optager CO2 i deres vækst, og når træerne bliver skåret ud til profilbrædder, lagres den CO2 i materialet, indtil det enten brændes af eller rådner ved endt levetid og derved afgiver CO2’en igen.  

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Vær opmærksom på, at forskellige tagmaterialer kræver forskellige opbygninger under taget – og denne opbygning kræver også materialer, der har et aftryk.

Kilde: Materialepyramiden.dk

Pris

Profilbrædder
Gipsplader

Prisen på indvendig træbeklædning ligger på et middelniveau. Træet skal først vokse i en del år, før det bliver skovet og forarbejdet, før det lander i butikkerne og til sidst kan monteres hos dig. Men selvom du skal betale mere for træ end andre vægbeklædninger, kan du efter installation mere eller mindre slippe for yderligere udgifter ved at lade træet stå ubehandlet.

Levetid og vedligehold

Træbeklædning på indvendige vægge kræver ikke nogen vedligeholdelse. Det er kun, hvis du maler overfladerne, at de en gang imellem skal friskes lidt op. Træbrædderne har også den fordel, at du ikke skal lappe huller, hvis du fx tager en hylde eller et billede ned. 

Fordi træet indvendigt ikke udsættes for vind og vejr som udenfor, vil træbeklædningen kunne holde i rigtig mange år, og den forventede levetid er derfor helt i top.

Andre tagmaterialer

Materialer til tag

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Tegltagsten
15,61
Tagpap
4,91
Tagplader af fibercement
4,17
Zinktag
44,50
Betontagsten
9,12
Aluminiumstag
57,78
Naturskifer
15,39
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for tagbelægninger. Udgifter til den resterende konstruktion og til professionelle fagfolk for at opføre taget er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.