Mekanisk ventilation

Et balanceret mekanisk ventilationsanlæg kan i nogle tilfælde fjerne radon effektivt ved at sikre en kontrolleret udskiftning af indeluften.

Et balanceret mekanisk ventilationsanlæg kan i nogle tilfælde fjerne radon effektivt ved at sikre en kontrolleret udskiftning af indeluften. På den måde ledes fugt, støv, gasser og partikler i luften ud.

At ventilationsanlægget er balanceret betyder, at der blæses samme mængde luft ind i boligen, som der ventileres væk via udsugning. Luften suges ud i køkken, badeværelse og bryggers, hvor "luftforureningen" er størst, mens der blæses luft ind i stuer og værelser. Det betyder, at luftstrømmen går fra opholdsrummene til badeværelse, køkken og bryggers og ud. Metoden sikrer, at du ikke får fugt og mados ind i stuer og værelser.

Effektivitet

Undersøgelser har vist, at balanceret mekanisk ventilation kan reducere radon i indeluften med op til 70 procent. Indeholder din bolig radonniveauer på 100-250 Bq/m3, kan mekanisk ventilation derfor være en hjælp til at nedbringe niveauet.

Der er dog ingen garanti for, at mekanisk ventilation fjerner radon i dit hjem – dels fordi radon findes naturligt i vores luft, dels fordi den mekaniske luftudskiftning ikke altid er effektiv nok ved meget store koncentrationer af radon.

Korrekt installation

Anlægget virker kun efter hensigten, hvis det er indstillet korrekt. Der må hverken opstå over- eller undertryk, da overtryk presser fugt ud i konstruktionerne, imens undertryk kan få huset til at virke som en form for støvsuger, der suger luft og gas fra undergrunden op gennem utætheder i gulvkonstruktionen. 

Hvis du ofte oplever, at der bliver dannet meget kondens, eller at det tager for lang tid for dit køkkenaftræk eller din baderumsventilator at fjerne fugtig luft, skal du måske skrue lidt op for luftstrømningen.

Størrelse og placering af anlæg

Anlæggene fås i forskellige størrelser og kan – alt efter anlæggets type – både monteres på væggen, stilles på gulvet eller placeres på loftet. I forbindelse med renovering bliver et anlæg ofte placeret på loftet. Men da filtrene skal skiftes, og anlægges skal tjekkes 1 -2 gange årligt, er det bedre at placere det i et bryggers eller lign., hvis du har plads. Samtidigt undgår du så et varmetab, som vil være konsekvensen ved at placere anlægget på loftet. Ventilationskanalerne kan med fordel placeres i loftsisoleringen. 

Balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding 

Et balanceret mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding bruger energien fra den luft, der suges ud, til at opvarme den friske luft der blæses ind i huset. 

Et anlæg til balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding har en levetid på op til 25-30 år.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsen af anlægget er vigtig, hvis det skal fungere optimalt uden at bruge ekstra ressourcer. Misligholdelse påvirker både indeklima og økonomi, så sørg for løbende at rense filtre og ventiler for snavs, så radon, fugt og partikler ledes rigtigt videre. 

Naturlig ventilation

Ved naturlig ventilation kommer udeluften ind via luftventiler i ydervægge eller vinduesrammer, mens indeluften fjernes via aftrækskanaler fra køkken og bad/wc. Løsningen kaldes naturlig ventilation eller simpel aktiv ventilation. Ved denne ventilationsform skal du sørge for, at luften fra rum med friskluftsventiler kan strømme hen til rummene med aftrækskanalerne. Derudover bør du tre gange i døgnet lave gennemtræk i fem minutter. Ældre huse har ikke nødvendigvis optimale luftventiler for frisk udeluft eller aftrækskanaler for at fjerne indeluften.

Fordele og ulemper ved balanceret mekanisk ventilation

Fordele

 • Er lufttrykket indstillet korrekt, sørger anlægget for god og konstant ventilation, som medvirker til at få radon ud af boligen.
 • Det øvrige indeklima forbedres. 
 • Udluftningen sker automatisk, uden at du selv behøver at gøre en indsats.
 • Hvis ventilationsanlægget har varmegenvinding, spilder du ikke varme, når du lufter ud i din bolig.
 • Mekanisk ventilation afhænger ikke af vejr- og vindforhold.

Ulemper

 • Ventilationsanlæg er aldrig helt lydløse, men der er stor forskel på, hvor meget de forskellige anlæg støjer.
 • Ventilationsanlægget er dyrere at købe og installere end systemer til naturlig ventilation.
 • Anlægget bruger strøm.
 • Anlægget skal vedligeholdes løbende. Blandt andet skal filtrene renses jævnligt.

Gode råd til ventilationsanlæg med varmegenvinding

 • Sørg for, at dit hus er så tæt og velisoleret som muligt, før du køber et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Ellers går for meget varme tabt gennem revner og utætheder i huset.
 • Vælg et effektivt ventilationsanlæg, som genvinder så meget varme som muligt (gerne 90 procent), og som bruger mindst mulig strøm.
 • Få hjælp til at dimensionere, installere og indregulere anlægget af en fagmand.
 • Sørg for, at anlæg og rør, der ligger i kolde rum som loft eller krybekælder, bliver isoleret. Ellers går det ud over komforten og anlæggets effektivitet, da indblæsningsluften bliver kølet ned.
 • Sørg for, at luften kan passere fra rum til rum, fx gennem ventiler i eller ventilationskanaler under døren.
 • Vær opmærksom på, hvor meget vedligeholdelse anlægget kræver. Som regel skal filtrene skiftes 1-2 gange om året.

Pris

Du kan montere anlægget selv eller få hjælp fra fagfolk – og prisen varierer alt efter løsningen.

Gør-det-selv-prisen: 
Til et hus på 200 m2 med indblæsning til 4 værelser/stue og 2 udsugninger i køkken og bad, skal du forvente en gør-det-selv-pris på omkring 20.000 kroner (2017-priser inkl. moms). Det er dog ikke lovligt selv at tilslutte strømmen, så du skal have en elektriker eller installatør til at lave det sidste arbejde. Samtidigt bør du få reguleret luftstrømmen, så du sikrer et korrekt lufttryk. For at undgå summen fra rørene, anbefales lyddæmpere, som koster ca. 400 kroner stykket.

Prisen ved brug af fagfolk:
Vælger du at få monteret et tilsvarende anlæg af fagfolk, ligger prisen på cirka 45-60.000 kroner (2017-priser inkl. moms).

Det er billigere at montere mekanisk ventilation i nybyg end i eksisterende boliger. Prisen stiger, så snart håndværkerne skal arbejde sig rundt i et eksisterende hus med flere specialløsninger til følge.

Søg rådgivning

For at finde ud af, om ventilation er den rigtige løsning for din bolig – og hvilken type anlæg du i så fald skal vælge, bør du søge råd hos en byggerådgiver. Rådgiveren kan vurdere og gennemgå husets øvrige forhold som rørgennemføringer, tæthed i terrændæk og fundament (og kældervægge, hvis der er det). 

Hvad er Radonfrithjem?

Radonfrithjem er en kampagne, der skal gøre det nemt for dig at få testet dit hjem – og som guider dig til løsninger, hvis du vil nedbringe dit radonniveau. 

Den radioaktive gasart radon er nemlig et overset problem i vores boliger, som hvert år koster menneskeliv. 

Men man kan måle sit radonniveau, og en radontest koster typisk mellem 500-1300 kroner. Den kan bestilles via Radonfrithjem, hvor du også får vejledning før, under og efter testen.

Tjek din risiko