Spørg Bolius

Vi bygger nyt med typehusfirma, har totalentreprenøren ansvar for underentreprenørens konstruktioner?

Hej Bolius

Totalentreprenørens ansvar

Vi bygger et enfamilie hus. Det har været min opfattelse at totalentreprenøren har ansvaret for at det samlede arbejde og herunder underentreprenørers arbejde udføres korrekt.

Særligt er jeg interesseret i totalentreprenørens ansvar i forbindelse med det statiske system, som de projekterer.

Vi har større Typehusfirma  til at bygge huset og byggelederen giver udtryk for at det ikke er firmaets ansvar om underentreprenørerne udfører deres arbejde korrekt. Så længe underentreprenøren meddeler at de har udført arbejdet jf. tegningerne, så mener vores byggeleder at han har gjort sit arbejde.

Hvordan er den retslige vinkel. Hvilket ansvar har totalentreprenøren.

Hej Nicky

Hvis det virkelig og oprigtigt er jeres byggeleders holdning, så synes jeg I skal kontakte hans overordnede. Det kunne ikke være mere forfejlet.

Typehusfirmaet har som totalentreprenør det fulde ansvar for husets opførelse, hvad alt angår lige fra myndighedsprojekt, til reel udførelse. Herunder også projekteringsansvar, hvad bl.a. angår det statiske system.

Nu ved jeg ikke hvad det er du er bekymret om, men ellers må I udbede jer de statiske beregninger og redegørelser, og sende dem til en af jer hyret statiker, for at få det gennemgået. Måtte der så være regne- eller projekterings- eller udførelsesfejl, så må jeres rådgiver lave en redegørelse for dette.

Og videre så er det typehusfirmaets ansvar, at sørge for at tingene bliver indbygget efter både deres egne og leverandørernes anvisninger. Og det er typehusfirmaets byggeleders ansvar, at føre fagtilsyn.

Man kan sige, at det er fair nok, at han ikke altid kan opdage alt hvad der laves og indbygges. Men hvis der er en fejl, så er det jo HC der skal udbedre fejlen, og dem I skal klage til. Ikke underentreprenøren. Typehusfirmaets kan så vælge at gå efter deres underentreprenør, men det reelt jer uvedkommende.

I bør overveje at ringe efter en bygherrerådgiver, som kan kigge med ind over dette byggeri, og herunder få gennemgået det statiske system, hvis det er noget som I bekymrer jer om.

Held og lykke med det.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden