Sådan undgår du, at vandet stiger op gennem afløb og toilet

Store skybrud overbelaster kloaknettet, og vandet kan ende med at blive presset op igennem dine afløb og toiletter. Kom kloakvandet i forkøbet - læs, hvad du har af muligheder her.

Brønd med en pumpe i, som sørger for at lede kloakvandet videre ud i det offentlige. 
Foto: Torben Klint

Brønd med en pumpe i, som sørger for at lede kloakvandet videre ud i det offentlige.

Foto: Torben Klint

1. Højvandslukke
Et højvandslukke er en slags ventil, der monteres på kloakrøret tæt på gulvafløb og toilet. Højvandslukket fungerer ved, at brugt vand, der ledes ud via gulvafløb og toilet kan komme ud - mens vand ude fra, fra kloakken, ikke kan løbe tilbage og op.
For at få monteret en højvandslukke skal gulvet, tæt ved gulvafløbet, brækkes op. Højvandslukket skal monteres på kloakledningen, hvorfor en udgravning omkring afløbet er nødvendig. Herefter reetableres gulvet. Disse nødvendige tiltag er bekostelige, men en effektiv metode til at undgå kloakvand i kælderen.

2. Pumpebrønd 
Pumpebrønden etableres normalt uden for huset ved hovedkloakledningen. Der etableres en brønd hvor kloakledningen fra huset løber ud i. I brønden sættes en pumpe, som pumper kloakvandet videre ud i den offentlige kloakledning i vejen. Hvis kloakken i vejen fyldes op, fx ved skybrud, kan kloakvandet ikke løbe tilbage i huset fordi der i pumpen er en ventil. Pumpebrønde anvendes også hvis husets kloakledning ligger lavt.

LÆS OGSÅ: Pumpebrønd

3. Tilbageløbsstop

Et tilbageløbsstop forhindrer kloakvand fra kloakken ude i vejen i at blive presset op igennem afløbet og ind i din kælder, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok. Tilbageløbsstoppet monteres i den brønd, der samler kloakvandet lige uden for huset. Når tilbageløbsstoppet er lukket, vil kloakvandet fra kloakken i vejen blive presset ind i brønden i stedet for op gennem afløbet inde i huset. Ulempen ved denne metode er, at når der presses store mængder vand fra kloakken ind i brønden, kan man ikke benytte afløbene inde i huset. Det er dog typisk kun i kortere tid dette vil stå på.

Regnvand fra taget ledes ud i faskinen, som spreder det ud over et større areal i jorden.

Regnvand fra taget ledes ud i faskinen, som spreder det ud over et større areal i jorden.

4. Faskine

En faskine er et slags net, der graves ned i haven. Faskinen minder i udseende lidt om mælkekasser, der er sat sammen til et net - bare meget større. Faskiner er beregnet udelukkende til at håndtere regnvand. Princippet er, at regnvand fra taget ledes ud i faskinen, som spreder det ud over et større areal i jorden. 

Har du en faskine i haven, bliver det offentlige kloaknet ikke belastet ved ekstremt vejr, hvilket igen kan være med til at forhindre overfyldte kloaker og vandtryk, der får vandet til at stige op i afløb og toiletter. Dog kræver en faskine, at dine naboer også har en – ellers bliver kloakkerne fyldt alligevel, så snart der er skybrud.

5. Regnvandstank

Du kan opsamle regnvandet fra hustaget i tanke, så vandet ikke ledes ud i kloaknettet og presser dette unødigt. Der er 2 typer af tanke, du kan vælge mellem: Den simple tønde placeres under tagnedløbet. Vandet ender i tønden, og du kan anvende det opsamlede vand i haven. En anden type tank graves ned i jorden. Vandet fra tanken kan genanvendes inde i huset til skylning af toilettet og til vaskemaskinen.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab