Arkitektoniske muligheder med træ

Der findes uendelige arkitektoniske muligheder, hvis du vil bygge i træ. Inden du går i gang, bør du dog sætte dig grundigt ind i træets muligheder og begrænsninger.

Husfacade af sortmalet træ.

En flot sortmalet facade med skiftevis tynde og brede lister. Tegnestuen C.F. Møller har her formået at give en ellers meget ensartet facade en opstramning ved at montere lodrette lister. Foto: C.F. Møllers Tegnestue

Hvilke arkitektoniske muligheder giver det at bygge med træ?

Ny 1. sal på ældre hus. Den flotte facadebeklædning i cedertræ bryder det mere traditionelle murværk. Beklædningen er forholdsvis enkel. Der er lagt vandrette drypkanter ind i facaden i hele længder uden samlinger. Drypkanterne sørger for, at vand ikke løber ned ad facaden. Flot konstruktiv og æstetisk løsning.

Det er meget anerkendt at bygge huse af træ og bruge træets mange muligheder til at understrege elementer og detaljer i husets arkitektur.

Det kræver dog kendskab til materialets generelle egenskaber samt de enkelte træsorters særlige egenskaber at anvende træ i byggeri. Der er nemlig forskel på træ – både i forhold til design, form, udseende og holdbarhed. Fx egner nogle træsorter sig bedre til facadebeklædning end andre.

Som bygherre er det en god idé at trække på rådgiveres viden om træ, fx en arkitekt, en bygningskonstruktør eller en ingeniør. Det kan skabe klarhed over, om dine ønsker til valg af træsorter kan lade sig gøre.Når der bygges i træ, bør du stræbe efter harmoni mellem bygningens konstruktive løsning og den æstetiske løsning. Sammenbygningen af materialer skal både være flot og fungere som en god klimaskærm, og materialerne skal i samspil ældes med ynde og være i stand til at modstå vind og vejr.

Hvilke begrænsninger er der, når der bygges huse af træ?

Vil du bygge et hus af træ, er det vigtigt at tage højde for, hvor i bygningen træet skal bruges, når du vælger træsort. Her er et sæt tommelfingerregler for, hvordan du skal vælge træ:

 • Tømmer til husets konstruktion (de bærende elementer) er primært af fyrretræ. Alt andet er for dyrt. Følger du det amerikanske byggeprincip "timber framing", som minder om bindingsværk, bruges store massive stammer af douglasgran til den bærende - og ofte synlige - konstruktion. 
 • Facadebeklædning af træ kan bestå af alt fra billige trykimprægnerede brædder, der males, til dyr teaktræ. Træsorterne lærk, cedertræ og mahogni er blandt de bedste og hyppigst valgte alternativer til malet trykimprægneret træ. 
 • Alt udvendigt træværk som fx vindskeder, dækbrædder og udhængslister udføres for det meste i trykimprægneret træ. Men er resten af facaden udført i cedertræ, bør inddækninger osv. også være af cedertræ.
 • Gulve giver frit valg på stort set alle hylder med træ. Hårde træsorter som eg, ask, bøg og douglasgran er de mest velegnede som gulvbelægning.
 • Finere snedkerarbejde kan udføres i stort set alle træsorter.
 • Bordplader til køkkener laves ofte i stavlimet træ. Dvs., at bordpladen er limet sammen af mange mindre træstave. Populære træsorter er ask, mahogni, bøg og eg.

Du kan beskytte træet med konstruktiv træbeskyttelse. Det betyder, at udvendige bygningsdele af træ konstrueres på en sådan måde, at træet skærmes bedst muligt mod sol, regn og angreb af råd.

Konstruktiv træbeskyttelse kan fx udføres ved at save toppen af stolper skævt, så regn kan løbe af, inden det opsuges af træet.

Arkitektoniske muligheder ved at bruge træ i byggeri.

En markant sort facade med træspån. Træspån er mindre stykker kløvet træ, som sættes op nedefra med et lille overlap over den forrige spån, så vand kan løbe af facaden, og rådskader undgås. Foto: starupwood.dk

Arkitektoniske muligheder ved at bruge træ i byggeri.

Vinduet er trukket 1 cm frem for at markere det og er desuden forsynet med en vandnæse af kobber, som vil blive grøn (irre) med tiden og stå i flot kontrast til træværket. Vandnæsen leder vandet væk fra vinduet og ud over facaden i stedet for ned ad den. Foto: Torben Klint

I nogle områder er der begrænsninger for byggeri af træ. Tjek derfor i lokalplaner og servitutter, hvilke regler der gælder for dit område.

Smuk facade med sort træbeklædning.

Smuk facade med en beklædning med fer og not. Der startes nedefra, og brædderne bliver et efter et monteret oven på hinanden. Arkitekten har ladet en markant sort liste adskille facaden og vinduerne. Foto: Lisbeth Holten

Vær også opmærksom på, at nogle materialer nedbryder hinanden. En facadebeklædning af mahogni skal fx gøres fast med skruer af rustfrit stål, da mahogni (og visse andre træsorter) nedbryder og ætser almindelige skruer op. Det er dog omtrent dobbelt så dyrt at bruge skruer af rustfrit stål end andre skruer.

Hvordan kan træ anvendes på facader?

Der kan laves mange forskellige facadeløsninger af træ - både hele facader af rent træ og træ i kombination med andre materialer.

Nogle boligejere er mest til en traditionel løsning, som fx en træfacade med listebeklædning. Andre vælger et mere moderne udseende ved at dele facaden op i felter bestående af forskellige materialer. På den måde kan ændringer i facadens form fremhæves.

En træfacade kan behandles med en farveløs olie, så træets struktur og glød stadig ses, eller du kan dække den med en heldækkende maling. Du kan også kombinere forskellige træsorter eller lade dele af facaden være malet og andre dele stå oliebehandlet.

Valg og løsning afhænger af, hvilket signal du ønsker, at dit hus skal sende.

Facadebeklædning af træ

Der er overordnet 6 måder at beklæde en facade med brædder af træ, og disse måder kan groft sagt delt op i 2 grupper - vandret og lodret beklædning.

Klassisk svensk ødegård med listebeklædning.

Klassisk svensk ødegård med listebeklædning. De brede lodrette planker monteres først med et mellemrum på 1-2 cm. Herefter monteres de smalle lister hen over mellemrummet. Foto: Casper Kjerumgaard

Lodret beklædning

 • 1-på-2 beklædning - den nemmeste og mest almindelige form for beklædning. 2 lister sættes op med mellemrum og en liste af samme bredde sættes ovenpå.
 • Listedækning - samme princip som 1-på-2 beklædningen. Den liste, der monteres oven på de 2 andre, er dog typisk smallere. Denne beklædning ses ofte på ældre ødegårde i Sverige, der efterfølgende males med den velkendte røde jernvitriolmaling.
 • Profilbrædder - en mere eksklusiv løsning, da hele brættet er synligt og derfor skal være uden fejl.

Vandret beklædning

 • Klinkebeklædning - brædderne bliver lagt vandret ud over hinanden.
 • Profilbrædder - en mere eksklusiv løsning, da hele brættet er synligt og derfor skal være uden fejl.
 • Blokhusbrædder - ses ofte på ældre sommerhuse, men er ellers ikke særlig anvendt.
Arkitekt Olav Langenkamps hus "Villa Langenkamp".

Arkitekt Olav Langenkamps hus "Villa Langenkamp" er beklædt med sortmalede lister af lærketræ. Der er en luftspalte på bagsiden af listerne, som gør, at listerne konstant er ventileret tilstrækkeligt. Garageporten kan lige anes. Foto: Jørgen Toubro

På nye huse er det blevet populært at lave facader af brædder monteret med mellemrum med en tynd liste over samlingerne. Det giver facaden et let og nærmest ”stribet” udtryk.

Den traditionelle listebeklædning med en smallere liste oven på 2 lodrette brædder, kan også laves som en mere moderne listebeklædning med mellemrum mellem de 2 bagerste brædder.

Der kan evt. skiftes mellem smalle og brede lister for at give lidt mere liv i facaden. Du kan få specialfremstillet meget brede profilbrædder. Det er en dyr løsning, men det giver facaden et flot udtryk.

Facadebeklædningens afslutning

Facaden kan afsluttes på flere måder. Afslutningen er der, hvor 2 sider møder hinanden.

En mulighed er, at stålbånd anvendes som afslutning på facaden. Udover fugt beskytter stålbåndene også hjørnet mod eventuelle stød og tryk.

Smuk måde at afslutte en facade af træ på.

Smuk måde at afslutte facaden i et udvendigt hjørne på. Mellemrummet mellem de 2 facader giver endetræet mulighed for at tørre, så der ikke ophobes større mængder fugt.

Skal afslutningen være af træ, kan brædderne samles i et udvendigt hjørne ved at støde de skråt afskårne brædder/lister mod hinanden. Der bør holdes en afstand på mindst 10 mm mellem de endestykker, så træet har mulighed for at tørre. Det er en løsning, der ser flot ud, men som kræver stor håndværksmæssig erfaring og kunnen.

Hvilke arkitektoniske muligheder giver døre og vinduer i huse af træ?

Der er mange muligheder for at integrere døre og vinduer i et hus af træ. En er at ramme dem ind for at markere et skift i facaden.

Facadebeklædningen kan også gå hen over vinduerne som et gitter, så der opnås et næsten pergola-agtigt udtryk. Det vil ved gunstige lysforhold kaste et flot lys ind i boligen.

På fotoet nedenfor til venstre kan du se eksempel på, hvordan 2 forskellige typer døre kan indrammes på forskellig måde i samme facade.

Døren yderst til højre er rammet ind og har en lampe på hver side. Facadens ændrede udseende omkring døren tiltrækker blikket, så der ikke er tvivl om, hvor døren er. Samtidig er det en meget diskret løsning, da det kun er konstruktionen, der ændrer sig, mens farve- og materialevalg er det samme.

De 2 andre døre til venstre i facaden er glasdøre, som heller ikke er helt ens (den længst til venstre er en dobbelt fløjdør), og man kunne derfor frygte en lidt rodet facade. Men ved at bruge den samme type liste rundt om begge døre bliver udtrykket roligt.

Kombinationen af de 2 forskellige typer døre er flot og gennemtænkt. Glasdørene åbner ind til en spisestue, mens den træbeklædte dør åbner ind til garagen, som man gerne vil holde afskærmet og neutral.

Smuk arkitekttegnet tilbygning i træ.

Smuk tilbygning af træ, hvor 2 forskellige typer døre i samme facade indrammes på forskellig måde. Foto: C.F. Møllers Tegnestue

Detalje i facade, hvor der går et gitter af træ foran vinduerne.

På den anden side af tilbygningen er der leget med formen, så der løber et lodret "gitter" af træ foran vinduerne. Der er desuden integreret en dobbelt carport, som lige anes i den sorte facade. Foto: C.F. Møllers Tegnestue

Arkitektoniske muligheder med træ.

At dørpartiet er trukket ind i facaden skaber et indtryk af vindfang. Ved at bruge samme træbeklædning i indhakket og på døren, går indgangspartiet næsten i ét med facaden. De indbyggede spots er dog med til at understrege overgangen. Foto: Per Munkgård Thorsen

Arkitektoniske muligheder med træ

Denne moderne, kantede karnap er lavet ved at trække vinduet frem i facaden og dække toppen med zink. En lodret liste afslutter hjørnerne på en enkel måde. Foto: Per Degnbol

Hvilke arkitektoniske muligheder giver indvendige overflader af træ?

For 20 år siden var det meget almindeligt at se mange forskellige overflader af træ i boligen, fx gulve, paneler, indfatninger rundt om døre eller vinduer, bordplader, skabe og reoler i flere forskellige umalede træsorter.

I dag er mange boliger holdt helt i hvidt kun brudt af gulve eller bordplader af massivt træ.

Designerkøkken af træ.

Dette køkken fra Garde og Hvalsø af massive træelementer med fingertappede samlinger er et eksempel på, at træ på flot vis kan bryde en ellers hvid indretning.

Det er flot at bryde de hvide overflader med overflader af massivt træ. Udover gulve og bordplader kan det også gøres i form af synlige loftsbjælker, lofter af træ, indfatninger rundt om døre og vinduer, fodpaneler eller vindueskarme.

I stedet for at bruge gipsplader som indvendige vægge kan du anvende krydsfinérplader, som kan ludbehandles for at få en mere lys farve, lakeres eller oliebehandles.

Til vægbeklædning er birkefinér særdeles anvendelig, da den er meget lys i farven.

LÆS OGSÅ: Smukke tilbygninger

Hvilke arkitektoniske muligheder giver synlige konstruktioner af træ?

Flot udnyttelse af 1. sal. Markant trappe med runde tynde balustre, der er malet hvide. Gulvet af fyrretræ og de fritlagte bjælker er med til at skabe en hyggelig stemning i rummet.

I nogle boliger er den bærende trækonstruktion synlig. Det er meget dekorativt, især hvis bjælkerne er store, tunge og massive. Desuden får rummet et dejligt luftigt udtryk, når der er loft til kip.

Synlige stolper og fritliggende bjælker kan bidrage til at gøre rummet mere rustikt. Bliver det for meget, kan bjælkerne dog males hvide, så de ikke er så iøjnefaldende. Se eksempel på det på fotoet til højre.

Hvilke arkitektoniske muligheder giver trapper af træ?

Flot ældre trappe i et dobbelthøjt rum.

Flot ældre trappe i et dobbelthøjt rum. Det er elegant at holde det meste af trappen i hvid og kun lade trinnene være af bøg. Foto: Torben Klint

En trappe skal primært fungere som adgangsvej mellem to etager, men har den en dekorativ funktion i rummet, er den også med til at gøre boligen mere attraktiv.

Hvilke arkitektoniske muligheder giver til- og ombygninger af træ?

Det er meget populært at lave til- og ombygninger af træ, og tendensen er, at boligejerne tør vove lidt mere, når de bygger til og om. Der skal dog tages hensyn til det oprindelige hus, så den nye bygning ikke virker som en underlig knopskydning på huset.

I værste tilfælde risikerer du at ende med en tilbygning, der trækker prisen ned, hvis huset skal sælges.

Er du i tvivl om, hvad der passer til dit hus, kan du med fordel kontakte en arkitekt, som kan hjælpe med drømmene og visionerne.

En smuk harmonisk facade af træ.

En smuk harmonisk facade af træ, der grænser op til en facade beklædt med zink. Arkitekten vil signalere en klar overgang mellem soverum og stue/fællesrum.

Facade med både oliebehandlet og malet træværk.

Facade med både oliebehandlet og malet træværk. Der er flot harmoni mellem farverne, og den canadiske arkitekt Todd Saunders har opnået en smuk æstetisk facade, der træder i karakter. Foto: Todd Saunders.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab