Håndtér dit regnvand

Fremtiden byder på flere og hyppigere regnskyld, og det har betydning for din bolig. Bliv klogere på, hvordan du ruster dit hjem mod fremtidens skybrud, og få overblik over, hvordan du håndterer regnvandet her.

Fremtidens vejr

Klimaændringers betydning for nedbør, grundvand og kloakker

Klimaændringers betydning for nedbør, grundvand og kloakker

Fakta

Ajourførtdato: fredag 3. februar 2017

I Danmark forventes mere og kraftigere regn. Det kan betyde flere oversvømmelser, blandt andet på grund af forhøjet grundvand, som kan gøre stor skade på dit hus. Undgå skader med forebyggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs mere her.

Har vi nok rent vand?

Har vi nok rent vand?

Indsigt

Publiceret: tirsdag 3. juli 2018

Hver tredje dansker er bekymret for, om vi har vand nok i fremtiden, og hver anden frygter forurening af drikkevandet, viser en ny undersøgelse fra Bolius.

Bortledning af regnvand og forebyggelse af oversvømmelse

Bortledning af regnvand og forebyggelse af oversvømmelse

Fakta

Ajourførtdato: tirsdag 17. januar 2017

Som husejer er det dit ansvar, at nedløbsrør, tagrender, brønde og kloakker på din grund fungerer, så regnvandet bliver ledt væk. Et grønt tag, en faskine eller en regnvandstank kan være løsningen.

Rust dit hus

Sådan forebygger du oversvømmelse

Sådan forebygger du oversvømmelse

Tips & Råd

Ajourførtdato: fredag 20. april 2018

Hvad er omfangsdræn, faskine og højvandslukke? Mulighederne for at forhindre og forebygge, at de hus bliver oversvømmet, er mange. I virkeligheden er det kun pengepungen, der sætter grænser. Se, hvilke løsninger, der findes, hvordan de fungerer og hvad prisniveauet er.

Genbrug af regnvand

Genbrug af regnvand

Fakta

Ajourførtdato: tirsdag 17. januar 2017

Du behøver ikke at bruge rent drikkevand fra vandhanen til toiletskylning, vasketøj, bilvask og havevanding. Ved at opsamle regnvand i eksempelvis en regnvandstank og genbruge det, får du gratis vand til disse formål.

Hvor meget regn falder der i min have?

Hvor meget regn falder der i min have?

Tips & Råd

Ajourførtdato: torsdag 18. oktober 2018

Under et skybrud kan der let vælte mange tusinde liter regnvand ned på en halv time. Se, hvor meget regn der er faldet på din grund med Bolius' beregner.

Over jorden

Fliser og belægninger som nedsætter risikoen for oversvømmelse

Fliser og belægninger som nedsætter risikoen for oversvømmelse

Fakta

Ajourførtdato: mandag 13. marts 2017

Du kan nedsætte risikoen for oversvømmelse af din kælder ved at vælge flisebelægninger, som lader vandet sive igennem, eller leder vandet fra fliser til græsplæne, en faskine el. lign. På den måde undgår du overbelastning af kloakken.

Undgå vand i sokkelriste

Undgå vand i sokkelriste

Fakta

Ajourførtdato: torsdag 20. oktober 2016

Regnvand kan løbe ind i din krybekælder, hvis sokkelristene i dit hus er placeret for lavt. Det kan give fugtskader og skimmelsvamp i krybekælderen, i gulvkonstruktionen og i fundamentet.

Tjek husets tagrender

Tjek husets tagrender

Fakta

Ajourførtdato: søndag 26. februar 2017

En utæt eller tilstoppet tagrende giver stor risiko for fugtskader på facade og udhæng. Læs her, hvordan du tjekker dine tagrender og sikrer dig mod problemer.

Grønne tage, der holder på regnvandet

Grønne tage, der holder på regnvandet

Fakta

Ajourførtdato: tirsdag 10. april 2018

Grønne tage med stenurter, også kaldet sedumtage, er smukke og praktiske. De kan optage halvdelen af al regnvand, så kloakken aflastes. Grønne tage kan bruges på huse med fladt tag eller lav taghældning.

Under jorden

Få overblik over, hvilke kommuner der kloakseparerer

Få overblik over, hvilke kommuner der kloakseparerer

Infografik

Publiceret: mandag 2. maj 2016

Bolius har været i kontakt med alle 98 kommuner for at kaste lys over, hvor i landet der skal gennemføres kloakseparering. Mange steder kan du desuden finde oplysninger om, hvorvidt kommunen udsteder påbud og i hvilket omfang.

Sådan fungerer kloakseparering

Sådan fungerer kloakseparering

Fakta

Ajourførtdato: torsdag 18. februar 2016

Stigende regnmængder overbelaster stadig flere boligers kloaknet, hvorfor mange kommuner ønsker regnvandet ledt væk via et separat kloaknet. Hvad kan det koste dig og hvilke alternativer har du?

Sådan vedligeholder du din kloak

Sådan vedligeholder du din kloak

Fakta

Ajourførtdato: fredag 12. oktober 2018

Mere regn i fremtiden betyder øget risiko for oversvømmelser på din matrikel samt flere kommunale krav til håndtering af spildevand. Læs her, hvordan du får styr på din kloak.

Tjek husets brønde og undgå vandskader

Tjek husets brønde og undgå vandskader

Fakta

Ajourførtdato: onsdag 18. januar 2017

Vedligeholdelse af husets brønde er vigtig for at undgå vandskader. Du har som ejer af ejendommen vedligeholdelsespligten af samtlige typer af brønde, lige fra nedløbsbrønde til pumpebrønde.

Vedligeholdelse af husets kloakker

Vedligeholdelse af husets kloakker

Fakta

Ajourførtdato: tirsdag 21. juni 2016

Du er som husejer selv ansvarlig for alle kloakker på din grund. Hvis du ikke vedligeholder dine kloakker, risikerer du både fugtskader og i værste fald oversvømmelse.

Højvandslukke

Højvandslukke

Fakta

Ajourførtdato: tirsdag 2. februar 2016

Et højvandslukke kan forhindre kloakvand i at løbe baglæns i kloakken og op igennem dit kælderafløb, når det regner kraftigt. Det skal efterses og rengøres én gang om året.

Hold huset tørt med et omfangsdræn

Hold huset tørt med et omfangsdræn

Fakta

Ajourførtdato: torsdag 7. februar 2019

Et omfangsdræn er være en god løsning på fugt i fx soklen, fundamentet og kældervægge. Det er dog en bekostelig affære og kræver de rette jordforhold.

Pumpebrønd

Pumpebrønd

Fakta

Ajourførtdato: tirsdag 2. februar 2016

En pumpebrønd kan opsamle kloakvandet, når det regner kraftigt, så du slipper for oversvømmelse af kælderen. Det er den sikreste løsning, men også den dyreste.

Bliv klogere på hvad en faskine er

Bliv klogere på hvad en faskine er

Fakta

Ajourførtdato: torsdag 19. januar 2017

En faskine opsamler regnvand og leder det direkte ned i jorden. Dermed aflastes kloaksystemet ved kraftig regn, og du sparer evt. udgiften til at koble afløbet til kloakken.

Lav din egen regnvandsfaskine

Lav din egen regnvandsfaskine

Tips & Råd

Ajourførtdato: onsdag 2. september 2015

Sæt ind mod oversvømmelse ved at lave din egen faskine i haven, som opsamler regnvand og lader det sive ned i jorden i stedet for kloakken. Se her, hvordan du gør.

Bolius - et helejet Realdania selskab