Der er udbredt enighed blandt forskere om, at klimaforandringerne vil medføre voldsom regn og andre ekstreme vejrfænomener oftere, end det er tilfældet nu.

Med ekstremt vejr følger en øget risiko for, at man som husejer kan få besvær med alt fra mindre vandskader til oversvømmede kældre og omfattende følgeskader som fx råd og skimmelsvamp. Heldigvis mener de fleste husejere selv, at de har godt styr på at forebygge skaderne, før de sker.

Det viser undersøgelsen

  • 61% tror, vi som konsekvens af klimaforandringerne i fremtiden vil opleve mere ekstremt vejr med skybrud og stormfloder.
  • 74% mener, deres bolig er sikret mod vandskader efter skybrud og stormflod.
  • 41% tænker slet ikke eller kun lidt på at forebygge – og dem, der gør, nøjes i høj grad med at tjekke tagrender, tag og afløb

Kilde: Undersøgelse blandt 1.518 personer foretaget af YouGov på vegne af Videncentret Bolius og Realdania.

Se undersøgelsen her.

Husejerne mener, de er sikret mod oversvømmelser efter skybrud og stormflod

En undersøgelse lavet af YouGov for Videncentret Bolius og Realdania viser, at størstedelen af husejere er overbevist om, at deres bolig er sikret mod stormflod og skybrud.

Men undersøgelsen viser samtidigt, at cirka fire ud af fem aldrig har fået en fagperson til at vurdere risikoen for fx oversvømmelser - og i forhold til de tiltag, der skal holde vandet ude, er der også et stykke vej endnu for de fleste.

- Når det kommer til klimasikring, kaster vi os forståeligt nok over det, vi umiddelbart kan se. Vi renser vores tagrender og tjekker, om der er huller i taget, men derudover gør vi ikke det store.

- De fleste har hverken faskiner eller dræn, og det er kun meget få, der har højvandslukke – og når vandet kommer i voldsomme mængder, er det den type tiltag, der kan sikre, at haven kan blive ved med at suge, og at der ikke kommer kloakvand op af afløbet, siger Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius.

Den omtalte undersøgelse er lavet som en del af en større kampagne, der indgår i Realdanias samlede indsats for klimatilpasning, som retter sig både mod regnvand og havvand.

Fokus på at undgå oversvømmelser

Klimasikring handler ofte om, hvordan vi som samfund gør os klar, og hvordan fremtidens byer skal indrettes, så store vandmængder gør mindst mulig skade.

Undersøgelsen viser dog, at der også er et behov for, at vi kaster et grundigt blik på de bygninger, hvor vi allerede bor. For i et fladt land som Danmark kan de fleste rammes hårdt af skybrud, og selvom du bor på 4. sal, kan du stadig have møbler stående i et kælderrum, der risikerer at stå under vand.

- Vi ved, at der i fremtiden oftere vil komme stormfloder og skybrud, og vi er nødt til at forberede os på den virkelighed. Derfor vil vi med vandetkommer.dk sætte fokus på, hvordan vi hver især kan sikre vores bolig bedst muligt mod vandet, hvad end det kommer fra havet eller fra himlen, siger Mikkel Suell Henriques, projektchef i Realdania.

På kampagnesiden Vandetkommer.dk findes gode råd til at undgå besvær med oversvømmelser efter skybrud eller stormflod. Siden rummer også et overblik over, hvordan forsikringer dækker samt tips til, hvordan du tjekker din boligs risiko for at blive oversvømmet.

Mere om kampagnen

”Når vandet kommer udefra” er en kampagne fra Videncentret Bolius, der sætter fokus på de muligheder, vi har for at sikre vores boliger mod skybrud og stormflod. Kampagnen er en del af Realdanias initiativ ”Klimatilpasning i byerne”.

Læs mere og få gode råd på Vandetkommer.dk og hos Realdania.