Hvilke beregnere finder du på Bolius.dk? 

På Bolius.dk finder du en række beregnere, som vil være nyttige for de fleste boligejere:

Omkostninger ved en låneomlægning: Differencerenten er en af de store udgiftsposter, når du omlægger dit realkreditlån. Med Videncentret Bolius' beregner kan du få et overslag over omkostningerne ved at omlægge dit lån. Beregneren gælder kun lån med fast rente.

Find den laveste bidragssats: Det kan være en uoverkommelig opgave at finde rundt i bidragsjunglen hos de fire realkreditselskaber. Vi har derfor udarbejdet en beregner, der ud fra dine låneforhold finder frem til det billigste realkreditselskab.

Nettoindtægt ved udlejning af sommerhus: Med denne beregner kan du hurtigt få et overslag på, hvor meget udlejning af sommerhuset vil indbringe årligt efter skat – både ved egen udlejning og ved udlejning gennem bureau.

Beregn din boligskat efter 2020: Med beregneren kan du få et bud på, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld i 2021, hvor de nye regler for boligbeskatning træder i kraft. Beregningsmodulet giver et vejledende bud på din samlede boligskat i 2021. Vi kender ikke de endelige grundskyldspromiller for 2021 og har heller ikke præcist kendskab til, hvordan SKAT vil beregne grundværdien. Dertil kommer, at boligpriserne kan have ændret sig i den ene eller anden retning frem til 2021.

Beregn din boligydelse som pensionist: Beregneren giver et vejledende bud på, om det bedst kan betale sig for dig, at få indefrosset grundskatten eller søge om boligydelse. For boligejere med en begrænset indkomst i en mindre bolig og med relativt høje udgifter til renter og afdrag, er boligydelse en attraktiv metode til at få flere penge mellem hænderne, udfylder du felterne i nedenstående beregner.

Håndværkerfradrag: Med baggrund i en skønnet pris på forskellige håndværksmæssige opgaver, får du et bud på værdien af håndværkerfradraget.

Hvor meget kan jeg købe bolig for?

Ønsker du et bud på, hvor meget du kan købe bolig for, ligger der forskellige beregnere på nettet. Prøv at teste dem og holde dem op mod hinanden, så får du et god fornemmelse af dine økonomiske muligheder. 

 

For almindelige lønmodtagerindkomster tilsiger en tommelfingerregel, at boligens pris højst må udgøre mellem 3,5 og 4,0 fire gange husstandsindkomsten, når der er tale en udbetaling på 5 procent af købesummen.   En husstandsindkomst på 720.000 kr. giver altså mulighed for at købe en bolig til mellem 2,5 og 2,9 mio. kr.

 

Vær dog opmærksom på, de fleste beregnere ikke spørger om din alder og at beregnerens resultat derfor er misvisende for +60-årige, hvor mulighederne for at opnå realkreditlån automatisk bliver forringet.

 

BRFkredit: En fiks lille beregner, som udmærker sig ved, at du kan variere udbetalingens størrelse. 

 

Totalkredit: Beregneren indeholder mulighed for at indtaste både husstandens gæld og formue.

 

Nordea: Beregneren kræver indtastning af talrige budgetoplysninger, men virker alligevel ikke mere præcis, end de mere enkle beregnere.

 

Arbejdernes Landsbank: Også denne beregner kræver en del indtastninger og er lidt besværlig at arbejde med.

 

Jyske Bank: Enkel og pædagogisk beregner med udførlig vedledning. Beregner inddrager dog ikke husstandsindkomsten, som er afgørende for, hvor stort et realkreditlån, du kan opnå.  Resultatet kan derfor hurtigt blive misvisende

Hvad koster det at låne til køb af ny bolig?

Beregnerne indeholder de mest relevante oplysninger om bl.a. ydelse, løbetid og skat. Dog indeholder beregnerne ikke detaljerede oplysninger om kursskæring, som udgør en væsentlig omkostning ved rentetilpasningslån. 

Boligregner: Markedets mest avancerede beregner er udviklet af det århusianske firma Scanrate og er et must for den nysgerrige boligejer in spe. Som noget helt unikt får du tillige oplyst de samlede omkostninger på lånet over en fem-årig periode ved både uændret, stigende og faldende rente.

Realkredit Danmark: Enkel og pædagogisk udført beregner, der som default tager udgangspunkt i en standard finansiering med en fastforrentet lån med 10 års afdragsfrihed. Du har dog mulighed for selv at vælge låntype.

Realkredit Danmark: En mere avanceret, men knap så visuelt indbydende beregner, der beregner ydelsen på flere forskellige typer af realkreditlån. Beregneren giver mulighed for at oprette flere forskellige lån og derefter sammenligne resultatet.

BRFkredit: Nem lille beregner, der i oversigtsform viser resultatet for tre forskellige låntyper. Derudover mulighed for detaljerede oplysninger om omkostninger, herunder bidragssats og ÅOP. 

Nordea: Nem og grafisk indbydende beregner, der giver dig valget mellem tre forskellige boligtyper og forskellige låntyper.

Hvilke beregnere findes der til andelsboliger?

Arbejdernes Landsbank andelsbolig: Du indtaster andelsboligens kontantpris samt størrelsen af udbetalingen og vælger med en ”skyder” boligafgift og løbetid på lånet. Derefter får du den månedlige nettoydelse. Enkelt og smart.

Nordea andelsbolig: En relativt enkel beregner, der ud fra husstandsindkomst og udbetaling giver et bud på, hvad du kan købe andelsbolig for. En lille fiks detalje er den grafiske ”skyder”, der lader dig indstille boligafgiften i din nye andelsbolig.

Hvad koster det at låne i friværdien?

Nordea: En pædagogisk og overskuelig beregner, der leverer resultatet for tre forskellige låntyper. Så let kan det gøres!

Jyske Bank: Beregneren giver dig valget mellem tre af Jyske Banks egne realkredit-lignende låntyper.

Hvad koster det at låne i banken?

Låneberegner: En nem og overskuelig beregner, der som resultat giver dig den månedlige ydelse før og efter skat samt ÅOP og en række andre nyttige oplysninger.

Laaneberegner.nu: En smart finesse er, at beregneren giver dig bl.a. mulighed for at indtaste et månedligt gebyr på lånet.  

Hvor finder du beregnere til brug ved efterisolering?

Energitjenesten har lavet et lille program, hvor du med udgangspunkt i data omkring din varmekilde og energiforbrug kan beregne, om det er muligt at hente en besparelse på varmeregningen ved at skifte varmekilde. 

Spareenergi.dk: Ved at indtaste adressen på din bolig, får du et overslag over, hvor meget du kan spare ved ændring af varmekilde.

Rockwool tilbyder programmer der kan hjælpe dig med at estimere, om dit hus har behov for efterisolering. De tilbyder herudover et beregningsprogram, der beregner eventuelle besparelser ved en efterisolering af boligen. Du kan selv indsætte hvor mange kWh, antallet af enheder du bruger til opvarmning med din respektive varmekilde. 

Isover: har tilsvarende udviklet flere forskellige onlineberegnere, der er velegnet til forskellige ting. Spareberegneren giver dig et estimat på, hvor meget du kan spare ved at efterisolere henholdsvis loft, hulmur, tunge ydervægge eller rør. Isovers Energiberegner er et avanceret regneark, du kan downloade, der giver dig mulighed for at beregne U-værdi, varmetab, transmissionstab og rentabilitet for forskellige bygningskonstruktioner. Isodim er et beregningsprogram for tekniske installationer, der ligesom energiberegneren er ret avanceret og forudsætter, at du har styr på, hvad der skal indtastes, før programmet giver mening. Det kræver derfor noget kendskab til, hvad du skal regne på, før du benytter programmerne. 

Hvordan beregner du pris og materialeforbrug på et nyt tag?

Icopal: Hjemmesiden tilbyder et overslag over materialeforbruget på et nyt tag. Herudover giver programmet dig mulighed for at beregne forbruget af forskellige materialer til taget og et valg mellem flere forskellige former for tagbeklædning. 

Søren Sværke: Du indtaster din adresse og vælger et areal for boligen, hvorefter beregneren returnerer prisen inkl. montering for et tag i forskellige materialer.  

Compara.dk: Ud fra de indtastede data giver beregneren et bud på den samlede pris for en udskiftning af taget. Du vælger selv mellem flere forskellige tagbelægninger og får resultatet tilsendt pr. e-mail.

Hvor finder du et bredt udvalg af beregnere?

Familieadvokaten.dk: Mod betaling af 160 kr. årligt, får du adgang til 38 beregnings-programmer. Specielt interessant for boligejere er beregnere som eksempelvis ejendomsværdiskat, boafgift, skat ved udlejning, tinglysningsafgift, valg af realkreditlån og ydelser på et lån

Borger.dk – boligstøtte: På den offentlige hjemmeside kan d bl.a. beregne boligstøtten for pensionister i andelsbolig.

Hvor finder jeg den samlede pris på mit nye hus?

Eurodan Huse: Avanceret beregner, der giver et bud på den samlede omkostning ved at opføre et nyt hus og eventuelt rive det gamle hus ned. 

Bolighed.dk: Hjemmesiden giver et bud på, hvad din bolig vil kunne sælges til. Vær dog opmærksom på, at beregneren ikke tager hensyn til specielle forhold omkring boligen.