Hvilke beregnere finder du på Bolius.dk? 

På Bolius.dk finder du en række beregnere, som vil være nyttige for de fleste boligejere:

Omkostninger ved en låneomlægning: Differencerenten er en af de store udgiftsposter, når du omlægger dit realkreditlån. Med Videncentret Bolius' beregner kan du få et overslag over omkostningerne ved at omlægge dit lån. Beregneren gælder kun lån med fast rente.

Find den laveste bidragssats: Det kan være en uoverkommelig opgave at finde rundt i bidragsjunglen hos de fire realkreditselskaber. Vi har derfor udarbejdet en beregner, der ud fra dine låneforhold finder frem til det billigste realkreditselskab.

Udlejning af sommerhus: Med denne beregner kan du hurtigt få et overslag på, hvor meget udlejning af sommerhuset vil indbringe årligt efter skat – både ved egen udlejning og ved udlejning gennem bureau.

Beregn din boligskat efter 2023: Med beregneren får du et bud på, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld i 2024, hvor de nye regler for boligbeskatning træder i kraft. Vi kender ikke de endelige grundskyldspromiller for 2024 og har heller ikke præcist kendskab til, hvordan Vurderingsstyrelsen vil beregne grundværdien. Dertil kommer, at boligpriserne kan have ændret sig i den ene eller anden retning frem til 2024.

Beregn selv din boligsikring: Beregneren giver dig en indikation af, hvor meget du kan få i boligsikring som alene-boende i en bolig på op til 65 m2. Særligt velegnet til en hurtig beregning for studerende i små boliger.

Beregn din boligydelse som pensionist i ejerbolig:Beregneren giver et vejledende bud på, om det bedst kan betale sig for dig at få indefrosset grundskatten eller søge om boligydelse. For boligejere med en begrænset indkomst i en mindre bolig og med relativt høje udgifter til renter og afdrag, er boligydelse en attraktiv metode til nedsparing.

Udlejning gennem Airbnb:Beregneren giver dig et overblik over, hvor meget du får udbetalt efter skat og provision ved udlejning gennem Airbnb.

Flytteomkostninger i ejerbolig: Så meget koster det at skifte ejerbolig. 

Ejerperiode:Så lang tid skal du beholde din ejerbolig for at undgå tab

Andelsboliglånberegner: Beregn selv ydelsen på dit andelsboliglån

Hjemfaldsberegner: Regn på, hvad en aflysning af hjemfaldspligten koster

Håndværkerfradrag: Med baggrund i en skønnet pris på forskellige håndværksmæssige opgaver, får du et bud på værdien af håndværkerfradraget.

Eje-leje-andels-beregner: Beregneren giver dig et bud på, om det bedst kan betale sig at bo til leje, at eje eller bo i en andelsbolig

Hvor meget kan jeg købe bolig for?

Ønsker du et bud på, hvor meget du kan købe bolig for, ligger der forskellige beregnere på nettet. Prøv at teste dem og holde dem op mod hinanden, så får du et god fornemmelse af dine økonomiske muligheder. 

For almindelige lønmodtagerindkomster tilsiger en tommelfingerregel, at boligens pris højst må udgøre cirka fire gange husstandsindkomsten, når der er tale en udbetaling på 5 procent af købesummen. En husstandsindkomst på 720.000 kr. giver altså mulighed for at købe en bolig til omkring 2,9 millioner kr.

Vær dog opmærksom på, de fleste beregnere ikke spørger om din alder, og at beregnerens resultat derfor er misvisende for +60-årige, hvor mulighederne for at opnå realkreditlån automatisk bliver forringet.

Jyske Realkredit:En lille beregner, som udmærker sig ved, at du kan variere udbetalingens størrelse og selv vælge kommune. 

Totalkredit:Beregneren indeholder mulighed for at indtaste både husstandens gæld og formue.

Nordea: Enkel beregner, som giver mulighed for at justere på udbetalingen og vælge mellem helårshus, fritidshus og lejlighed.

Arbejdernes Landsbank: Enkel beregner, der med få indtastninger giver et bud på, hvor meget du kan købe hus for. 

Hvad koster det at låne til køb af ny bolig?

Beregnerne indeholder de mest relevante oplysninger om bl.a. ydelse, løbetid og skat. Dog indeholder beregnerne ikke detaljerede oplysninger om kursskæring, som udgør en væsentlig omkostning ved rentetilpasningslån.

Boligregner:Markedets mest avancerede beregner er udviklet af det aarhusianske firma Scanrate og er et must for den nysgerrige boligejer in spe. Som noget helt unikt får du tillige oplyst de samlede omkostninger på lånet over en fem-årig periode ved både uændret, stigende og faldende rente.

Realkredit Danmark:Enkel og pædagogisk udført beregner, der som default tager udgangspunkt i en standard finansiering med en fastforrentet lån med 10 års afdragsfrihed. Du har dog mulighed for selv at vælge låntype.

Realkredit Danmark: En mere avanceret, men knap så visuelt indbydende beregner, der beregner ydelsen på flere forskellige typer af realkreditlån. Beregneren giver mulighed for at oprette flere forskellige lån og derefter sammenligne resultatet.

Jyske Realkredit: Nem lille beregner, der i oversigtsform viser resultatet for tre forskellige låntyper. Derudover mulighed for detaljerede oplysninger om omkostninger, herunder bidragssats og ÅOP. 

Nordea:Nem og grafisk indbydende beregner, der giver dig valget mellem tre forskellige boligtyper og forskellige låntyper.

Hvilke beregnere findes der til andelsboliger?

Arbejdernes Landsbank andelsbolig: Du indtaster andelsboligens kontantpris samt størrelsen af udbetalingen og vælger med en 'skyder' boligafgift og løbetid på lånet. Derefter får du den månedlige nettoydelse.

Danske Bank: Beregn, hvad et andelsboliglån koster.

Nordea: Hvad kan jeg købe andelsbolig for?

Hvad koster det at låne i friværdien?

Nordea: En pædagogisk og overskuelig beregner, der leverer resultatet for tre forskellige låntyper. Så let kan det gøres!

Jyske Bank: Beregneren giver dig valget mellem tre af Jyske Banks egne realkredit-lignende låntyper.

Hvad koster det at låne i banken?

Låneberegner: En nem og overskuelig beregner, der som resultat giver dig den månedlige ydelse før og efter skat samt ÅOP og en række andre nyttige oplysninger.

Laaneberegner.nu: En smart finesse er, at beregneren giver dig bl.a. mulighed for at indtaste et månedligt gebyr på lånet.  

Hvor finder jeg energispare-beregnere?

Energitjenesten: Udmærker sig med et lille program, hvor du med udgangspunkt i data omkring din varmekilde og energiforbrug kan beregne, om det er muligt at hente en besparelse på varmeregningen ved at skifte varmekilde. 

Spareenergi.dk: Ved at indtaste adressen på din bolig, får du et overslag over, hvor meget du kan spare ved ændring af varmekilde.

Rockwool: Beregn din besparelse ved at efterisolere forskellige konstruktioner i dit hus. 

Isover: Har tilsvarende udviklet flere forskellige onlineberegnere, der er velegnet til forskellige ting. Spareberegneren giver dig et estimat på, hvor meget du kan spare ved at efterisolere henholdsvis loft, hulmur, tunge ydervægge eller rør.

Energiberegner fra Totalkredit: Her får du hurtigt en idé om, hvilke konkrete energiforbedringer du kan undersøge nærmere.

Besparelsesberegner fra SBI: Giver dig et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved efterisolering eller udskiftning af bygningsinstallationer.

RVV-Info: Ikke nogen beregner, men giver et godt overblik over mulige energibesparelser og tilskudsmuligheder.

Hvordan beregner du pris og materialeforbrug på et nyt tag?

Dansk Tagbyg: Beregner den absolut laveste pris for et nyt tag. Regn mned tillæg ved høj bygning (stillads), Velux-vinduer, halv- eller helvalm, undertag af træ, ekstra udliftningssten og isolering. Velegnet til at vise forskellen mellem de enkelte tagtyper.

Søren Sværke: Du indtaster din adresse og vælger et areal for boligen, hvorefter beregneren returnerer prisen inkl. montering for et tag i forskellige materialer.  

Compara.dk: Ud fra de indtastede data giver beregneren et bud på den samlede pris for en udskiftning af taget. Du vælger selv mellem flere forskellige tagbelægninger og får resultatet tilsendt pr. e-mail.

Hvor finder du et bredt udvalg af beregnere?

Familieadvokaten.dk: Mod betaling af 160 kr. årligt, får du adgang til 38 beregnings-programmer. Specielt interessant for boligejere er beregnere som eksempelvis ejendomsværdiskat, boafgift, skat ved udlejning, tinglysningsafgift, valg af realkreditlån og ydelser på et lån

Borger.dk – boligstøtte: På den offentlige hjemmeside kan d bl.a. beregne boligstøtten for pensionister i andelsbolig.

Realråd.dk - Bidragssats-beregner: Så meget kan du spare på din bidragssats i realkreditselskabet

Hvordan finder jeg en skønnet salgspris på en bolig

På nettet finder du en række avancerede prismodeller, der giver dig et estimat over værdien af din ejerbolig. Modellerne benyttes af bl.a. banker og andre långivere, der ønsker et bud på værdien af en ejendom for at kunne sikre deres pant på bedst mulig vis.

Bolighed.dk: Leverer et bud på, hvad din bolig vil kunne sælges til. Vær dog opmærksom på, at beregneren ikke tager hensyn til specielle forhold omkring boligen.

Geomatic.dk:Giver et estimat på, hvor meget din bolig er værd. Du får tre gratis udtræk pr. dag.

Dingeo.dk: Trækker på data hentet fra Geomatic

Boliga.dk: Giver et estimat på, hvor meget din bolig er værd. Kræver et abonnement til 199 kr. månedligt.

Nordea.dk: Giver et estimat på, hvor meget din bolig er værd.