Bliv klar til at gå i banken

Vidste du, at du selv skal spare mindst 5 % af boligens salgspris op? Hvad betyder egentlig gældsfaktor, bidragssats og ejerpantebrev? Og har du styr på, hvordan du skal forberede dig til dit første bankmøde, når boliglånet skal i hus? Hvis ikke, så kan du her blive helt klar til dit første bankmøde

 • Første bankmøde: Se hvad du skal forberede til det første bankmøde om boligfinansiering. Forinden dette møde er det en god idé at overveje, hvilken bolig og hvilken låntype, du ønsker. Du skal også have lagt et budget og forberede svarene på nogle spørgsmål om dig selv og dine ønsker til fremtiden. Start forberedelsen til bankmødet her
 • Rådighedsbeløb: Hvordan udregner du det? Rådighedsbeløbet er det beløb, du/I har tilbage hver måned til mad, tøj og biografture m.m., efter at de faste udgifter til fx lån, grundskyld (hvis ejerbolig), forsikringer, evt. fagforening m.m. er trukket fra. Jo højere dette beløb er, jo mere kan du låne. De vejledende minimumsbeløb ser således ud:

  Satser 2023
  1 voksen: 7.010 kr.
  1 par: 7.010 + 4.880 kr. = 11.890 kr.
  Barn 0-2 år: 1910 kr.
  Barn 2-7 år: 2.460 kr.
  Barn 7-18 år: 3.530 kr.
 • Økonomi-ord: Forstå de økonomiske ord.

Klik på kortene og få svar på, om du har styr på banksprog

Hvad betyder afdragsfrihed?

Afdragsfrihed

Afdragsfrihed betyder, at du ikke skal betale afdrag på dit boliglån i en periode, som du aftaler med banken. Du skal dog stadig betale renter på lånet.

Hvad betyder nettoydelse?

Nettoydelse

Nettoydelsen er det beløb, du skal betale for dit lån, efter skattefordelen i forbindelse med lånets renter er indregnet.

Hvad betyder ÅOP?

ÅOP

ÅOP er forkortelsen for ’Årlige Omkostninger i Procent’ og viser alle de omkostninger, der er forbundet med et lån i hele lånets løbetid som en procent af hovedstolen pr. år.

Få styr på flere vigtige ord om boligkøb her​

Afdragremove

Når du optager et boliglån, skal du betale tilbage i rater, og denne tilbagebetaling kaldes afdrag. Du betaler dit lån tilbage i månedlige, kvartalsvise eller årlige rater, alt efter aftalen med din bank og/eller realkreditforening.

Afdragsfrihedremove

Afdragsfrihed betyder, at du ikke skal betale afdrag på dit boliglån i en periode, som du aftaler med banken. Du skal dog stadig betale renter på lånet. Når du har afdragsfrihed, får du større luft i økonomien her og nu, men da du ikke afdrager på dit boliglån, bliver det ikke mindre, og i sidste ende bliver lånet dyrere, idet du betaler renter i en længere periode. 

Belåningsgradremove

Belåningsgraden er et udtryk for, hvor stor en procentdel af boligen som er finansieret (betalt) med et lån. ‘Belåningsgrad’ er ikke et begreb, som er relevant for dit førstegangskøb, men hvis du på et senere tidspunkt vil låne flere penge med dit hus som sikkerhed, er det relevant at vide, hvorvidt belåningsgraden er ok, eller om den er for høj, så du derfor kan du ikke låne flere penge i huset.

Bidragssatsremove

Bidragssatsen er det gebyr, som realkreditinstitutterne kræver for at udarbejde og administrere dit realkreditlån. Det kaldes også blot for bidrag. Du betaler bidrag hver måned eller hvert kvartal.

Boliglånremove

Boliglån er en samlet betegnelse for alle de typer lån, du kan optage for at finansiere en bolig.

Bruttoydelsenremove

Begrebet ‘bruttoydelsen’ dækker over det samlede beløb, du betaler for dine boliglån, dvs. afdrag på lånet samt renter og bidrag til realkreditselskabet. Bruttoydelsen er det beløb, du reelt skal betale for dit lån, inden der er taget højde for skattefradrag, og det er det beløb, der bliver trukket fra din konto.

Ejerpantebrevremove

Et ejerpantebrev er et dokument, du som boligejer kan bruge, hvis du ønsker at optage et lån i din boligs eventuelle friværdi. Du behøver kun et ejerpantebrev, hvis du vil optage et lån i boligen, og det er typisk din advokat, der laver ejerpantebrevet.

Friværdiremove

Din bolig kan have en såkaldt friværdi, som bestemmes ved at tage udgangspunkt i realkreditinstitutters aktuelle vurdering af boligen og trække boliggælden fra dette tal. Er boligens vurdering fx på 3 millioner kr. og gælden i boligen på 1 million kr., så er friværdien 2 millioner. Du kan bruge boligens friværdi til at låne penge i boligen.

Hovedstolremove

Hovedstolen er det beløb, som du oprindeligt har lånt i hhv. banken og/eller realkreditinstituttet.

Indfrielseremove

Når du indfrir dit boliglån, så betaler du al den boliggæld, du har til bank og realkreditinstitut. Typisk indfrier man sit lån, enten når man sælger sin bolig, fordi man omlægger sine lån, eller fordi man er færdig med at betale afdrag på sine lån.

Konverteringremove

Når du konverterer dine boliglån, så omlægger du dem til nye lån. I praksis tager du et nyt lån for at betale det gamle lån ud. Det gør du, fordi der er opstået en mulighed for at få et nyt lån til en bedre rente, eller for at få en bedre tilbagebetalings tid (også kaldet løbetid). Du kan aftale med banken, at de kontakter dig, når det er fordelagtigt for dig at omlægge dit lån.

Kursremove

En kurs er prisen på et værdipapir eller en valuta. Kursen på et realkreditlån er salgsprisen på din realkreditobligation. Hvis du har et boliglån, kan du spare penge, ved at omlægge lånet, når kursen ændrer sig. Du kan aftale med banken, at de kontakter dig, når det er fordelagtigt for dig at omlægge dit lån.

Kurssikringremove

Når du skal tage et boliglån, kan du kurssikre det, sådan at du optager lånet til den aktuelle pris, og ikke en evt. højere pris, det kan have, når lånet reelt går igennem. Du betaler et gebyr for at kurssikre dit boliglån.

Kurstabremove

Et kurstab er forskellen mellem det, du skylder for dit realkreditlån og den sum penge, du i praksis får udbetalt gennem dit lån, før andre omkostninger er betalt (fx gebyr til bank og omkostninger til tinglysning). Hvis du fx vil låne 1.000.000 kr. til en kurs 98, er kurstabet på 2 såkaldte kurspoint. Det betyder, at du rent faktisk skal låne 1.020.000 kr. for at få udbetalt en million kr.

Kurtageremove

Kurtage er den omkostning, der er ved at handle med de obligationer, du køber, når du optager et boliglån. Realkreditselskabets gebyr for at købe og sælge obligationerne, der ligger bagved realkreditlånet er typisk på 0,15%.

Løbetidremove

Løbetid er, den tid du har, til at betale dit boliglån til bank og/eller et realkreditinstitut tilbage. Løbetiden aftaler du med bank og/eller realkreditinstitut, når du optager lånet. Løbetiden er typisk 30 år. 

Nettoydelseremove

Nettoydelsen er det beløb, du skal betale for dit lån, efter skattefordelen i forbindelse med lånets renter er indregnet. Din nettoydelse er altså mindre end bruttoydelsen, da du får et skattefradrag for de renter, du betaler for boliglånet. Du kan se dit skattefradrag på din årsopgørelse. 

Obligationerremove

Når du optager et boliglån, så finansierer realkreditselskabet lånet ved at handle med obligationer. En obligation er et gældsbevis, med grundlag i den gæld, der er i en ejendom. Obligationerne/gældsbeviserne sælges til investorer af realkreditinstituttet. Det er primært forsikringsselskaber, pensionskasser, nationalbanken og danske pengeinstitutter, der køber de danske realkreditobligationer.

Pantebrevremove

Et pantebrev er et bevis for, at du stiller din nye ejendom som sikkerhed for dit boliglån. Det betyder, at hvis du ikke kan betale dit lån tilbage, så kan banken eller realkreditinstituttet overtage boligen eller sælge den på tvangsauktion.

Prioritetslånremove

Et prioritetslån er bankernes svar på et realkreditlån. Prioritetslån etableres med pant i boligen, lige som realkreditlånene.

Provenuremove

Provenuet er det beløb, du får udbetalt, når du optager et lån, efter du har betalt for kurstab, kurtage og kurssikring. Det samlede beløb, du skylder banken (også kaldet hovedstolen) vil altså være større end provenuet, da der i hovedstolen er indregnet stiftelsesomkostninger på lånet.

Realkreditlånremove

Realkreditlån er den type boliglån, du kan optage, hvis du til gængæld giver realkreditinstituttet pant i din bolig. Realkreditlån finansieres ved, at realkreditinstituttet sælger realkreditobligationer på markedet. Renten på et realkreditlån er typisk lavere end på et banklån, og derfor er det fordelagtigt at tage størstedelen af dit boliglån som et realkreditlån. Du må optage 80 % af dit boliglån som realkreditlån, resten skal være banklån (15 %) og selvfinansieret (5 %).

Rentefradragremove

Når du optager boliglån, får du et skattefradrag for de renter, du betaler på lånet. Det betyder altså, at du betaler mindre i skat, når du betaler renter på et lån.

Renteloftremove

Et renteloft er en på forhånd fastsat øvre grænse for, hvor høj renten kan blive på dit boliglån. Du kan aftale et renteloft med bank og/eller realkreditinstitut. Det koster som regel et gebyr at have et renteloft.

Rentetilpasningslånremove

Et rentetilpasningslån er et realkreditlån med en variabel rente. Renten kan altså både stige og falde i lånets løbetid, og du kender ikke din rente for hele lånets løbetid. Renten tilpasses fx hvert 3. eller 5. år på en rentetilpasningsauktion.

Restgældremove

Restgælden er det beløb, du stadig skylder på et lån på et givent tidspunkt.

Udbetalingremove

Udbetaling er den sum, som du selv har sparet op til køb af en bolig. Udbetalingen skal udgøre mindst 5% af købsprisen.

ÅOPremove

ÅOP er forkortelsen for ’Årlige Omkostninger i Procent’ og viser alle de omkostninger, der er forbundet med et lån i hele lånets løbetid som en procent af hovedstolen pr. år.

Hent Bolius-appen, når du har købt din første bolig

 • Til dig, der vil passe godt på din nye bolig
 • Få guides til vedligehold måned for måned
 • Tilpasset dine interesser og behov