Kort om den ’danske’ bolig i Canada

  • Beliggenhed: Ved Castlegar, British Columbia, Canada.
  • Hustype: Fritidshus opført i 2021.
  • Størrelse:  96 m2 i to etager, indskudt dæk på 14 m2 samt flere terrasser.
  • Arkitektfirma:  erikjuul.com   

Da medstifter af fitnesskæden Loop, Thomas Terp, købte en grund i Canadas vildmark, var ønsket et hus, hvor familien kunne føle sig i ét med naturen uden at skulle være nervøs for, om bjørne og andre rovdyr kunne træde ind ad hoveddøren. 

Udfordringen blev løst af arkitekt Erik Juul, der har tegnet et hus på høje fundamentpæle støbt i beton af sand, grus og sten på grunden.

Teknik fra vikingetiden brugt i canadisk hus

Det var et dogme, at der skulle anvendes lokale materialer, hvorfor bygningen er opført i douglasgran fra et lokalt savværk. Træet i husets inderste konstruktion er brændt i overfladen. En teknik fra vikingetiden, som trækker sukkerstofferne ud af træet og efterlader det tørt, så skadelige mikroorganismer ikke kan tage bo. 

Rundt om huset er der lavet en slags overfrakke af douglasgran, som ved første øjekast ligner et stillads. Trægitteret gør huset mindre synligt udefra og har også den funktion at filtrere lys og varme fra solen i en del af Canada, hvor temperaturerne godt kan komme over 30 grader om sommeren.

Smalt ’dansk’ hus i kuperet terræn

For arkitekt Erik Juul var det mest udfordrende ved projektet at bygge i så kuperet et landskab, der synes meget dramatisk, når man kommer fra flade Danmark. 

– Landskabet blev opmålt digitalt, hvorefter vi byggede det op i en digital model. Alligevel blev jeg noget imponeret, da jeg så stedet i virkeligheden første gang. Det er voldsomme vidder og fald, som jeg ikke har prøvet at skulle tegne huse i før, siger Erik Juul, der roser bygherrens mod og ambitioner: 

– Thomas Terp vil hellere samle på arkitektur end kunst og dyre biler. Det betød, at vi kunne skabe et værk, hvor også det kulturelle udtryk har værdi. Her tænker jeg på placeringen af den smalle bygningskrop i det dramatiske landskab.