Få besked, når du kan ansøge om varmecheck i 2023

Hvis du ved en fejl ikke har fået udbetalt den varmecheck, som du ellers var berettiget til at få, kan du i begyndelsen af 2023 søge om at få den.

Det skal du gøre på ansøgningsportalen på varmecheck.dk. For at komme ind på portalen skal du:

  1. borger.dk her.
  2. Scroll ned til afsnittet "Jeg opfylder betingelserne, men har ikke fået varmechecken" og åbn det.
  3. Klik på "Få besked på e-mail, når ansøgningsportalen åbner (nyt vindue)".
  4. Så kommer du ind på portalen. Indtast din e-mail, så du automatisk få besked, når det er muligt at søge. Portalen er åben i 8 uger.

Sammen med ansøgningen skal du indsende dokumentation for, at din husstand opfylder betingelserne for at få varmechecken. Dokumentationen er, at den primære opvarmningsform i din bolig i december 2021 var enten:

  • Gas.
  • Fjernvarme fra et af de systemer, der fremgår af bilag 1 i loven.
  • Elektricitet, samt at din boligs elforbrug oversteg 1.500 kWh i december 2021.

Samtidig må din husstands samlede indkomst i 2020 ikke være mere end 650.000 kr. (706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag).

Læs mere uddybende om reglerne i loven

Gik du og ventede forgæves på, at varmechecken blev indsat på din NEM-konto 10. august 2022? Så er du ikke alene. Flere danskere, der ellers skulle have udbetalt varmechecken på 6.000 kr., har nemlig ikke modtaget pengene, selvom de troede, de skulle have den.

Og det er ikke sikkert, at de kan få den, selvom Energistyrelsen i begyndelsen af 2023 åbner en ansøgningsportal, hvor man kan sende en ansøgning, hvis man ikke har modtaget varmechecken.

Varmechecken blev af et politisk flertal indført som hjælp til de stigende udgifter til opvarmning af boligen, som de stigende energiudgifter har medført. Pengene skulle hjælpe danskere med en lav husstandsindkomst til at betale varmeregningen.

Fejl i BBR oplysninger skyld i problemer med varmecheck

Det er bl.a. fejl i BBR-oplysningerne på enkelte husstande, der har gjort, at varmechecken ikke er blevet udbetalt.

Som boligejer er det dit ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte. Hvis der fx ikke har stået, at din bolig var opvarmet med naturgas eller elektricitet, selv om den var det, er det derfor ikke sikkert, at du kan få pengene, fremgår det af varmecheck.dk, som Energistyrelsen står bag.

”Oplysningerne i BBR den 1. januar 2022 er lagt til grund (for udbetalingen af varmechecken, red.), uanset om de svarer til de faktiske forhold. Det betyder, at hvis husstandens varmekilde ikke har været korrekt registreret denne dag, er kriterierne for varmechecken som udgangspunkt ikke opfyldt”, skriver Energistyrelsen.

Ansøg om varmecheck, hvis andre er skyld i fejl i BBR

Dog er der undtagelser, hvor du kan søge om få varmechecken udbetalt.

”Det er der, hvor fejlregisteringen i BBR skyldes andre end husstandsmedlemmerne, f.eks. hvis en udlejer ikke har fået ændret BBR oplysningerne omkring varmekilden eller kommunen ikke har fået godkendt anmodningen om ændringerne inden 1. januar 2022”, skriver Energistyrelsen.

Der kan også være sket andre fejl, du som privatperson ikke selv er skyld i. Er det tilfældet, kan du søge om varmechecken på den ansøgningsportal, som åbner i 2023.

Varmecheck udbetalt – selv om man ikke skulle have haft den

Mens flere ikke har fået den varmecheck, de var blevet stillet i udsigt, har andre fået udbetalt de 6.000 kr., selv om de ikke burde have haft dem. Også her skyldes det især fejl i BBR-oplysningerne – fx hvis man er skiftet fra naturgas til fjernvarme og ikke har ændret oplysningerne i BBR.

Men pengene skal muligvis ikke betales tilbage. I Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 står der:

”§ 8. Engangstilskud efter § 2, som er udbetalt til en person, der ikke er berettiget til tilskuddet efter §§ 2-5, skal ikke betales tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myndighedsfejl, herunder fejl i udsøgningsdata, jf. § 10, og det uberettigede beløb ikke overstiger 6.000 kr.”

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), åbner dog op for, at pengene måske skal tilbagebetales.

- Min egen personlige holdning og regeringens holdning er, at det selvfølgelig ikke går, at vi udbetaler penge til folk, der ikke er berettiget til dem, fordi de mennesker ikke har fået opdateret de data, som man egentlig skulle opdatere. Derfor taler jeg nu med partierne bag aftalen om, hvorvidt vi kan finde en løsning på det, siger Dan Jørgensen til TV Avisen.