Boligen kort

  • Beliggenhed: York, England.
  • Hustype: Victoriansk rækkehus opført i 2016.
  • Størrelse: 264 m2.
  • Arkitektfirma: Studio Ben Allen, studiobenallen.com

Kort efter at have underskrevet købskontrakten kontaktede ejerne af det victorianske rækkehus arkitektfirmaet Studio Ben Allen.

Rækkehuset var nemlig ved overtagelsen i en sørgelig forfatning og trængte ud over modernisering af varmesystem og badeværelse til udskiftning af vinduer og indbyggede opbevaringsløsninger. Hertil kom ønsket om en tilbygning, der kunne give kvadratmeter til en ny spiseafdeling, et køkken og opbevaringsplads til ejernes samling af cykler.

Tilbygning med to gange hvælving

Tilbygningens bredde var qua rækkehusgrundens størrelse givet på forhånd, men længde og udformning var helt op til arkitekten Ben Allen. Han valgte at gøre den hvælvet i tag og loft for at kunne få maksimalt dagslys ind og give den nye, moderne indretning domineret af egetræ og beton et mere nostalgisk modstykke.

Tilbygningen har ikke kun en hvælving, men hele to, og begge skulle vise sig at blive bygningens største fordel og udfordring. 

– Mureren havde aldrig før muret en bærende murstenshvælving, da det ikke er en normal løsning længere. Heldigvis viste det sig at være lettere end antaget at udføre selve murerarbejdet, mens det var noget af et regnestykke at få buerne til at passe præcis til den eksisterende bygning og til naboernes grunde i rækkehusbebyggelsen. Det var en helt fantastisk fornemmelse, da vi kunne fjerne alle de ting, der holdt buerne oppe, mens de blev muret, for så at se, at buerne holdt sig selv, fortæller arkitekten Ben Allen.

Buer i engelsk rækkehus giver stemning

Ifølge arkitekten tilfører den buede form så meget stemning og særlighed til arkitektur og indretning, at det var ”alle hovedbrud” værd. De buede vinduespartier ud mod gårdhaven indrammer for eksempel smukt udsigten til gårdhaven.