Hvem er vi?

104.000 ældre føler sig ensomme. Og ensomheden rammer særligt hårdt blandt ældre med dårlig økonomi, hvoraf hele 40 procent føler sig ensomme. Samtidig bliver vi flere og flere ældre, og i 2040 vil hver 4. dansker være over 65 år, hvilket sætter de offentlige udgifter under pres og udfordrer boligmarkedet. 

Foreningen Realdania arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø - herunder at bygninger og byer imødekommer forskellige menneskers behov og fællesskaber. Som led i initiativet Rum og fællesskaber for ældre er Realdania i gang med at udvikle og udbrede boformer som fremmer sociale fællesskaber, og som kan øge livskvaliteten i alderdommen.

Videncentret Bolius er et helejet Realdania selskab, der står på skuldrene af Realdania. Sammen sætter vi fokus på det gode boligliv med et ønske om, at danskerne i god tid træffer valg omkring boligen, der fører til et godt seniorliv.

Læs mere om Realdania og Videncentret Bolius.